Skupina Valeo začleňuje 100 % základního kapitálu společnosti Valeo Siemens eAutomotive do své divize Powertrain Systems

18. července 2022, 14:55

Valeo získalo 50% podíl společnosti Siemens ve Valeo Siemens eAutomotive, jak je stanoveno ve smlouvě podepsané se společností Siemens z 9. února. Valeo se tak nyní stává 100% vlastníkem společnosti Valeo Siemens eAutomotive. Tento lídr v oblasti vysokonapěťové elektrifikace vozidel byl začleněn do jeho divize Powertrain Systems.

Tato strategická transakce posiluje pozici skupiny Valeo jako významného hráče v oblasti elektrifikace s kompletní nabídkou nízko- a vysokonapěťových elektrických hnacích ústrojí pokrývajících všechny potřeby automobilek.

Christophe Périllat, generální ředitel skupiny Valeo, uvedl: „Jak jsme již oznámili v rámci plánu Move up, Valeo urychluje elektrifikaci. Díky této transakci se Valeo na tomto rychle se rozvíjejícím trhu lépe než kdykoli předtím prosadilo jako lídr v oblasti elektromobility s jedinečnou výhodou a s nabídkou technologií, které pokrývají naprosto všechny potřeby a využití. Díky této integraci jsme ještě inovativnější a konkurenceschopnější. Budeme těžit z jedinečných odborných znalostí v oblasti vysokonapěťové elektrifikace, které vyvinuly týmy společného podníku Valeo Siemens eAutomotive. Na oplátku bude podnik těžit z jedinečné schopnosti skupiny Valeo inovovat a standardizovat špičkové technologie, jakož i z našich zkušeností v oblasti sériové výroby. Rád bych společnosti Siemens poděkoval za cenné partnerství v posledních několika letech.”

Společností Valeo Siemens eAutomotive získává Valeo uznávaného technologického a průmyslového lídra s přibližně 4.000 zaměstnanci, včetně více než 1.600 inženýrů, sedmi výrobními závody ve čtyřech zemích (Německo, Maďarsko, Polsko a Čína), jakož i špičkovým výzkumným a vývojovým zázemím (laboratoře, zkušební stanice, simulační nástroje).

Její elektrické hnací systémy, motory, měniče a palubní nabíječky jsou součástí hlavních platforem více než 20 výrobců automobilů a do konce roku 2022 jimi bude vybaveno více než 90 elektrických a plug-in hybridních modelů.

Na důkaz svého dynamického růstu společnost Valeo Siemens eAutomotive začátkem června oznámila, že již překročila svůj cíl v podobě objednávek v hodnotě více než 4 miliardy eur na období 2021-2022, což je o více než sedm měsíců dříve, než bylo plánováno.

Hodnota trhu s vysokonapěťovou elektrifikací se v příštích letech výrazně zvýší a v roce 2030 bude představovat 92 miliard eur (roční růst o 17,5 % v období 2021-2030). Tento trh bude ze 40 % zadán dodavatelům pro automobilový průmysl. Do roku 2030 bude trh s vozidly vybavenými vysokonapěťovými elektrickými pohonnými systémy (elektromobily a plug-in hybridy) představovat 35 % celosvětové automobilové produkce.

Integrace společnosti Valeo Siemens eAutomotive umožní skupině Valeo:

  • urychlit svůj růst;
  • urychlit svůj technologický plán a nabízet zákazníkům stále výkonnější řešení (nové 800V technologie na bázi karbidu křemíku, společný vývoj a výroba elektromotoru bez vzácných zemin se společností Renault a nové obousměrné palubní nabíječky);
  • dosáhnout významné synergie, jejiž cílem jsou úspory do roku 2025 ve vyši 120 milionů eur ročně. Těchto synergií bude dosaženo postupně, přičemž plného přínosu bude dosaženo v roce 2025 (50 % v roce 2023, 75 % v roce 2024 a 100 % v roce 2025).

Díky této integraci chce společnost Valeo dosáhnout v období 2021-2025 ročního růstu tržeb o více než 12 % v oblasti systémů hnacích ústrojí a v roce 2025 dosáhnout tržeb ve výši více než 8,5 miliardy eur (oproti tržbám ve výši 5,4 miliardy eur v roce 2021), z toho zhruba 7,5 miliardy eur jako prvovýbava přímo pro automobilky. Cíl prodeje pro rok 2025 je již z 80 % rezervován ve formě objednávek od zákazníků.

EBITDA marže pro oblast systémů hnacích ústrojí se rychle zvýší z 5,8 % v roce 2021 na více než 8 % v roce 2022 a přibližně 13 % v roce 2026. Free cashflow v této oblasti podnikání se od roku 2022 vyrovná a v roce 2025 dosáhne přibližně 350 milionů eur, což novému subjektu umožní sám financovat svůj růst.

Výsledkem transakce je čistý odliv hotovosti ve výši 277 milionů eur pro skupinu Valeo, což představuje akvizici podílu společnosti Siemens bez dalšího zadlužení, financovanou pouze z disponibilní hotovosti skupiny. Čistý dluh se zvýšil o přibližně 700 milionů eur, aniž by se podstatně změnila celková rovnováha finanční pozice skupiny Valeo. Skupina Valeo očekává, že od roku 2023 postupně sníží své zadlužení.

V návaznosti na transakci a na základě výhledu IHS na celosvětovou výrobu aut stanovila skupina Valeo pro novou obchodní skupinu Valeo Powertrain Systems následující cíle, jak již bylo oznámeno

2022 2025
Prodeje Kolem 6,3 mld. eur >8,5 mld. eur
EBITDA marže >8 % z prodejů >11,5 % z prodejů
Free cashflow Breakeven (bod zvratu) Kolem 350 mil. eur

Vzhledem k načasování transakce a očekávanému 50% snížení ztrát společnosti Valeo Siemens eAutomotive v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 bude dopad konsolidace společnosti Valeo Siemens eAutomotive na čistý zisk skupiny Valeo nižší než v roce 2021.

Projekt byl schválen příslušnými antimonopolními úřady a byly o něm informovány a konzultovány příslušné orgány zastupující zaměstnance.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!