Firma NGK Spark Plug po změně názvu představuje nové logo

21. února 2023, 10:05

Po loňském oznámení o chystané změně názvu společnosti na “Niterra” představuje NGK SPARK PLUG nové logo skupiny. Společnost jej oficiálně přijme na začátku dubna 2023, kdy dojde také ke přejmenování.

Na začátku tohoto desetiletí představila společnost NGK SPARK PLUG jednak svou vizi pro rok 2040 nazvanou “Více než keramika, posouvání hranic představivosti”, tak svůj dlouhodobý plán řízení do roku 2030 “NITTOKU BX”. V nadcházejících letech tak bude společnost transformovat své portfolio směrem více zaměřeným na udržitelnost. Za tímto účelem byly určeny čtyři nové oblasti podnikání – mobilita, zdravotnictví, životní prostředí a energetika a komunikace.

V kontextu rychle se měnícího automobilového průmyslu, v němž se očekává výrazný pokles používání spalovacích motorů (ICE), dospěla společnost NGK SPARK PLUG k závěru, že její název již přesně neodráží vývoj celého podnikání společnosti. Zejména v Evropě a anglicky mluvících zemích je totiž její název silně spojován se segmentem ICE. Navíc tento název může vést k přehlížení pozitivního přínosu společnosti pro životní prostředí – zejména prostřednictvím různých řad senzorů, oblasti technické keramiky a mnoha nových oblastí podnikání.

U příležitosti tohoto přelomového momentu byl představen nový název i logo. “Niterra” je vymyšlené slovo, které kombinuje latinská slova “niteo” znamenající “zářit” a “terra/země”. Vyjadřuje touhu být společností, která nejen přispívá k udržitelnosti, ale také přispívá k tomu, aby Země zářila: cíl formulovaný ve vizi společnosti pro rok 2040.

Pro nové logo byly vybrány tyto barvy: “Earth Green” pro písmena tvořící slovo “Niterra” a “Shine Yellow” pro tečku nad písmenem “i”. O použití tohoto odstínu zelené bylo rozhodnuto proto, že vytváří dojem Země viděné z vesmíru. Kromě toho je to barva, která vyvolává pocit tradice a důvěry. Dále byla použita barva “Shine Yellow”, která připomíná hořící svíčku.

„S novým firemním logem jsme učinili další krok v proměně naší společnosti. Nový název a logo budou skvělými symboly naší cesty k vytváření udržitelných řešení pro budoucnost,” říká Damien Germès, prezident a generální ředitel společnosti NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, regionální prezident pro region EMEA a ředitel společnosti v ústředí v Japonsku.

“Niterra” se stane obecným názvem korporace. Značky NGK a NTK budou i nadále existovat v jednotlivých divizích společnosti zabývajících se zapalovací technikou a senzory.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!