Výroční obchodní výsledky 2023 firmy BOSCH

10. června 2024, 14:50

V roce 2023 Bosch dosáhl na českém trhu obratu ve výši 21,5 miliardy Kč (zhruba 0,9 miliard eur), což meziročně představuje navýšení o 12 procent v korunách (15 procent v eurech). Celkový obrat českých společností skupiny Bosch včetně exportu dosáhl 55,2 miliardy Kč (2,3 miliardy eur) a meziročně se tak zvýšil o 12 procent v korunách (14 procent v eurech).

„Chtěl bych poděkovat všem našim zákazníkům a zaměstnancům,“ řekl Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Bosch v Česku. „Oceňuji tento vynikající výsledek, kterého jsme dosáhli v situaci, kdy se dodavatelský řetězec ještě úplně nezotavil, ceny energií a inflace rostly,“ dodal Šlachta.

Bosch má v Česku široké zastoupení se všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobilita, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. K 31. prosinci 2023 zde zaměstnával v prodeji, výrobě, sdílených službách a vývoji více než 8 200 lidí. V jižních Čechách a na Vysočině patří Bosch k největším a oblíbeným zaměstnavatelům.

V oblasti vývoje pracuje již téměř 1.000 zaměstnanců, většina z nich v českobudějovickém vývojovém centru, ale také v Jihlavě a v Praze.

„Podílíme se mimo jiné na mezinárodních vývojových projektech zaměřených na vodíkové technologie pro mobilitu a energetiku, design senzorů a digitalizaci procesů ve výrobě a vývoji“, řekl Šlachta.

Velmi zajímavou část vodíkového ekosystému představuje technologie pro úpravu vody pro elektrolyzéry. Českobudějovičtí inženýři vyvinuli účinný systém, který velmi efektivně využívá nejen přírodních zdrojů sladké vody, ale je schopen upravovat i slanou vodu, a to bez nutnosti dodatečného zásobování chemickými látkami.

V roce 2023 Bosch investoval 3,7 miliardy Kč (154 milionů eur), což představuje meziročně více jak dvojnásobný nárůst. Nejvíce prostředků šlo do moderních výrobních technologií pro rozjezd výroby elektrických pohonů pro bateriová vozidla v jihlavském výrobním závodě. Dále pak Bosch pokračoval i v projektech automatizace a digitalizace procesů.

Rok 2024 bude pro Bosch na českém trhu náročný vzhledem k aktuálnímu stavu domácí poptávky. „Každá obchodní oblast Bosch má svoje individuální výzvy. Díky inovačnímu potenciálu našich zaměstnanců, neustálému rozvoji výrobních závodů a žádaným produktům jsme přesto přesvědčeni, že se nám podaří rok zvládnout úspěšně,“ uvedl Šlachta.

V roce 2023 zaznamenala Bosch Mobility ve srovnání s předchozím rokem výrazný růst a profitovala z oživení u výrobců automobilů. Je to největší obchodní oblast Bosch v Česku, která tvoří většinu obratu. Bosch Mobility zahrnuje také divizi Mobility Aftermarket, která zaznamenala historicky nejlepší rok díky zvýšené poptávce po opravách a údržbě automobilů a dosáhla meziročně výrazného nárůstu obratu. Mobility Aftermarket také představuje v Česku síť 72 nezávislých autoservisů Bosch Car Service a 8 Diesel servisů.

Průmyslová technika v první polovině roku těžila z pozitivního vývoje ekonomiky a dokončování běžících projektů z předcházejícího období. Ve druhé polovině roku zaznamenala stagnaci a mírný pokles trhu zejména v oblasti nových projektů mobilní hydrauliky, hydraulických průmyslových aplikací a částečně i v automatizaci. Celkové roční výsledky Bosch Rexroth v Česku byly velice dobré a překonali výsledky prodejů z roku předcházejícího. Hlavním faktorem růstu společnosti byly oblasti průmyslové automatizace. Požadavky na automatizaci výrobních procesů a digitalizaci jsou i nadále významnou oblastí průmyslu na kterou se Bosch Rexroth bude zaměřovat.

Bosch Group ve světě: Výhled na rok 2024 a strategický kurz

Bosch Group v roce 2023 zvýšila svůj obrat a zisky a úspěšně implementuje svou růstovou strategii navzdory obtížnému prostředí.

Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, řekl: „V obchodním roce 2023 jsme dosáhli našich finančních cílů a posílili naši pozici na trhu v řadě obchodních oblastí, od polovodičů po integrované systémy budov. Společnost zvýšila svůj obrat oproti předchozímu roku o 3,8 procenta na 91,6 miliardy eur i přes nepříznivé ekonomické a tržní podmínky. Provozní marže EBIT ve výši 5,3 procenta byla jeden procentní bod vyšší než v předchozím roce. Byla tedy vyšší, než se očekávalo, ale stále nižší než cílová marže ve výši alespoň 7 procent požadovaná dlouhodobě. Bosch toho chce dosáhnout do roku 2026. V prvním čtvrtletí roku 2024 poklesly prodeje meziročně o více než 0,8 procenta; po očištění o vliv směnných kurzů to představuje nárůst o 2,7 procenta.”

Společnost však očekává, že zvýšení provozní marže EBIT ve srovnání s předchozím rokem bude obtížné. Vedle utlumeného tržního prostředí a očekávaného dalšího nárůstu vstupních investic do strategicky významných oblastí se nejprve negativně projeví také restrukturalizace a zlepšování procesů, které se pozitivně projeví až s určitým zpožděním. I když ekonomické a sociální prostředí zůstává náročné, Bosch se snaží zařadit mezi tři největší dodavatele na svých klíčových trzích ve všech regionech světa.

Bosch například ve své klíčové oblasti Mobility systematicky prosazuje strategická rozhodnutí pro budoucí růst. Jen letos zahajuje zhruba 30 výrobních projektů pro elektromobily. V oblasti růstu vodíku Bosch znovu potvrdil svá obchodní očekávání: Do roku 2030 by jeho obrat s vodíkovou technologií mohl dosáhnout 5 miliard eur. Bosch také systematicky využívá příležitosti růstu v oblasti tepelné techniky. Přestože trh s tepelnými čerpadly v roce 2023 v Evropě stagnoval, Bosch dokázal rozšířit své podnikání o téměř 50 procent. V následujících letech bude Bosch nadále růst výrazně rychleji než trh v tomto segmentu. Po dvou letech zdrženlivosti spotřebitelů by však mohlo dojít k mírnému zlepšení na trzích spotřebního zboží. Bosch očekává stabilizaci vlastního podnikání, k čemuž by měly přispět inovace i rozšíření jeho mezinárodní stopy. Klimatická opatření i nadále hrají pro Bosch ústřední roli. Podle Hartunga nabízí skvělé příležitosti k růstu, i když se trhy, jako je elektromobilita, nevyvíjejí tak rychle, jak se očekávalo. Bosch nicméně pokračuje ve velkých počátečních investicích do technologií pro uhlíkově neutrální budoucnost, aby pomohl utvářet tuto transformaci shora.

„Existuje tlak na snížení dotací na technologie, které snižují emise CO2. Opatření v oblasti klimatu však vyžadují trvalé investice – od vlády, od společností a od každého z nás,“ řekl Hartung.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!