Zpomalila obtížná situace na trhu investice v autoservisech?

18. března 2024, 16:09

Rok 2023 nebyl pro celý automobilový průmysl jednoduchý. Vysoké ceny, rostoucí náklady nebo nedostatek zaměstnanců jsou jen některé z potíží, kterým podnikatelé v posledních letech čelili. Investuje se i přes obtížnou situaci v autoservisech?

Rok 2023 rokem investic?

Investice jsou základem růstu každého podniku. V nejistých dobách se však lidé častěji rozhodnou odložit větší výdaje, aby se do budoucna ochránili před možnými problémy. Vezmeme-li v úvahu, že nedostatek investic znamená, že přicházejí těžké časy, a velký počet investic je dobrou zprávou, pak budoucnost vypadá optimisticky.

Jaké autoservisy častěji investují do svého rozvoje?

Autoservisy ve velkých městech investovaly výrazně více než v roce 2022, zatímco servisy v malých městech měly tendenci udržovat investice na stejné úrovni. Tato situace může být způsobena větší konkurencí ve velkých městech, ale také mladším vozovým parkem, který vyžaduje modernější nástroje a software.

Optimistický výsledek ukazuje rozdělení autoservisů na malé a velké. Velmi podobné procento malých i velkých servisů uskutečnilo v roce 2023 větší investice než v roce 2022.

Investice v polských autoservisech

Výše uvedené grafy pocházejí z průzkumu polského trhu.

Všechny autoservisy se potýkají s rychle rostoucími náklady a měnícími se technologiemi. Aby servisy byly schopny konkurovat, jsou svým způsobem nuceny investovat do softwaru, hardwaru nebo specializovaného diagnostického vybavení. V autoservisech spadajících do nějaké servisní sítě je to o něco jednodušší, protože mají větší nákupní potenciál a mohou vyjednat lepší podmínky pro nákup takového vybavení. Ve východoevropských zemích jsou investice silně závislé na inflaci a aktuální ekonomické situaci země. Tak například Maďarsko, kde dnes autoservisy bojují o přežití, se potýkají s velkým odlivem zákazníků, což výrazně snižuje investice. Závěrem lze říci, že každý rok v oboru mechanických a pneuservisních služeb přináší nové výzvy. Abychom se s nimi vyrovnali, musíme investovat do dalšího rozvoje, a z toho není cesty zpět,“ říká Dariusz Mindak – Regional First Stop Retail Manager East Europe.

Jak to vypadá s investicemi v jednotlivých evropských zemích?

Nejlepším výsledkem se může pochlubit chorvatské autoopravárenství. V tomto přímořském státě více než polovina servisů realizovala vyšší investice než v předchozím roce. Nejpomalejší vývoj investic je patrný v Maďarsku a sousedním Rumunsku. V těchto zemích v roce 2022 investovalo do vybavení více prostředků méně než třetina respondentů. Západní Evropu v tomto srovnání zastupují italské autoservisy, mezi nimiž naprostá většina investovala na stejné nebo vyšší úrovni.

Výsledky ukazují pozitivní náladu v evropských zemích zahrnutých do průzkumu a solidní investice v autoservisech navzdory vysoké inflaci a zanedbatelnému nebo dokonce zápornému hospodářskému růstu v některých zemích. O zdravém stavu odvětví svědčí zejména malé procento autoopraven, které neinvestují vůbec. Větší možnosti růstu mají samozřejmě velké autoservisy sídlící ve velkých městech. Pokud jsou navíc součástí servisní sítě, musí splňovat nejen vyšší standardy, ale otevírají se jim i zcela nové možnosti, například servis vozových parků a leasingových společností. Být součástí nějaké sítě vytváří lepší podmínky pro získání zákazníků tohoto typu. A trendy ukazují, že individuální spotřebitelé si také stále častěji nekupují automobil přímo, ale pronajímají si jej. Servisní síť také poskytuje podporu v souvislosti s vybavením autoservisů moderním softwarem a diagnostickým zařízením nezbytným pro servis novějších vozů nebo při přizpůsobování se zákonným požadavkům souvisejícím s ochranou životního prostředí. Pozitivní náladu mohou ovlivnit i prognózy zpomalení tempa přechodu na plně elektrické pohony. Poptávka po službách autoservisů je velmi vysoká, ale je třeba mít na paměti, že pro splnění rostoucích očekávání a potřeb zákazníků jsou nezbytné investice,” říká Anna Wilczewska Service & Maintenance Marketing Manager EMEA.

Investice v evropských autoservisech

Metodika výzkumu

Výzkum, z něhož tento článek vychází, provedl MotoFocus.eu formou online šetření (CAWI) mezi zástupci autoservisů působících v těchto evropských zemích: Polsko, Česká republika, Slovensko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko a Itálie. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1655 osob.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!