Nové řídící jednotky Pierburg pro ovládání palivového čerpadla automobilů u KS Motor

8. ledna 2018, 12:22

Společnost KS Motor naskladnila devatenáct nových variant řídících jednotek Pierburg v OE kvalitě pro palivová čerpadla moderních automobilů s motory FSI / TSI / TFSI / TDI. Všech devatenáct jednotek kryje potřebu až 10 milionů automobilů, přičemž svoji nabídku plánují systematicky dále rozšiřovat.

Jak pracuje řídící jednotka palivového čerpadla

Řídící jednotka se stará o efektivní zásobování palivem. Pomocí sběrnice CAN-Bus s technologií pulsně šířkové modulace ovládá palivové čerpadlo v palivovém podávacím modulu.Hlavním přínosem je optimální podávání paliva, které je využito jen v takovém množství, v jakém je ho potřeba. Výsledkem je snížení odebíraného výkonu, úspora paliva a v neposlední řadě zmenšení zátěže pro životní prostředí.

Při neregulovaném zásobováním palivem (bez řídící jednotky) pracuje čerpadlo vždy na plný výkon. Nespotřebované palivo se vrací do nádrže. Dochází přitom k vyššímu zahřívání paliva a vzniku parních bublinek.

Princip regulovaného čerpání paliva:

Z nádrže za pomoci palivového modulu putuje palivo nízkotlakým systémem k vysokotlakému čerpadlu. Za normálních okolností je tlak paliva při běžném provozu v nízkotlakém systému mezi 0,5 až 5 bary. Se studeným startem dojde ke zvýšení tlaku paliva až na 6,5 barů, což vede ke zvýšení počátečního tlaku vysokotlakého systému a rychlejšímu startu motoru.Naopak se startem zahřátého motoru zabraňuje zvýšený tlak tvorbě parních bublin.

Princip regulovaného čerpání paliva

 1.  Snímač tlaku vysokotlakého systému
 2.  Vstřikovací trysky
 3.  Vačkový hřídel
 4.  Vysokotlaké čerpadlo
 5.  Snímač tlaku nízkotlakého systému
 6.  Palivový filtr s regulátorem tlaku
 7.  Signál sběrnice Bus
 8.  Signál PWM
 9.  Řídicí jednotka motoru
 10.  Řídicí jednotka palivového čerpadla
 11.  Palivový podávací modul

Výhody regulovaného zásobování palivem:

 • Je čerpáno jen tolik paliva, kolik je je ho zapotřebí.
 • Palivo se nezahřívá = menší množství parních bublinek.
 • Snižuje se odebíraný výkon = úspora paliva.
 • Šetrnější k životnímu prostředí.
 • Tichý chod.

Kdy a jak měnit řídící jednotku palivové pumpy, možné závady

Pokud pozorujete pokles výkonu vozidla, ztrátu tlaku paliva, automobil se přepíná do nouzového režimu, nelze nastartovat nebo svítí kontrolka zapalování, mohlo by to signalizovat poškozenou řídící jednotku. Některé z těchto stavů mohou indikovat také např. defektní snímač tlaku paliva, relé tlaku paliva, vadný kabelový svazek, ucpaný palivový filtr, palivové čerpadlo a prázdná nádrž. Pokud je potvrzena vadná řídící jednotka, je třeba přistoupit k její výměně.

Každá jednotka je specifická pro dané vozidlo a motor

Při objednávce nové řídící jednotky si všímejte stavu software – obrázek výše. Musí být vždy stejný nebo vyšší, než má původní jednotka.

Více informací se dozvíte na stránkách firmy KS Motor.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!