Proč nepodceňovat důležitost sušičky v rozvodu stlačeného vzduchu

6. května 2021, 10:33

Vzduch jako energetické médium je sice po celém světě k dispozici téměř neomezeně, jeho kvalita však není všude stejná. Výrazně se liší v různých klimatických zónách a na základě různého zanesení emisemi, které může být způsobeno dopravou, průmyslovou výrobou, zemědělstvím a dalšími vlivy. To vše je nutno při úpravě stlačeného vzduchu odpovídajícím způsobem zohlednit.

Sušička Atmos

Díky správné úpravě stlačeného vzduchu lze výrazně snížit míru výpadků strojů a doby odstávek. Nejen stroje potřebují čistý a suchý stlačený vzduch. Jako procesní médium musí stlačený vzduch splňovat technické podmínky a musí být odpovídajícím způsobem upraven. Kvalita stlačeného vzduchu se proto řídí příslušnými požadavky.

Norma ISO 8573-1 stanovuje povolené množství nečistot na metr krychlový stlačeného vzduchu. Jako tři primární nečistoty se uvádí pevné částice, voda a olej.

Nejproblematičtější ze všech nečistot ve stlačeném vzduchu je voda. Způsobuje nejen poškození korozí, ale podílí se také na snížení účinnosti spotřebičů, a tím i jejich výkonnostních parametrů, a podporuje také růst mikroorganismů, které škodí personálu a mohou kontaminovat i produkty a procesy.

V oboru lakýrnictví může voda v rozvodu stlačeného vzduchu způsobit například ztrátu lesku nebo problémy s přilnavostí (např. plniče), pokud dojde k „uzavření“ vody v nanášeném materiálu. Na povrchu se také mohou vytvořit kráterky.

Pomocí vhodných sušiček (adsorpční, kondenzační, membránové atd.) lze zajistit požadovaný stupeň zbytkové vlhkosti.

Kondenzační sušiče jsou velice účinným, a především dnes již cenově dostupným řešením k odstranění vlhkosti až do TRB 3 °C, tj. zbytková vlhkost za sušičem se při správném nadimenzování v kombinaci s příslušnými filtry a předfiltry pohybuje do max. cca 5,953 g/m3. (Tuto hodnotu si můžete představit jako cca 5,953 ml v každých 1000 litrech stlačeného vzduchu.) Tato zbytková a dále již konstantní hodnota je již zpravidla zcela optimální a obvykle dostatečná nejen pro lakovny, ale také pro široké spektrum firem z oblasti různých řemeslnický dílen typu pneuservis, autoservis, truhlárna atd.

Instalací vhodných úpravných jednotek nejen že dosáhnete naplánované životnosti a výkonnostních parametrů Vašich spotřebičů tlakového vzduchu, ale také významných úspor nákladů nutně spojených s opravami či obnovou strojního zařízení.

V sortimentu společnosti Bučan s.r.o. zákazník nalezne například sušičky českého výrobce ATMOS.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!