Příznivé zprávy pro nezávislý aftermarket

, 13. února 2017, 17:03

Výbor Evropského parlamentu (IMCO) pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele projednal dne 9. února 2017 návrh revize předpisu o typovém schvalování motorových vozidel a jejich částí, který by nahradil stávající předpis – Nařízení 2007/46/EC.

V důsledku emisního skandálu (VW) byla pochopitelně hlavní pozornost zaměřena na posílení nezávislosti technických služeb, zvýšení kvality testování vozidel, dohledu nad trhem za účelem ověření shodnosti automobilů na trhu, následným opatřením v případech porušení norem, které by vedlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo poškození životního prostředí.

Z hlediska nezávislého aftermarketu je příznivé, že byla zároveň odsouhlasena důležitá ustanovení pro další fungování nezávislého aftermarketu např.

  • udržení portu OBD vozidla – otevřené a přístupné pro nezávislé operátory, protože tento konektor je „záchranným lanem“ pro komunikaci s vozidlem
  • zlepšení formátu informací poskytovaných nezávislým operátorům (subjektům), které by měly mít elektronicky zpracovatelný formát
  • umožnit jednoznačnou identifikaci náhradních dílů
  • zlepšit jednoznačnou identifikaci vozidel
  • zlepšit definici „opravárenské a údržbářské informace“ a aktualizovat principy nediskriminačního přístupu k nim
  • zajištění nezávislého multi-značkového diagnostického nářadí, které bude schopno komunikovat s vozidlem za použití obvyklých (standardizovaných) komunikačních protokolů

FIGIEFA vítá řadu politických podpor pro řešení hlavních problémů souvisejících s diagnostikou, opravami a údržbou vozidel, což v konečném důsledku slouží k vytvoření férového a rovného prostředí pro automobilový aftermarket a svobodnou volbu spotřebitele (majitele vozidla).

Přijetí několika pozměňovacích návrhů představuje významný krok směrem ke zlepšení podmínek pro celý automobilový aftermarket.

Schválené návrhy výboru IMCO projedná plenární zasedání Evropského parlamentu v dubnu tohoto roku.

Související články

EET v naší praxi
EET v naší praxi

Sdružení SISA připravuje na leden tohoto roku pro své členy seminář k problematice EET. Specifičnost prostředí nezávislého aftermarketu si žádá objasnění některých závažných problémů spojených se zaváděním EET v autobranži.

Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci
Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci

Koalice pojišťoven, dealerů, distributorů náhradních dílů pro automobily, leasingu a zákazníků říká: Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost výběru. Níže podepsaní sdílejí obavu, že u diskusí o možných technických řešeních přístupu k vnitřním údajům ve vozidlech není kladen dostatečný důraz na zájmy zákazníků. Vedle toho, že nepříznivě […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!