Růst automobilového průmyslu se promítl do růstu mezd i pracovních příležitostí

26. February 2018, 15:26

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo velmi pozitivní vývoj počtu zaměstnanců ve firmách a jejich mezd za rok 2017. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 5,8 % na 126 tisíc osob. Jejich průměrná měsíční mzda přesáhla 37.000 Kč, což je o 30 % více, než je průměrná mzda v ČR.

Růst automobilového průmyslu v roce 2017 se pozitivně promítl do růstu mezd i pracovních příležitostí

Průměrná mzda
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2017 byla 37.399 Kč. Oproti roku 2016 to představuje meziroční nárůst o 7,1 % (2.466 Kč). Průměrná mzda vyšší než je celostátní průměr je dosahována ve všech sledovaných kategoriích výrobců. Nejvyšší mzdy jsou u finálních výrobců vozidel.

Počet pracovníků
Počet pracovníků ve firmách AutoSAP dosáhl hodnoty 126.375 osob. Oproti roku 2016 to představuje meziroční zvýšení o 5,8 % (6.929 osob). Pozitivní vývoj počtu zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.

Růst automobilového průmyslu v roce 2017 se pozitivně promítl do růstu mezd i pracovních příležitostí

Ze zpracovaných údajů je zřejmé, že tuzemskému automobilovému průmyslu se daří a ekonomický růst je doprovázený vznikem nových pracovních příležitostí i růstem mezd.

„Pozitivně vnímáme skutečnost, že k růstu mezd dochází rovnoměrně u všech kategorií výrobců a pravidelný růst mezd a mzdová úroveň nad celostátním průměrem jsou v souladu s produktivitou práce v autoprůmyslu. Vyšší produktivity práce a růstu přidané hodnoty ve firmách je dosahováno díky každoročnímu růstu počtu zaměstnanců
ve výzkumu a vývoji a rostoucími výdaji, které do oblasti výzkumu a vývoje směřují. Právě tyto ukazatele řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období,“ dodává výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!