Sdružení SISA připomene příští rok 25 let své existence

10. prosince 2018, 9:29

Sdružení SISA od svého založení v roce 1994 podporuje společné zájmy nezávislých dodavatelů a dovozců náhradních dílů pro motorová vozidla, servisní a garážové techniky a autolaků. Sdružení si v příštím roce připomene 25 let své existence. 

SISASpolu s mezinárodní organizací FIGIEFA usiluje o zajištění a ochranu volné a férové soutěže v oblasti automobilového aftermarketu ve prospěch konečného spotřebitele – motoristy. Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky – SISA – je zájmovým sdružením podnikatelských subjektů v oblasti dovozu, výroby a prodeje autodílů, autopříslušenství, autolaků, servisní a garážové techniky.

V roce 1994 deset zakládajících členů reagovalo na situaci na trhu s náhradními díly pro motorová vozidla, kdy různí prodejci nabízeli součástky, jejichž původ byl těžko rozlišitelný a kvalita často pochybná. Sdružení bylo založeno a funguje na demokratických principech.

Všichni členové sdružení mají stejná a rovná práva. Volí výkonný orgán  – představenstvo a kontrolní orgán –  dozorčí radu. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která rozhoduje o zásadních otázkách sdružení a určuje jeho další směr. Již na samém svém počátku Sdružení SISA přijalo a schválilo stanovy a etický kodex, který upravuje chování členských subjektů na českém trhu.

SISA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala jako respektovaná partnerská organizace pro státní orgány, pro zkušební ústavy a celou řadu dalších nevládních institucí a subjektů. Sdružení se stalo neopomenutelným účastníkem připomínkového řízení při tvorbě právních předpisů na Ministerstvu dopravy ČR. Jednání se vedla a vedou s rezorty ministerstvy životního prostředí,  průmyslu a obchodu. Oslovuje podle potřeby poslance ČR i europoslance. Kromě toho je sdružení též v kontaktu s organizací BESIP, Českou obchodní inspekcí, dopravní Policií ČR, zkušební organizací DEKRA Automobil a.s. a TUV Sud Czech s.r.o.

V průběhu uplynulých 25-ti let se SISA vyjadřovala k celé řadě právních předpisů týkajících se silničních vozidel, schvalování a kontroly technického stavu, ale též technických požadavků na servisní techniku a pro autolaky. Byla vytvořena platforma pro možnost výměny názorů souvisejících s dovozem a prodejem autodílů, autolaků a servisní techniky. Podařilo se rovněž zajistit podmínky pro volné a spravedlivé soutěžení v sektoru a vytvořit tak kvalitní a nezávislý aftermarket, který SISA zastupuje.

Krédem sdružení je dodávat na český trh pouze kvalitní náhradní díly a servisní techniku, která splňuje všechny právní a technické normy. Zákazník nakupující u členských subjektů SISA má vždy jistotu, že nakupuje kvalitní zboží.

SISA je od roku 2008 členem mezinárodní federace FIGIEFA, která sdružuje 20 národních asociací z členských zemí EU. FIGIEFA usiluje o udržení podmínek pro nezávislý aftermarket ve všech zemích EU, a zajistit tak prostředí pro volnou soutěž v sektoru poprodejního servisu motorových vozidel.

Sdružení chrání rovněž zájmy právnických osob podnikajících v této oblasti, poskytuje jim informační a poradenský servis. Zastupuje je při jednáních se státními orgány a dalšími institucemi. Podílí se rovněž na formování nové legislativy. Svou činností podporuje volnou soutěž a bojuje proti nekalému soutěžnímu jednání. 

Pro případné dotazy o možnostech vstupu do sdružení se obracejte na sekretariát sdružení, který sídlí na adrese Praha 4, Doudlebská 2,  tel. č. 241 402 648 nebo mail : sisa@sisa.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!