Přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

31. prosince 2018, 12:27

SISA zveřejňuje dokument, který letos v květnu přijala evropská unie a který je důležitý pro další existenci nezávislého aftermarketu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 

Technický pokrok zavádějící nové metody nebo techniky pro diagnostiku a opravy vozidla, jako je vzdálený přístup k informacím a softwaru vozidla, by neměl oslabit cíl tohoto nařízení, pokud jde o přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla ze strany samostatných provozovatelů.

Aby byla zajištěna účinná hospodářská soutěž na trhu v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidla a aby bylo zřejmé, že dotyčné informace zahrnují informace, které je třeba poskytnout samostatným provozovatelům jiným než opravnám, a aby bylo zajištěno, že trh nezávislých opraven a údržby vozidel jako celek může soutěžit s autorizovanými obchodními zástupci, bez ohledu na to, zda výrobce vozidla dává tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo, nebo používá tyto informace pro účely oprav a údržby sám, je nezbytné podrobně stanovit, které informace mají být za účelem přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla poskytovány.

Toto nařízení stanoví povinnosti výrobcům vozidel :

Povinnosti výrobců poskytnout informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla

1.   Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený, standardizovaný a nediskriminační přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, k nástrojům včetně úplné dokumentace a dostupných souborů ke stažení příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla. Informace jsou poskytovány snadno dostupným a strojově čitelným způsobem ve formě elektronicky zpracovatelných datových souborů. Samostatní provozovatelé mají přístup k dálkovým diagnostickým službám, které používají výrobci, autorizovaní obchodní zástupci a opravny.

Výrobci poskytnou standardizované, bezpečné a na dálku fungující zařízení, které nezávislým opravnám umožní provést úkony, jež vyžadují přístup k bezpečnostnímu systému vozidla.

2.   Do doby, než Komise přijme příslušnou normu prostřednictvím činnosti Evropského výboru pro normalizaci (CEN) nebo srovnatelného normalizačního orgánu, jsou informace palubního

3.   V následujících případech je však dostačující, pokud výrobce poskytne na žádost samostatného provozovatele požadované informace urychleně a ve snadno dostupné podobě:

  • a) v případě typů vozidel, na něž se vztahuje vnitrostátní schválení typu vozidel vyráběných v malých sériích podle článku 42;
  • b) v případě vozidel zvláštního určení;
  • c) v případě vozidel kategorií O1 a O2, která nevyužívají diagnostické nástroje nebo fyzickou či bezdrátovou komunikaci s palubními elektronickými řídícími jednotkami pro účely diagnostiky či přeprogramování vozidel;
  • d) v případě poslední fáze vícestupňového postupu schvalování typu, zahrnuje-li poslední fáze pouze karoserii, která neobsahuje elektronické řídicí systémy vozidla, a zůstávají-li všechny elektronické řídicí systémy základního vozidla beze změn.

4.   Podrobné technické požadavky na přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, zejména technické specifikace týkající se způsobu poskytování informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla, jsou stanoveny v příloze X.

5.   Výrobci také poskytnou samostatným provozovatelům, autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám školicí materiály.

6.   Výrobci zajistí, aby informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla byly vždy přístupné, s výjimkou případů údržby informačního systému.

Výrobci zpřístupní na svých internetových stránkách veškeré následné změny a doplnění informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla v tutéž dobu, kdy je zpřístupní autorizovaným opravnám.

7.   Pro účely výroby a údržby náhradních dílů a dílů pro údržbu a diagnostických přístrojů a zkušebních zařízení kompatibilních s palubním diagnostickým systémem poskytne výrobce příslušné informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla nediskriminačním způsobem každému výrobci nebo opravně konstrukčních částí, diagnostických nástrojů nebo zkušebního zařízení, kteří o ně projeví zájem.

8.   Pro účely navrhování, výroby a oprav vybavení pro vozidla poháněná alternativním palivem poskytnou výrobci příslušné informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla nediskriminačním způsobem každému výrobci, servisnímu technikovi nebo opravně vybavení pro vozidla poháněná alternativním palivem, kteří o ně projeví zájem.

9.   Pokud jsou záznamy o opravách a údržbě vozidla vedeny v centrální databázi výrobce vozidla nebo jeho jménem, nezávislé opravny mají k těmto záznamům bezplatný přístup a mají možnost zadávat informace o opravách a údržbě, které provedly.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!