Aftermarket potřebuje data připojených a autonomních vozidel

10. December 2018, 15:00

Automobilový průmysl nyní prochází výraznými změnami. Vozidla jsou stále více digitalizována, jsou také bezpečnější a ekologičtější. Autonomie vozidel poskytuje řadu příležitostí, ale pro někoho může být také hrozbou. Části subjektů automobilového průmyslu se nemusí podařit participovat na tomto odvětví, a to díky datům a přístupu k nim.

O vzdálené budoucnosti se rozhoduje už nyní

Dnes v autoopravárenství začíná boj o zákazníka již při vývoji vozidla, kdy kvalita získaných dat určuje kvalitu služeb. Aby i nadále mohli všichni účastníci automobilového trhu nabízet konkurenceschopné služby, musí mít možnost rovného přístupu k informacím od výrobců vozidel. To bude možné jen díky nezávislému a nepřerušovanému přístupu k údajům o vozidle a aplikacím v něm obsažených.

Až dosud se Evropská komise tímto problémem příliš nezabývala. Evropský parlament však pochopil naléhavou potřebu připravit právní rámec pro autonomní řízení a připravil z vlastní iniciativy zprávu, s níž se obrátí na Evropskou komisi. Zprávu projednaly čtyři parlamentní výbory: ITRE (průmysl), JURI (právo), IMCO (vnitřní trh a ochrana spotřebitelů), TRAN (doprava a cestovní ruch), které společně pracovaly na jeho obsahu.

Zástupci Mezinárodní federace FIGIEFA společně s organizacemi z aliance AFCAR se setkávali a diskutovali s poslanci Evropského parlamentu z různých politických skupin, aby konečná zpráva obsahovala vše potřebné a v budoucnu mohla pomoci všem hráčům na automobilovém trhu, aby i nadále nabízeli své služby na stejném základě jako výrobci vozidel.

K získání dat vozidel vede ještě dlouhá cesta

Koncem listopadu byla zpráva přijata parlamentním výborem TRAN a ve své současné podobě vyzývá Evropskou komisi, aby do 1. ledna 2020 vyřešila otázku rovného přístupu k údajům o vozidlech. Ve zprávě se zdůrazňuje, že je důležitý volný přístup v reálném čase k údajům o vozidlech pro různé účastníky trhu a je nutné navrhovat systémy ve vozidlech tak, aby si řidiči mohli sami vybrat poskytovatele služeb. To je určitě krok správným směrem, nicméně je třeba si uvědomit, že v původních verzích se zvažovala myšlenka uzavřené platformy Extended Vehicle (ExVe), podporovaná automobilkami, která by poskytovala výrobcům vozidel plnou kontrolu nad přístupem k datům i funkčnosti systému.

Samotní výrobci automobilů by rozhodovali kdo, za jakých podmínek a do jaké míry bude moci používat údaje o vozidle. Informace z vozidla by směřovaly přímo na server výrobce, kde by byly shromažďovány a zpracovávány. V praxi by byla možnost využití údajů velmi omezená a závislá na třetích stranách, např. nezávislé dílny by byly odkázány na výrobce vozidel, podporující jejich přímé konkurenty, tj. autorizované servisy. Taková situace by zabránila volné hospodářské soutěži, zejména proto, že výrobce vozidel by mohl sledovat činnost nezávislých subjektů a měl přístup k informacím o datových tocích.

Dalším krokem bude hlasování o obsahu zprávy v Evropském parlamentu během plenárního zasedání v lednu roku 2019 a všichni zástupci nezávislého aftermarketu jistě doufají, že oprávněné požadavky Evropského parlamentu se projeví také na práci Evropské komise.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!