Sdružení SISA informuje: Problém kybernetické bezpečnosti pro automobilový sektor

4. prosince 2019, 9:30

S nárůstem propojených vozidel a autonomních systémů řízení na jedné straně a kybernetických útoků a hrozeb na straně druhé pociťují zákonodárci potřebu zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti vozidel. FIGIEFA nepochybuje o tom, že je to ve prospěch a v zájmu ochrany motoristů a uvolnění potenciálu trhu tím, že zajistí důvěru v nové technologie. Je skutečně zásadní podporovat důvěru motoristů v propojené a automatizované řízení i z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Na úrovni EHK OSN již začaly v tomto smyslu práce na vytvoření nařízení o schvalování typu vozidel.

SISAByla zřízena inventarizace všech kyberhrozeb a potenciálních ohrožení. V současnosti jsou považovány všechny přístupy k vozidlu a komunikace s ním za kyberhrozby např. OBD port, bezdrátové připojení apod. Současný legislativní návrh však ponechává na výrobci vozidel, aby stanovily svévolně, vlastnicky, samodeklaratorní a neharmonizovaná bezpečnostní opatření. Ve jménu „kyberbezpečnosti“ by to mohlo vést k úplnému uzavření vozidla pro ostatní nezávislé operátory v oblasti nezávislého aftermarketu.

 Jak to může ovlivnit náš byznys?

To všechno může to mít za následek, že nezávislé podniky, které jsou zbaveny na střednědobém až dlouhodobém horizontu jakéhokoli nezávislého přístupu k údajům a zdrojům vozidla: port OBD by mohl být uzavřen, vlastnický přístup výrobců vozidel by nebyl kompatibilní s nezávislými diagnostickými a testovacími přístroji, a dálkový přímý přístup k datům vozidel by byl znemožněn výrobci vozidel, příp. výrobci vozidel by měli roli vrátného, a tím i monopol na data, která sdílejí.

Tím by bylo znemožněno nezávislým subjektům na trhu oprav a servisu provádění legitimních oprav, údržby a výměnných operací. Vlastnické zabezpečovací strategie výrobců vozidel by mohly znemožnit použití náhradních dílů z nezávislých zdrojů, které by byl odmítnuty pod názvem „bezpečnost“, protože jejich nezbytné kódování nemusí být akceptováno kybernetickou ochranou vozidla.

Výměny některých dílů by mohly být považována za „mimozemské vetřelce“ a nezávislé aktualizace softwaru by nebyly nadále možné.

 Úloha FIGIEFA a jejich členů

Velká většina legislativních a regulačních předpisů pro automobilové odvětví se rozhoduje na úrovni Evropské unie nebo dokonce na úrovni OSN. Tato opatření mají přímý dopad na podnikání v této oblasti. Jedno nesprávné slovo nebo věta v určitém právním předpisu by mohly okamžitě zabránit tomu, aby se nezávislé autoservisy nebo obchodníci s autodíly, servisní technikou, autolaky apod. dostali do postavení mimo hospodářskou soutěž nebo byli z podnikání zcela vyřazeni.

FIGIEFA reprezentuje nezávislý aftermarket s náhradními díly pro motorová vozidla při jednáních zákonodárců na evropské a mezinárodní úrovni. Monitoruje legislativní návrhy, předkládá vlastní legislativní návrhy s cílem zabezpečit legislativní rámec pro konkurenční podnikání na trhu za férových a rovných podmínek.

FIGIEFA se účastní jednáních, kde jsou připravovány právní předpisy, spolu se zástupci dalších segmentů automobilového odvětví vypracovává, předkládá a obhajuje příslušné změny s cílem zachovat zájmy nezávislých účastníků trhu při současném zachování okry z hlediska kyberbezpečnosti. Diskuse stále probíhají. FIGIEFA musí čelit ostré opozici ze strany výrobců vozidel.

Souběžně s tím FIGIEFA informuje Evropskou komisi o hrozbách, které tyto nové právní předpisy OSN by měly na regulaci práv na provádění oprav a servisu motorových vozidel nezávislými subjekty. Zároveň navrhuje zavést v EU ustanovení o ochraně práv nezávislých podniků na provádění rutinních a legitimních pracovních postupů.  Společně se svými členy informuje evropské národní vlády o rizicích, která mají legislativní návrhy pro nezávislé podniky v oblasti aftermarketu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!