Požadavky automobilového průmyslu: opatření na podporu likvidity, zaměstnanosti a nastartování výroby i trhu

8. dubna 2020, 10:30

Sdružení automobilového průmyslu navrhuje přijmout sadu opatření, jejichž cílem je udržet firmy dostatečně likvidní, což jim umožní předejít vzniku tzv. druhotné platební neschopnosti. Na začátku dubna je totiž fakticky ochromeno skoro 90 % automobilového průmyslu v České republice, z toho necelá třetina firem byla nucena úplně zastavit výrobu. Současná situace ohrožuje až 150 tisíc přímých pracovních míst a až 8 % HDP ČR. V této situaci, kdy většině firem dále nabíhají výdaje, avšak neplynou příjmy, jsou firmy pod obrovským tlakem.

Oceňujeme dosavadní vládní kroky, jako je např. zavedení programu Antivirus na podporu zaměstnanosti, považujeme ale za nezbytné, aby vláda v krátkém čase urychleně implementovala a rozšířila soubor opatření na podporu likvidity firem a zaměstnanosti a schválila dostatečně dlouhý harmonogram platnosti těchto opatření. Už nyní je také zapotřebí pracovat na dlouhodobém plánu směrujícího k uvolňování omezení chodu ekonomiky a podpoře nastartování výroby a trhu,“ uvádí Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu a dodává:

„Pevně věřím, že automobilový průmysl současnou krizi překoná. AutoSAP je připravený pomoci s detailními podmínkami jednotlivých opatření, tak aby restart trhu proběhl co možná nejrychleji Sestavili jsme proto seznam šesti opatření, která považujeme za nejefektivnější.“

Pro podporu zaměstnanosti a likvidity firem navrhuje Sdružení automobilového průmyslu urychlenou implementaci a rozšíření souboru opatření o následující 3 body:

  • prodloužení platnosti programu Antivirus minimálně do 3. čtvrtletí roku 2020
  • zrychlení procesu vyměření a vrácení nadměrných odpočtů DPH včetně možnosti poskytovat zálohy na nespornou část odpočtu DPH

Zejména exportéři dlouhodobě vykazují nadměrné odpočty DPH, což negativně ovlivňuje jejich likviditu. Navrhujeme, aby daňová správa přijala organizační opatření umožňující zrychlené vyměření a vrácení nadměrných odpočtů, a to zejména u spolehlivých plátců s čistou daňovou historií. Také v souladu s nálezem Ústavního soudu a návrhem novely daňového řádu navrhujeme plošné zavedení výplaty záloh na nespornou část daňového odpočtu.

  • urychlení spuštění programu půjček a záruk za komerční účely také pro firmy nad 250 zaměstnanců

Další klíčové opatření pro udržení likvidity firem. Dosud byly v tomto ohledu otevřeny programy pouze pro malé a střední firmy. Ke spuštění pro velké podniky by tak mělo dojít co nejdříve, současně by podmínky měly reflektovat charakter firem, pro které je program určen (zvýšit by se měla maximální výše zaručovaného úvěru či mělo by být možné zaručit pro jeden podnik úvěry u více bank).

Aby restart ekonomické činnosti, trhu a výroby byl co nejsnazší, navrhuje AutoSAP rovněž 3 opatření ve třech zásadních oblastech:

  • umožnit přeshraniční pohyb specializovaných expertů, dojíždějících zaměstnanců a zboží

Zajistit možnost speciálního režimu, který umožní realizaci dočasných pracovních cest do ČR pro klíčové manažery, vlastníky firem a experty ze zemí EU i mimo EU, protože hrozí problémy při rozjezdu výroby v případě specializovaného servisu i ohrožení/zmaření investice v případě instalací specializovaných technologií. Rovněž je nutné koordinovat se sousedními členskými státy uvolnění pravidel pro tzv. „pendlery“ a zprovoznění klíčových hraničních přechodů tak, aby bylo umožněno jejich dojíždění za prací podobně, jako tomu bylo před přijetím ochranných opatření.

  • definovat jednotná hygienická doporučení pro provoz průmyslových firem a podpořit jejich dodržování

V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při návratu do zaměstnání se doporučuje stanovit celostátní hygienická doporučení a plány, jak by měly firmy postupovat při zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a do budoucna zajistit dostatečné možnosti testování zaměstnanců

Připravit opatření pro nastartování domácího trhu a koordinovat rozjezd vnitřního trhu EU, protože kromě přijetí národních opatření bude klíčová zejména koordinace otevírání národních trhů na úrovni EU.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!