Vyjádření SDA k rozhovoru odvysílaném na ČT24

17. února 2023, 8:47

Ve středu 15. února 2023 odvysílal český zpravodajský kanál ČT24 v rámci pořadu Studio 24 přímý vstup s Michalem Markem, ředitelem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, na téma zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem od roku 2035. V odpovědích pana Marka zaznělo několik věcí, s nimiž Svaz dovozců automobilů (SDA) nesouhlasí a cítí potřebu se k nim vyjádřit.

Předně je třeba připomenout, že dopad přijetí takového rozhodnutí má i širší environmentální souvislosti, ale také další jako jsou ekonomické, sociální a energetické, které byly v rozhovoru zcela opominuty.

Pan Marek například řekl, že osobní doprava se na emisích CO2 způsobených dopravou podílí 12 % a že doprava jako taková včetně nákladních aut, lodí a letadel se na celkových emisích CO2 podílí 25 %. Z toho vyplývá, že osobní doprava se na globálních emisích CO2 podílí pouhými 3 %. V kontextu s tím je dobré uvést, že za posledních 20 let byly emise škodlivých látek u osobních vozů sníženy zhruba o 90 % a že další možnosti vývoje spalovacích motorů i technologií čištění výfukových plynů mohou přinést ještě další zlepšení, pokud nebudou kategoricky zakázány.

S vyjádřením pana Marka, že cena elektromobilů bude klesat, rovněž nelze souhlasit. Zejména v následujících letech bude stále rostoucí poptávka po bateriových komponentech cenu spíše navyšovat. Rovněž vyšší poptávka po vzácných kovech do baterií, masivní investice do výrobních technologií a do vývoje se nezbytně odrazí na vyšší ceně elektromobilů. Přitom cena baterie tvoří a v nejbližších letech nadále bude tvořit významnou část jejich ceny.

Vize pana Marka, že provoz elektromobilu bude pro rodiny levný, protože jej lze nabíjet z domácí solární elektrárny, ovšem zcela pomíjí nutnost pořízení solární elektrárny a pořízení elektrického auta. To je ale nad finanční možnosti velké části dnešních majitelů automobilů. Pan Marek v závěru rozhovoru zmínil pojem „environmentální morálka“ a že je nutné pochopení souvislostí, avšak jeho pohled na celou problematiku byl velmi jednostranný a ostatní aspekty takto důležitého rozhodnutí opomíjel.

Zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem v reálu kýžené snížení škodlivých emisí v krátkodobém horizontu nemusí přinést, pokud bude přechod na nové technologie příliš razantní a nebude akceptovat aktuální technologickou a ekonomickou situaci. Elektrická auta budou ještě po nějakou dobu pro mnoho lidí v řadě zemí obtížně finančně dostupná, což může výrazně snížit kvalitu obměny vozového parku. Lidé budou nadále používat své stávající vozy se spalovacími motory a v některých zemích dojde ke zvýšení podílu dovozu starých vozidel. Se stárnutím vozového parku se celkově produkované emise mohou naopak zvýšit.

Z pohledu SDA je důležité, aby byla stará neekologická auta plynule nahrazována novými s výrazně nižším dopadem na životní prostředí. Razantní zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory tento proces citelně zpomalí a dotkne se především menších aut, což pro ekonomicky slabší státy představuje velký problém. V neposlední řadě pak jde ruku v ruce se snižujícím se průměrným věkem vozového parku i vyšší bezpečnost silničního provozu, kterou by mohl zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem negativně ovlivnit.

Svaz dovozců automobilů jednoznačně podporuje aktivity směřující k přechodu na čistou mobilitu, ale použité nástroje musí odpovídat technickým a ekonomickým možnostem, aby nedošlo k situaci, že opatření přinesou více negativních výsledků, zejména v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.

Rozhovor s Michalem Markem můžete shlédnout v archivu programu ČT 24 na tomto odkaze. Rozhovor začíná v čase 32:40 min.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!