Nařízení Komise ohledně přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě

29. února 2024, 11:01

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1244 ze dne 20. května 2021, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a požadavky a postupy pro přístup k informacím o bezpečnostních prvcích vozidla.

POZOR – Nařízení mění přílohu X nařízení (EU) 2018/858 o přístupu k informacím o opravách a údržbě motorových vozidel související s bezpečností (RMI) např. imobilizérů, kódování a učení klíčů – od 30. června 2023.

 SERMI je harmonizovaný systém oprávnění pro přístup k informacím o opravách a údržbě souvisejících s ochranou proti krádeži od všech výrobců vozidel (osobních, dodávkových a nákladních automobilů). Prostřednictvím tohoto schématu má nezávislý provozovatel s pouze jedním certifikátem SERMI přístup ke všem relevantním informacím pro programování klíčů, výměnu dveřních zámků a všech dalších částí (software/hardware) souvisejících se systémy ochrany proti krádeži všech výrobců. I když se rozsah SERMI týká systémů vozidel souvisejících s ochranou proti krádeži, je možné, že výrobci vozidel mohou implementovat svou strategii proti krádeži napříč více ECU ve vozidle, čímž se přístup k těmto ECU stane také relevantním SERMI.

Organizace v rámci SERMI

SERMI byla založena společností ACEA na straně výrobců vozidel a společnostmi AIRC, CECRA, FIA a FIGIEFA na straně nezávislého provozovatele. Tato organizace SERMI je zodpovědná za zřízení systému SERMI a jmenování centra důvěry (pro vydávání certifikátů). Organizace SERMI také řídí implementaci SERMI na národní úrovni, kde subjekty posuzování shody (CAB) musí být akreditovány příslušným národním akreditačním orgánem (NAÚ). CAB jsou obchodní společnosti odpovědné za hodnocení dílen a jejich zaměstnanců za účelem získání akreditace SERMI. Na základě této akreditace je Centrum důvěry (zřízené sdružením SERMI) zodpovědné za vydávání certifikátů pro správu přístupu k bezpečnostně relevantním RMI nezávislými operátory.

Proces Fóra bezpečnosti Jak to funguje?

SERMI bylo zřízeno na základě doporučení zprávy vydané Fórem EU zřízeným podle článku 13 nařízení (ES) č. 692/2008 a článku 66 nařízení (EU) č. 2018/858. Úkolem sdružení SERMI je dále rozvíjet, vlastnit, provozovat a udržovat systém a proces, který původně doporučilo Fórum EU pro přístup k RMI (Repair and Maintenance Information) pro schvalování a autorizaci nezávislých provozovatelů (IO) působících v evropském odvětví automobilového trhu s náhradními díly, aby jim byl umožněn přístup k RMI souvisejícím s bezpečností.

Nezávislí zaměstnanci operátorů budou potřebovat bezpečnostní token (MFA) a elektronický certifikát chráněný PIN kódem a oprávnění pro přístup na webové stránky VM. Zaměstnanec bude oprávněn k přístupu RMI souvisejícímu s bezpečností pouze v případě, že jeho zaměstnavatelská společnost byla také schválena.

  1. Nezávislý provozovatel, který si přeje provádět práce související s bezpečností, se obrátí na subjekt posuzování shody (CAB).
  2. Úřad následně provede potřebná schválení (pro obchodní podnik/společnost) a oprávnění (pro jednotlivé zaměstnance).
  3. Po oznámení vydá Centrum zabezpečení (TC) certifikáty a bezpečnostní tokeny, které CAB případně distribuuje nezávislému provozovateli.
  4. CAB bude akreditována a posuzována Národním akreditačním orgánem (NAÚ).

Po dokončení bude mít jednotlivý zaměstnanec přístup k informacím od každého výrobce s tímto jednotným certifikátem a oprávněním (tj. vyhnete se vícenásobným certifikátům a schvalovacím postupům u každého jednotlivého výrobce vozidla). Souhlas společnosti a oprávnění zaměstnance jsou platné po dobu 60 měsíců, pokud nejsou odvolány z důvodu zneužití.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!