Ředitelé automobilového průmyslu vedoucím představitelům EU: Evropa potřebuje silný Industry Deal, aby mohl Green Deal fungovat

15. dubna 2024, 13:40

13 generálních ředitelů předních evropských výrobců automobilů a dodavatelů automobilového průmyslu se sešlo s komisařem EU pro oblast klimatu Wopkem Hoekstrou u „kulatého stolu“, aby diskutovali o ekologické transformaci tohoto odvětví. Tomu předcházelo setkání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem před summitem EU o konkurenceschopnosti, který se uskuteční tento týden.

Automobilový průmysl – jedno z nejdůležitějších odvětví ekonomiky EU – se nachází v kritickém bodě, protože prochází největší transformací za poslední století a připravuje se na splnění nejambicióznějších cílů v oblasti snižování emisí CO2 u vozidel na světě.

Výrobci a dodavatelé automobilů chtějí zachovat výrobu v Evropě, udržet pracovní místa a investice v regionu. V současné době však čelí „obrovské bouři“ tvrdé celosvětové konkurence o kritické zdroje, financování, investice a zákazníky, k níž se přidávají rostoucí náklady na podnikání, radikálně se měnící geopolitická situace a trh s elektromobily, který zdaleka není vyspělý. Vzhledem k těmto hlubokým výzvám musí Evropa posílit svou konkurenceschopnost a vytvořit silnější obchodní argumenty pro ekologický a digitální přechod automobilového průmyslu.

Pan Hoekstra se zavázal uspořádat tento kulatý stůl během svého slyšení v Evropském parlamentu, když koncem loňského roku nastoupil do funkce komisaře pro klima. Jeho cílem bylo identifikovat praktické překážky při zavádění Green Dealu a možné způsoby jejich řešení.

Luca de Meo, generální ředitel skupiny Renault a prezident ACEA: „Výrobci automobilů v EU jsou pevně odhodláni k dekarbonizaci a investují do elektrifikace více než 250 miliard eur, ale tento přechod nemůžeme provést sami. Evropa musí vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost a poptávku po elektromobilech na trhu. Mezi ně patří infrastruktura pro nabíjení a doplňování vodíku, dostatečné zásoby kritických surovin, lepší přístup k financování a tržní pobídky. Jinými slovy, klíčem k dosažení ekologických ambicí Evropy bude ucelená průmyslová strategie.“

Matthias Zink, generální ředitel pro automobilové technologie společnosti SCHAEFFLER a prezident společnosti CLEPA: „Evropští dodavatelé pro automobilový průmysl jsou hnací silou inovací a udržitelnosti, ročně investují do výzkumu a vývoje 30 miliard eur a vytvářejí 1,7 milionu pracovních míst. Dodavatelé jsou klíčovými hybateli přechodu a přinášejí na trh inteligentní a udržitelná řešení mobility. V kontextu náročného ekonomického prostředí, poklesu zavádění elektromobilů a klesajících zisků v rámci dodavatelského řetězce se však financování přechodu stává klíčovým. Je proto zásadní zajistit rámcové podmínky, aby se snížilo riziko investic do inovativních technologií a transformace zařízení a naší pracovní síly. Regulační rámec musí zůstat ambiciózní a zároveň flexibilní, aby Evropa zůstala konkurenceschopná. To nám pomůže dosáhnout našich cílů rychleji a efektivněji a zároveň vyhovět potřebám spotřebitelů.“

Během kulatého stolu zdůraznili evropští výrobci nákladních vozidel a autobusů i jejich dodavatelé naléhavou potřebu dostat na silnice nákladní vozidla a autobusy s nulovými emisemi. Odvětví se zavázalo poskytovat vhodné nákladní automobily a autobusy, které do roku 2040 posunou silniční dopravu k bezfosilním řešením, zaměřeným na vozidla poháněná bateriemi a vodíkem. Technologická neutralita by měla zůstat hlavní zásadou, která zajistí, že všechny technologie přispějí k úsilí o dekarbonizaci.

Je třeba uznat, že spalovací motor bude i nadále hrát dlouhodobou roli v těžké nákladní dopravě, a proto budou ke splnění klimatických cílů zapotřebí klimaticky neutrální řešení a další doplňkové technologie. Zastřešující výzva však přetrvává. Dosažení cílů v oblasti snižování emisí CO2 zůstává velmi ambiciózní, protože téměř chybí nezbytné podmínky, jako je hustá síť dobíjecích a čerpacích stanic vhodných pro nákladní automobily a podpůrný rámec pro stanovení cen uhlíku, který by zajistil nákladovou rovnost pro vozidla s nulovými emisemi. Evropský automobilový průmysl vyzývá evropské politiky, aby přijali ambiciózní opatření k řešení těchto problémů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!