MEWA: 10 dobrých dôvodov na to, prečo používať textilné čistiace utierky v praktickom systéme opakovaného použitia

19. března 2020, 12:43

Myšlienka nezahadzovať čistiace utierky, ale ich oprať a priniesť klientovi opäť čisté, tvorí už 111 rokov podstatu obchodného modelu spoločnosti MEWA. Trendy v remeselnej činnosti a priemysle tiež jasne ukazujú, že používať namiesto vlastniť sa stáva pravidlom. Zdieľanie textílií zodpovedá duchu doby a predstavuje trvalú udržateľnosť. Znamená to mať čistiace utierky k dispozícii až vtedy, keď ich potrebujete, bez toho, aby ste ich museli vlastniť.

MEWA čisticí útěrky

Stručný prehľad výhod:

  1. Presná dodávka 
  2. Správne množstvo – Na začiatku je poradenský rozhovor.
  3. Vysoká kvalita – Čistiace utierky MEWA vykazujú nadpriemernú trvácnosť aj pri silnom namáhaní a možno ich prať a opakovane použiť až 50 krát. Súčasťou tkáčovne spoločnosti MEWA je vlastné podnikové skúšobné laboratórium. V ňom sa kontroluje kvalita, výkonnosť a trvácnosť utierok, čím sa zaisťuje ich stála kvalita.
  4. Výmena pri opotrebovaní – Ak pri kontrole kvality, ktorá nasleduje po opratí, zistíme, že je utierka opotrebovaná, automaticky ju nahradíme novou.
  5. Pre každý odbor tá pravá čistiaca utierka – Štyri stupne kvality tkaniny primerane spĺňajú požiadavky a nároky v oblasti priemyslu, remeselných činností a dielní.
  6. Poriadok v podniku – Čistiace utierky sa po použití riadne uskladnia v bezpečnostných kontajneroch MEWA, ktoré zaručujú bezpečné skladovanie a spoľahlivú prepravu.
  7. Flexibilné riešenie –Zmena množstva spotrebovaných utierok nepredstavuje problém, možno ho individuálne prispôsobovať.
  8. Náklady – outsourcované a minimalizované
  9. Dobrá bilancia – aj pre životné prostredie – Kolobeh služieb textilných expertov spoločnosti MEWA je udržateľný: pranie, ktoré chráni zdroje, čistenie odpadových vôd, spätné získavanie tepla. Tým si môže každý zákazník zlepšiť aj svoju vlastnú ekologickú bilanciu.
  10.   Náklady – vypočítateľné a transparentné – Za celý objem služieb vystavíme zákazníkovi každý mesiac faktúru. Nevznikajú žiadne „skryté“ náklady.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!