Výroba automobilů v prvním čtvrtletí dosahuje rekordních hodnot

18. dubna 2024, 12:59

V prvním čtvrtletí bylo v tuzemských firmách automobilového průmyslu vyrobeno celkem 394.443 osobních vozidel, meziročně o 11,5 % víc. Jde tak o nejvyšší produkční výsledek prvního kvartálního období roku v historii ČR. Výrobní přírůstky zaznamenali i výrobci dalších segmentů – autobusy +6,7 % (1.175 ks), nákladní vozidla Tatra +12,2 % (405 ks) a motocykly Jawa +31,7 % (241 ks). Sedmiprocentní pokles výroby naopak evidují producenti přípojných vozidel. Malých do 3,5t bylo zkompletováno 3.741 ks, velkých nad 3,5t pak 531 ks. V segmentu elektrických vozidel bylo od začátku roku do konce března vyrobeno celkem 27.024 elektrických vozidel, z nichž 19.246 bylo čistě elektrických a 7.778 s plug-in hybridním pohonem.

„Pokračující růst objemu výroby a historicky nejúspěšnější první kvartální výsledek jsou jednoznačným potvrzením významu a přínosu automobilového průmyslu domácímu hospodářství. Dobrou zprávou je pak růst napříč všemi sledovanými kategoriemi motorových vozidel. Přesto, a právě proto, musíme dnes pracovat na tom, abychom globálně konkurenceschopné podmínky výroby v ČR, respektive EU, udrželi i nadále, např. pokud jde o aktuální negativní výhled na růst cen energií,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla

Za první tři měsíce tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 394 443 osobních vozidel, tj. meziročně o 11,5 % víc než v prvním kvartálním období předchozího roku. Elektrických vozidel bylo v daném období vyrobeno 27.024 ks a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů klesl na 6,8 %. Celkem bylo vyrobeno 19.246 bateriových BEV a 7.778 plug-in hybridních PHEV vozidel. Na tuzemský trh směřovalo celkem 23.423 vozidel, tedy o 6,1 % méně než v předchozím roce. Přes 94 % vyrobených automobilů (371.020 ks) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 12,8% nárůst.

Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila v lednu až březnu ve svých tuzemských závodech 243.322 osobních automobilů (+5 %). Na český trh bylo umístěno 18 649 vozidel (-7,6 %), na zahraniční trhy bylo určeno 224.673 vozidel (+6,2 %). Elektrických vozů (bateriových BEV a plug-in hybridních PHEV) vyrobila Škoda Auto 12.691 ks, tj. 5,2 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 10.171 vozidel bateriových BEV a 2.520 vozidel plug-in hybridních.

V nošovickému závodu automobilky Hyundai došlo k nepatrnému meziročnímu poklesu výroby ve výši 1,2 %. Hyundai v první čtvrtletí vyrobil celkem 87 200 vozidel. Celkem 83.011 vozů bylo exportováno (-1,9 %) a 4.189 bylo umístěno na tuzemském trhu (+13,1 %). Z celkového počtu vyrobených vozidel mělo 9.072 ks čistě elektrický 5.258 ks plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy představovaly 16,4 % celkové produkce.

V kolínské Toyotě v prvním čtvrtletí zaznamenali nárůst produkce o 89 %. Ten je dán především nižší srovnávací základnou z minulého roku, ve kterém automobilka kvůli nedostatku komponent odstavila výrobu na téměř celý měsíc únor. V absolutním vyjádření bylo v Kolíně v prvních třech měsících letošního roku vyrobeno celkem 63.921 osobních automobilů. Téměř polovinu z nich pak tvořila vozidla hybridního modelu Yaris HV. Automobilka tak pokračuje v plné výrobě a zcela se ji daří plnit stanované výrobní plány.

Autobusy

V prvním kvartálním období bylo v Česku vyrobeno celkem 1.175 autobusů (+6,7 %), 184 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (+228,8 %), zbylých 1.151 bylo exportováno (+4,7 %). Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 1.068 autobusů, tedy o 4,2 % víc než v loňském roce, 1.124 směřovalo do zahraničí (+8,8 %) a 104 ks (+121,3 %) bylo prodáno v tuzemsku. SOR Libchavy v prvním čtvrtletí tohoto roku vyrobil 97 autobusů, tj. o 36,6 % víc než vloni, z nichž 17 ks (-72,1 %) bylo určeno na export a 80 ks (+700 %) autobusů této značky směřovalo na domácí trh. Výrobce KHMC vyrobil za zmíněné období 10 autobusů, tedy dvakrát víc než v minulém roce. Všechna vozidla tohoto výrobce byla určena na exportní trhy. V segmentu bezemisních vozidel přibyly v březnu celkem 3 čistě bateriové autobusy. Byly zhotoveny ve výrobě IVECO CR.

Nákladní vozidla

Společnost Tatra Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v prvním čtvrtletí tohoto roku 405 vozidel, tedy o 44 ks více než ve stejném období loňského roku (tj.+12,2 %). Produkce Tatry byla z větší části exportována (216 ks), v Česku bylo umístěno 175 vozidel.

Motocykly

Výrobce Jawa v prvních třech měsících roku vyrobil 241 motocyklů, tedy o 58 ks víc než v minulém roce (+31,7 %). Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 91 motocyklů této značky (+3,4 %), exportováno bylo 150 strojů (+57,9 %).

Přípojná vozidla

Segment přípojných vozidel zaznamenal celkový meziroční pokles. Mezi lednem a březnem bylo vyrobeno 4.272 přívěsů a návěsů všech velikostí, tj. o 338 ks méně než vloni (-7,3 %). Z pohledu objemu obstarala většinu produkce společnost Agados specializující se na malé přívěsy do 3,5t. Těch vyrobila 3.741 ks (-7,4 %), v Česku jich prodala
1.805 ks (-11,3 %), v zahraničí pak 1.459 ks (-10,2 %).

V kategorii velkých přívěsů a návěsů také došlo k částečnému poklesu produkce. Schwarzmüller vyrobil 388 velkých přípojných vozidel, tj. o 10,6 % méně než vloni. V České republice prodal 41 ks (-81,4 %), v zahraničí 357 ks (+5,9 %). V růstu se naopak dařilo společnosti Panav, která vyrobila 140 přívěsů a návěsů a zaznamenala tak další meziroční nárůst v řadě (+3,7 %). Na tuzemský trh umístila 73 ks přípojných zařízení (tj.-18 %), v zahraničí 15 ks (+66,7 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!