Seznam článků Tag - Beteiligungsgesellschaft

Oznámení o připraveném spojení soutěžitelů Conti Tech Techno-Chemie a Beteiligungsgesellschaft

Dne 9. 7. 2020 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na základě návrhu společností Conti Tech Techno-Chemie GmbH a dk Beteiligungsgesellschaft mbH (společně dále jen „Navrhovatelé“), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, […]