Oznámení o připraveném spojení soutěžitelů Conti Tech Techno-Chemie a Beteiligungsgesellschaft

10. července 2020, 10:17

Dne 9. 7. 2020 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na základě návrhu společností Conti Tech Techno-Chemie GmbH a dk Beteiligungsgesellschaft mbH (společně dále jen „Navrhovatelé“), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 5 zákona tak, že Navrhovatelé mají založit soutěžitele, který bude společně kontrolován Navrhovateli a který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti vývoje, výroby a dodávek (i) rychlospojek pro použití v trubních systémech chladicích okruhů v osobních vozidlech a lehkých užitkových vozidlech a (ii) rychlospojek pro použití v trubních systémech, kde slouží k přenosu přeplňovaného vzduchu z turbodmychadla do chladiče a z chladiče do motoru u osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0273/2020/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!