Ventily v olejových filtrech a jejich funkce

22. prosince 2017, 11:45

V olejových filtrech typu SPIN-ON mohou být tři typy ventilů. Jejich použití v daném filtru se odvíjí od konstrukce filtru, kterou určuje výrobce motoru nebo vozidla. Seznamte se s funkcí jednotlivých ventilů a dozvíte se, proč jsou pro činnost filtru tak důležité.

Typy ventilů v olejovém filtru

Ventil proti zpětnému toku (Anti-drainback Valve)

Většinou má formu gumové membrány, která přiléhá k vnitřní straně krytu kazetového filtru. Membrána zakrývá otvory, jimiž do filtru proudí znečištěný olej. Úkolem ventilu proti zpětnému toku je zabránit výtoku oleje z filtru po vypnutí motoru. Ventil proti zpětnému toku je nutný pro filtry šroubované z boku nebo zhora bloku motoru (v případě filtrů pracujících v pozici krytem nahoru funkci ventilu úspěšně zastane gravitace).

Bezpečnostní ventil (Bypass Valve)

Používá se v případě, kdy se filtr ucpe v důsledku nedodržení intervalu výměny nebo při startování vozidla v nízkých teplotách (když je olej hustý a studený). Bezpečnostní ventil se otevírá na základě nárůstu tlaku a jeho úkolem je zprůchodnit proudění oleje v motoru, když hrozí riziko nedostatečného mazání jednotlivých dílů, které spolu přicházejí do kontaktu. Činnost bezpečnostního ventilu je založena na skutečnosti, že znečištěný olej je pro motor vždy lepší než žádný olej. V případě, že motor není mazán olejem , může dojít k jeho poškození.

ECO ventil (Anti-syphon Valve)

Chrání před vytékáním oleje z filtru po vypnutí motoru. Má podobnou funkci jako ventil proti zpětnému toku – s tím rozdílem, že ECO ventil je umístěn na čisté straně filtru, který je tak neustále naplněn olejem, ať už je motor spuštěný nebo ne. Po spuštění motoru ventil Anti-Syphon Valve značně snižuje dobu suchého tření mezi díly přicházejícími mezi sebou do kontaktu, protože podporuje rychlé proudění oleje do motoru.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!