Údržba plničky klimatizace svépomocí

3. června 2020, 13:35

Dlouhou dobu jste vybírali plničku klimatizace a nakonec jste ji koupili. Na servisu klimatizačního systému již vyděláváte, kupujete chladivo, kontrastní látku, oleje PAG … a jako většina mechaniků zapomínáte na servis vaší stanice. To je ale základní chyba.

Nezapomínejte na údržbu plničky klimatizace

Je třeba si uvědomit, že kvalita poskytovaných služeb, ale především životnost plničky klimatizace, závisí na pravidelné údržbě. Samozřejmě, můžete ji zadávat specializovaným společnostem a platit za to několik tisíc korun, ale jde přece o zařízení používané v mechanické dílně. Můžete tedy ušetřit a servis provést sami. Podmínkou je, aby vaše prohlídka neporušila záruční podmínky. Níže uvádíme seznam kroků, které byste měli provést při vlastnoruční údržbě plničky klimatizace.

KROK 1. Vyměň filtr nebo filtry, pokud plnička má více než jeden.

Filtr plničky klimatizaceJeho úkolem je vyčistit a vysušit chladivo, které zpětně získáváme z vozidel, a ukládáme ho do vnitřní nádrže umístěné ve vaši plničce. Jako každý filtr má omezenou životnost, která je specifikována výrobcem zařízení. Pokud je tento díl opomíjen, existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že vaši další zákazníci dostanou kontaminované chladivo, a tím je vystavíte možnosti poruchy.

KROK 2. Vyměňte olej vakuové pumpy

Vakuová pumpa je klíčovou částí klimatizační stanice. Její správná funkce má vliv na kvalitu vytvářeného podtlaku a také na dokonalé vysušení klimatizačního systému ve vozidle. Stejně jako filtry, vyžaduje i tento olej pravidelnou výměnu podle intervalů stanovených výrobcem.

POZOR: Pokud v průzoru pro kontrolu stavu oleje umístěného na pumpě vidíte, že se barva oleje změnila, např. kvůli smíchání s UV kontrastem – okamžitě ho vyměňte.

Kontrolní místo oleje plničkyU většiny plniček je životnost filtru a oleje dána počtem výměn nebo množstvím vyčerpaného chladiva. Obvykle se pohybuje mezi 40 kg a 120 kg. U plniček prvotřídní kvality se informace o nutnosti servisu těchto dílů zobrazí na obrazovce zařízení, což je mnohem jednodušší.

Po provedení výměny nezapomeňte resetovat počítadlo (pokud plnička takovou funkci má), aby se mohl znovu načítat další servisní interval.

Čemu ještě věnovat pozornost?

Pro správnou funkci zařízení je důležitý stav rychlospojek na konci modré a červené hadice. Pokud jsou poškozené, znečištěné nebo jednoduše opotřebované, může to mít souvislost se špatnou prací klimatizační stanice:

  • nedostatečná těsnost v průběhu zkoušky těsnosti,
  • únik chladiva během procesu plnění systému.

Rychlospojky plničky klimatizaceStojí za to věnovat pozornost rychlospojkám, vždy očistit konektory před připojením a používat úchyty na stanici po dokončení práce, tím více, že cena takové rychlospojky je nemalá, v závislosti na výrobci. Neměli byste také zapomenout na kontrolu hadic uvnitř stanice – pokud jsou zpuchřelé, pořezané nebo jinak poškozené, měli bychom je okamžitě vyměnit.

Mnoho problémů může být také způsobeno netěsností vnitřního regeneračního systému, který je zabudován uvnitř zařízení. Existují různé způsoby připojení bloku elektroventilů a dalších součástí systému. Bez ohledu na řešení použité daným výrobcem mají jedno společné: všechna připojení musí být těsná. Proto je vhodné zkontrolovat, například pomocí pěnového spreje, zda je vše funkční. Nezapomeňte tuto operaci provést, když je plnička odpojená od proudu.

Poslední věcí, které bychom měli věnovat pozornost, je správná funkce vah, nacházejících se v klimatizační stanici.

Hmotnost chladiva lze zkontrolovat tak, že umístíme závaží o známé hmotnosti na vnitřní nádrž a zkontrolujeme množství chladiva uvedeného na displeji. Pokud množství odpovídá – váha funguje správně. Pokud ne – musíme se podívat na pokyny výrobce zařízení a provést kalibraci.

V případě hmotnosti oleje a kontrastní látky vypadá postup podobně. Položíte malé závaží na nádobku a porovnáte hodnoty hmotnosti před a po této činnosti. Pokud bude nárůst odpovídat hmotnosti závaží, které jste použili – váha funguje správně.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!