Olejový filtr – srdce motoru

26. května 2021, 8:25

Olej je krví motoru, přičemž motory potřebují čistý olej cirkulující pod tlakem, aby mazal a zabraňoval u motorových součástek kontaktu kovu na kov. Olej také pomáhá s chlazením tím, že odvádí teplo z pístů, válců a turbodmychadel. Můžeme však prohlásit, že olej je pouze tak dobrý jako filtr, který se o něj stará.

Olejové filtry Blue Print

Výrobci olejů nabízejí širokou škálu motorových olejů, od standardních minerálních vícestupňových až po velmi specifické syntetické směsi, smíchané s širokou škálou aditiv (antioxidanty, detergenty, přísady snižující pěnivost atd.).

Většina výrobců vozidel doporučuje intervaly výměny oleje na základě „běžných“ jízdních podmínek. Časté studené starty a krátké trasy však způsobují, že olej nedosahuje teplot požadovaných pro odpaření znečišťujících látek, jako jsou vlhkost a nespálené palivo, což výrazně snižuje kvalitu oleje a vyžaduje jeho častější výměnu.

Benzínové motory s přímým vstřikováním také produkují částice, které se dostávají do oleje a mohou vytvářet usazeniny na důležitých součástech motoru. Výběr správného maziva vám dává jistotu, že jste se o motor dobře postarali, ale přemýšleli jste také o důležitosti kvalitního filtru?

Většina olejových filtrů je známá jako „plnoprůtokové“, kdy veškerý olej musí projít filtrem, než se dostane do kanálků, které rozvádějí olej do pohyblivých částí motoru. Olej se spoléhá na filtr, že zachytí mikroskopické částice opotřebení a nečistoty cirkulující v oleji a zabrání jejich uchycení na povrchu ložisek.

Důležité součásti olejového filtru

Filtrační média/papír

součásti olejového filtruFiltrační médium nebo papír má ve filtru pravděpodobně nejdůležitější úlohu. Musí mít dostatečnou kapacitu a trvanlivost k zachycení a zadržení znečišťujících látek při zachování integrity mezi prodlouženými servisními intervaly moderního motorového vozidla.

Zpětný ventil (Anti-drain-back Valve)

Ve filtrech typu spin-on je zabudována silikonová membrána, která umožňuje oleji procházet filtrem pouze v jednom směru. To zabraňuje samovolnému vypouštění oleje z filtru a zpětnému nasávání přes olejové čerpadlo při vypnutém motoru, čímž se zajistí rychlé zvýšení tlaku oleje při nastartování a minimalizuje to opotřebení motoru.

Obtokový (bezpečnostní) ventil (Bypass Valve)

Obtokový ventil má dvě úlohy. Chrání filtrační médium při startu a umožňuje nefiltrovanému oleji projít kolem filtru, pokud by došlo k jeho ucpání, čímž chrání motor před zadřením.

Při startu dojde k náhlému nárůstu tlaku na straně filtru od čerpadla, který není vyvážený s tlakem na straně k motoru. To by mohlo způsobit zhroucení filtračního média nebo nedostatek oleje v motoru, pokud by nebyl správně specifikovaný obtokový ventil namontovaný buď ve filtru samotném, nebo v obalu filtru.

Tlak, při kterém se otevře obtokový ventil, je kritický. Příliš vysoký tlak a zatížení filtračního média by mohlo při nastartování způsobit jeho zhroucení nebo nedostatek oleje v motoru; příliš nízký tlak a obtokový ventil se otevře, aniž filtr dosáhl své kapacity během životnosti. To by znamenalo, že by motor byl vystaven nefiltrovanému oleji a opotřebení by rychle narůstalo.

Typy olejových filtrů a jejich důležité vlastnosti

Mezi nejběžnější olejové filtry patří filtry typu SPIN-ON (plechové šroubovací) a ekologické filtrační vložky.

Vlastnosti filtrů

 • Chrání důležité součásti motoru před částicemi vznikajícími při opotřebení, včetně prachu a sazí ze spalování, a prodlužuje tak životnost motoru.
 • Správný výkon během studeného startu umožňuje okamžité maximální mazání a zabraňuje u motorových součástek kontaktu kovu na kov.
 • Vysoce kvalitní zpětný ventil, který zabraňuje nasávání oleje zpět do olejového čerpadla a zajišťuje rychlý tlak oleje při studených startech.
 • Přesně navržený obtokový ventil zajišťuje okamžitou dodávku oleje při nastartování a v případě ucpání filtru.
 • Olejové filtry Blue Print jsou vyráběny z vysoce kvalitních filtračních médií a materiálů, aby byla zajištěna maximální ochrana motoru a dlouhodobý výkon vyžadovaný prodlouženými servisními intervaly moderního motorového vozidla.
 • Vždy se ujistěte, že se olej a olejové filtry mění v intervalech doporučených výrobcem a že má olej správnou klasifikaci a specifikaci.
 • Všechny olejové filtry Blue Print jsou vyráběny z vysoce kvalitních filtračních médií s účinností a kapacitou, které zajišťují ochranu mezi prodlouženými servisními intervaly.

Blue Print 3 roky záruka

Záruka kvality od Blue Print

 • Pravidelná a intenzivní kontrola kvality zajišťuje neustálé dodávky kvalitních produktů.
 • Každý filtr Blue Print byl navržen a vyroben tak, aby splňoval standardy originálního vybavení.
 • Filtry Blue Print lze namontovat na jakékoli vozidlo při dodržení záruky výrobce vozidla.
 • Aby Blue Print vyzdvihl vysoký standard kvality výrobků, poskytuje na všechny náhradní díly tříletou záruku výrobce, která přesahuje zákonnou záruku. To je závazek firmy ke kvalitě.

Spolehněte se na náhradní díly Blue Print v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment pro osobní automobily najdete na: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Další technické informace o všech typech filtrů značky Blue Print si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!