Hlavní brzdový válec – konstrukce a funkce

7. června 2021, 12:05

Hlavní brzdový válec je součástka, která má za úkol zajistit dostatečný tlak v brzdovém systému. Je přímo spojený s brzdovým pedálem a obvykle je podporován posilovačem, díky němuž řidič nemusí vyvíjet velkou sílu na pedál, aby vozidlo účinně zastavil.

Hlavní brzdový válec

Celý tento proces probíhá pomocí brzdové kapaliny, která přenáší tlakovou sílu z pedálu na pístky ve třmenech, čímž se destičky/čelisti přibližují k brzdovým kotoučům/bubnům. Významnou roli hraje kvalita kapaliny, která podléhá pravidelné výměně.

Když řidič sešlápne brzdový pedál, válec začne tlačit, čímž následně natlakuje brzdovou kapalinu vytlačenou z expanzní nádobky do brzdového potrubí. Kapalina pak působí na pístky brzdových třmenů, čímž dochází ke kontaktu kotoučů/bubnů a destiček/čelistí. Pouze takto vzniklé tření umožňuje brzdění. Důležitým prvkem systému je zmíněný posilovač. Jeho úkolem je zvýšit sílu, která působí na píst hlavního brzdového válce při sešlápnutí pedálu. K tomuto účelu využívá podtlak ze sacího potrubí. Je nutné zmínit, že posilovač pracuje pouze při běžícím motoru. Proto je u moderních automobilů vypnutí motoru za jízdy velkým nebezpečím. Nefunguje posilovač řízení ani brzd.

Konstrukčně nejjednodušší hlavní brzdový válec se skládá z několika základních součástí:

  • kovové těleso hlavního brzdového válce
  • přítlačná pružina
  • těsnění
  • válec
  • píst (nebo písty, v závislosti na typu čerpadla)
  • přítlačné čepy
  • vstupní a výstupní otvory pro brzdovou kapalinu (počet otvorů závisí na typu čerpadla)

Do moderních automobilů se obvykle montují dvouokruhové brzdové válce. Jedná se o mnohem bezpečnější řešení než u tradičních jednookruhových válců, protože výskyt poruchy (netěsnost, zadření) nezpůsobí úplnou ztrátu brzdných schopností. Dvouokruhový brzdový válec má uvnitř další plovoucí píst, který jej rozděluje na dvě samostatné pracovní komory. Rozdíl je také v konstrukci expanzní nádoby, která je také rozdělena na dvě části. Když v systému dojde kapalina, píst z části blíže k brzdovému pedálu zatlačí na plovoucí píst a vytlačí kapalinu do druhého okruhu.

V opačném případě, kdy je ve druhém okruhu příliš málo kapaliny, se plovoucí píst opře o doraz. V této situaci bude plovoucí píst působit jako těsnění, které bude blokovat průtok kapaliny z prvního okruhu do druhého. V důsledku toho si vozidlo zachová schopnost brzdit aspoň jednu nápravu – brzdný účinek bude sice menší, ale ne zcela nulový.

Provoz brzdového válce by však nebyl možný bez brzdové kapaliny. Tento typ kapaliny musí mít určité vlastnosti, jako je nízká stlačitelnost, stálý bod varu a odolnost vůči oxidaci. Řidiči a mechanici by neměli zapomínat na výběr správné třídy DOT (Department of Transportation), která určuje vlastnosti brzdové kapaliny.

Informace o tom, jaká brzdová kapalina by měla být použita pro dané vozidlo, naleznete v jeho uživatelské příručce. V případě potřeby můžete použít také pokyny výrobců kapalin. Většina z nich má na internetu dostupné online vyhledávače.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 19. ledna 2023, 11:58 0 0

Super-vysvětleno.

Odpověď

Anonym, 26. března 2023, 12:40 0 0

k cemu je doplnovaci prostror ?

Odpověď