Vzduchový filtr – důležitá součást motoru

21. června 2021, 14:27

Vzduchový filtr zabraňuje vnikání nečistot z okolního prostředí do prostoru motoru​. Je něco jako plíce pro člověka, a proto se jej vyplatí kontrolovat a pravidelně měnit. Za jeden servisní interval totiž proteče filtrem několik milionů litrů vzduchu.

Vzduchové filtry Blue Print

Vzduch – miliony litrů k odfiltrování

Spalovací motory spotřebovávají obrovské množství vzduchu. Průměrný benzinový motor spotřebuje na každý litr paliva 10.000 litrů vzduchu. Nebo abychom to uvedli do souvislostí…vzduchový filtr v Nissanu Qashqai1.6i z roku 2012 by se měl měnit každé 2 roky nebo po 60.000 km (36.000 mil). Za 60.000 km motor spotřebuje přibližně 4.000 litrů benzinu a 40.000.000 litrů vzduchu! Vznětový motor spotřebuje ještě více vzduchu k množství spotřebovaného paliva. Také zmenšováním objemu motoru v kombinaci s přeplňováním se spotřeba vzduchu a jeho filtrace staly ještě důležitějšími pro účinné spalování.

benzinový motor spotřebuje na každý litr paliva 10.000 litrů vzduchu

Popis problematiky

Vzdušné nečistoty mohou být různé, od viditelných vysoce abrazivních zrnek štěrku a písku až po mikroskopické částice sazí, pryže z pneumatik, oxidu křemičitého, brzdového prachu, vzduchový filtr během své životnosti zachytí přibližně 10 gramů nečistotpylu a vlhkosti. V podmínkách zpevněné vozovky je průměrný obsah prachu ve vzduchu 1 mg/m3, takže vzduchový filtr během své životnosti zachytí přibližně 10 gramů nečistot. Pokud se vozidlo pohybuje po nezpevněných vozovkách, toto množství se výrazně zvýší, a to až 40krát. Pokud by nečistoty mohly vzduchový filtr obejít, vedlo by to ke zvýšenému opotřebení pístů, kroužků, stěn válců a ventilů. Kromě toho se všechny částice nečistot, které se dostanou do spalovacího prostoru, mohou dostat do klikové skříně, znečistit olej a zkrátit životnost oleje a olejového filtru.

Dvě strany vzduchového filtru

Při běžném používání se filtrační médium zanáší nečistotami. Zvyšuje se rozdíl tlaků mezi oběma stranami vzduchového filtru, a to u motorů s nuceným sáním vzduchu velmi výrazně. Vzniká extrémně silné sání na čisté straně filtru. Tlakový rozdíl, spojený se silnými tlakovými pulzními vlnami, které vytváří motor, může být tak velký, že nekvalitní vzduchový filtr se může znehodnotit.

čistý a špinavý vzduchový filtr

Důsledky znehodnocení filtru mohou být různé, od úniku vzduchu, který umožní nečistotám filtr obejít, až po okamžité a vážné poškození motoru v důsledku pohlcení kusů znečištěného filtru.

Pravidelný servis

Vzduchový filtr by měl být pravidelně vyměňován v rámci běžné údržby, podle doporučení výrobce vozidla. Při zvýšené prašnosti by výměna měla být častější.

Jízda se silně znečištěným filtrem může způsobit problémy, jako je nadměrná spotřeba paliva či snížení nebo omezení výkonu. Vede to také k vytváření nesprávné směsi vzduchu a paliva, což má za následek zvýšené emise a větší produkci částic sazí (diesely), která vede k dalším problémům u vozidel vybavených filtrem pevných částic (DPF).

Systém sání vzduchu spalovacího motoru

A je toho ještě víc…

Systém sání vzduchu spalovacího motoru prošel v průběhu času velkým vývojem; pouhé pouzdro pro vzduchový filtr se stalo nedílnou součástí emisního systému vozidla a strategie snižování hluku, vibrací a drsnosti (NVH). Špatně zkonstruovaný filtr nebo jeho nepřesná instalace může nejen zvýšit riziko zrychleného opotřebení motoru, ale také způsobit dodatečný indukční hluk, rezonance a vibrace.

Správná instalace filtru do některých vozidel může být obtížná z důvodu omezeného přístupu; často v případě, že je motor sdílený mezi výrobci a „vyrobený na míru“ motorovému prostoru vozidla. V těchto případech je třeba při montáži nového filtru dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jeho zalomení nebo špatnému nastavení, které by umožnilo průchod nefiltrovaného vzduchu do motoru.

  • Vzduchové filtry Blue Print jsou vyrobeny z vysoce kvalitních filtračních materiálů, poskytujících potřebnou ochranu a trvanlivost, která je nutná pro dlouhou životnost, výjimečnou separací kontaminantů a odolnost vůči mokru a vlhkosti.
  • Pravidelné kontroly kvality zaručují precizní konstrukci pro dosažení 100% spolehlivosti a pro dokonalé uložení, čímž se zabrání vniknutí nefiltrovaného vzduchu do sacího systému, což může způsobit poškození motoru nebo jeho součástí.
  • Nejnovější hi-tech konstrukční metody poskytují filtrům Blue Print pevnost a tuhost, která je nezbytná pro odolávání tlakům, které vyžadují moderní turbodmychadla a přeplňované motory.
  • Montáž filtrů v kvalitě odpovídající OE zajišťuje, že výkon motoru, úspora paliva a emise zůstanou zachovány tak, jak byly původně navrženy.

Záruka kvality vzduchových filtrů Blue Print 

  • Pravidelná a intenzivní kontrola kvality zajišťuje nepřetržité dodávky kvalitních výrobků.
  • Každý filtr Blue Print byl navržen a vyroben tak, aby splňoval normy originálního vybavení.
  • Filtry Blue Print lze namontovat do jakéhokoli vozidla, aniž by byla zneplatněna záruka poskytována výrobcem vozidla.

Spolehněte se na náhradní díly Blue Print v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment pro osobní automobily najdete na: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Další technické informace o všech typech filtrů značky Blue Print si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!