Příčiny a projevy poruchy snímače hmotnosti nasávaného vzduchu

13. prosince 2021, 15:58

Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, jinak také MAF senzor nebo váha vzduchu, měří množství vzduchu vstupujícího do sacího potrubí motoru a přenáší tyto informace do řídicí jednotky. Výstupní signál ze snímače se používá k přesnému odměření dávky vstřikovaného paliva, což vytváří ideální podmínky pro stechiometrické spalování. Výsledkem jsou nižší emise výfukových plynů a nižší spotřeba paliva, aniž by se snížil výkon motoru.

Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu Delphi

Proč váhy vzduchu selhávají?

Znečištění je hlavní příčinou poškození váhy vzduchu a nutnosti její výměny. Spolu se vzduchem se do snímače dostává prach a další drobné nečistoty, které způsobují jeho postupné zanášení a případné poškození.

Řidič může pozorovat ztrátu výkonu, nerovnoměrný chod motoru na volnoběh nebo dokonce hasnutí motoru. Často dochází ke zvýšení spotřeby paliva. Mezi další časté příčiny selhání patří:

 • Nedostatečný kontakt na elektrických konektorech.
 • Poškození měřicího prvku.
 • Mechanické poškození (vibracemi, nárazem atd.).
 • Posunutí měřicího prvku (mimo měřicí kanál).

Projevy poruchy

 • Rozsvítí se kontrolka motoru nebo upozornění na blížící se servis.
 • Pokles, nedostatek výkonu při akceleraci.
 • Nestabilní chod motoru při volnoběhu a/nebo při vysokých otáčkách.
 • Nadměrné vibrace při stání.
 • Nechtěné, znatelné změny otáček motoru.

Řešení problémů se snímačem hmotnosti nasávaného vzduchu

 • Otestujte snímač MAF prostřednictvím řídicí jednotky motoru. Pokud dojde k chybě, uloží se do řídicí jednotky a lze ji vyčíst pomocí diagnostického zařízení.
 • Zkontrolujte zapojení snímače – správné uchycení a kontakt.
 • Zkontrolujte snímač, zda není mechanicky poškozený.
 • Zkontrolujte, zda měřicí prvky nejsou poškozené.
 • Zkontrolujte napájecí napětí při zapnutém zapalování (zkontrolujte zapojení dle schématu zapojení). Správná hodnota napětí 7,5-14 V.
 • Zkontrolujte výstupní napětí nebo kmitočet při chodu motoru (zkontrolujte zapojení dle schématu zapojení) Správná hodnota 0-5 V, 0-12 000 Hz.
 • Zkontrolujte vodiče mezi demontovaným konektorem ovladače a konektorem snímače (zkontrolujte zapojení dle schématu zapojení). Správná hodnota: přibližně 0 ohmů.

Společnost Delphi vyrábí snímače hmotnosti nasávaného vzduchu od roku 1970. Je držitelem více než 30 patentů a v současné době dodává tyto důležité součástky jak pro OE, tak na aftermarket.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!