Porucha snímače otáček převodovky – jak ji rozpoznat, jak vyměnit snímač?

10. ledna 2022, 15:15

Co se nejčastěji porouchává u automatických převodovek? Řídicí elektronika. Jednou z nejvíce poruchových součástek je snímač otáček převodovky. Jeho závada způsobuje přechod převodovky do nouzového režimu a problémy se správnou volbou převodových stupňů. Jak diagnostikovat poruchu snímače otáček automatické převodovky?

Moderní automechanik by měl být připraven na to, že porucha jednoho malého snímače může způsobit velké problémy nebo dokonce vyřadit z provozu celou konstrukční část.

Jako obvykle je klíčem ke správné opravě a snížení nákladů správná diagnostika. I když u nás převažují auta s manuální převodovkou, vozy s “automatem” již také nejsou žádnou vzácností.

Základní informace o snímači otáček automatické převodovky

Tento snímač monitoruje otáčky hřídele převodovky. Data získaná snímačem se přenášejí do řídicí jednotky automatické převodovky prostřednictvím kabelu. Na základě těchto údajů řídicí jednotka aktivuje jednotlivé převodové stupně a určuje sílu řazení.

Používají se dva typy snímačů otáček převodovky:

 • induktivní
 • Hallovy – využívající Hallova jevu

Příznaky poruchy snímače rychlosti automatické převodovky

Hlavními příznaky poškození jsou:

 • přechod automatické převodovky do nouzového režimu
 • problémy se správnou funkcí převodovky
 • zvýšená spotřeba paliva
 • na přístrojové desce se rozsvítí výstražná kontrolka
 • chyba uložená v paměti řídicí jednotky

Co to znamená, že automatická převodovka přešla do nouzového režimu? Jaké jsou příznaky? Automatická převodovka pracuje v omezeném rozsahu převodových stupňů. Obvykle funguje pouze na 1. a 2. rychlostní stupeň a zpátečku. Proto si zákazník může (kvůli omezenému počtu převodových stupňů) stěžovat na výrazně vyšší spotřebu paliva.

Proč selhává snímač otáček převodovky?

Jak jsme se již zmínili, snímač otáček převodovky využívá jevu magnetické indukce neboli Hallova jevu. V obou případech je zdrojem změny magnetického pole a generování elektrických impulzů magnetické pole generované otáčením ozubeného kola. Elektrické impulsy jsou přenášeny do řídicí jednotky. Speciální algoritmus umožňuje jejich měření a převod na odpovídající informace. Snímač je umístěn v utěsněném obalu.

Co může způsobit, že se snímač porouchá nebo přestane správně fungovat?

 • Znečištění snímače otřepy. V tomto případě stačí snímač vyčistit a zkontrolovat, zda správně funguje.
 • Spečení zástrčky/zásuvky přívodního kabelu. V tomto případě můžete zkusit kovové konektory vyčistit speciálním sprejem.
 • Poškození signálního kabelu – je nutné vyměnit snímač za nový, protože samotný kabel není možné zakoupit.
 • Vnitřní zkrat – snímač musí být vyměněn za nový.
 • Mechanické poškození pulzního kroužku – snímač musí být vyměněn.

Jak se dá zkontrolovat snímač otáček automatické převodovky? S tím poradí odborníci společnosti HELLA, výrobce tohoto typu snímače.

 • Pomocí diagnostického zařízení přečtěte chybové kódy.
 • Zkontrolujte, zda není snímač znečištěn.
 • Zkontrolujte, zda není snímač mechanicky poškozen, a věnujte pozornost kroužku snímače.
 • Zkontrolujte, zda napájecí kabel není mechanicky poškozen a zda nedošlo ke zkratu. Zkontrolujte tok proudu v kabelu. Nutné je schéma pinů.
 • Zkontrolujte, zda na připojovacím kabelu není zkrat na zem. Pomocí ohmmetru zkontrolujte odpor mezi zemí a odpojenou zástrčkou snímače.
 • V případě indukčního snímače zkontrolujte odpor ohmmetrem (hodnota při 80 °C je cca 1.000 ohmů). Neměřte odpor Hallova snímače, protože by mohlo dojít k jeho úplnému poškození.
 • V případě Hallova snímače zkontrolujte napájecí napětí voltmetrem. Je nutné znát vývodové schéma zástrčky zařízení.

Výměna snímače otáček převodovky – jak ji správně provést?

Pro výměnu snímače otáček automatické převodovky je třeba následující:

 • Odpojte napájecí kabel.
 • Odšroubujte starý snímač.
 • Nainstalujte nový snímač.
 • Připojte kabel. V případě potřeby vyčistěte konektory.
 • Vymažte chyby z paměti řídicí jednotky.
 • Při zkušební jízdě zkontrolujte správnou funkci převodovky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!