Lambda sonda – příčiny a příznaky poruch

18. února 2022, 8:50

K poruše lambda sondy může dojít z několika důvodů. Tato závada má také řadu příznaků, které naznačují, že je třeba tuto součástku zkontrolovat.

Lamba sonda

Co je to lambda sonda?

Lambda sonda je součástí výfukového systému vozidla se spalovacím motorem. Jedná se o snímač, který měří obsah kyslíku ve výfukových plynech, což umožňuje upravit složení směsi paliva a vzduchu. Její nejdůležitějším úkolem je přizpůsobit uvedenou směs podmínkám zatížení motoru, druhu použitého paliva a převládajícím povětrnostním podmínkám, a zajistit tak co nejoptimálnější provoz motoru při minimalizaci emisí toxických látek.

Povinnost používat lambda sondy souvisela s nutností dodržovat normy pro emise výfukových plynů. S instalací tohoto dílu začali výrobci automobilů v USA koncem 70. let, v roce 1992 se lambda sondy staly povinnou výbavou každého automobilu a od roku 2000 se montují i do vznětových motorů.

Kde se lambda sonda nachází?

Lambda sonda je umístěna ve výfukovém systému vozidla. Jedna strana přichází do styku s výfukovými plyny, druhá strana s okolním vzduchem. Nacházejí se na těchto místech:

 • za sběrným potrubím a před katalyzátorem
 • před a za katalyzátorem – tak to bývá u nových vozidel (první analyzuje složení směsi, druhá plní diagnostické funkce)

Typy lambda sond

V současné době se na automobilovém trhu vyskytují tři typy lambda sond, které se liší svou konstrukcí a principem fungování:

 • využívající proměnné napětí
 • využívající proměnný odpor
 • širokopásmová lambda sonda

Příčiny poruchy lambda sondy

K poruše lambda sondy může dojít z různých důvodů. K poškození může dojít v důsledku vniknutí vody nebo oleje, případně soli nebo bláta v zimních měsících. Na stavu sondy se podílí také kvalita použitého paliva. Častou příčinou selhání lambda sondy je také usazování sazí na keramické části. Vzhledem k tomu, že snímač vyčnívá mimo výfukový systém, může dojít k jeho mechanickému poškození. Někdy také dochází k roztavení vodičů nebo konektorů, obvykle v důsledku kontaktu s horkými součástmi výfukového systému.

Nejběžnější a nejčastější příznaky indikující poruchu lambda sondy jsou:

 • rozsvítí se kontrolka motoru
 • zvýšené hodnoty spalování vozu
 • snížení výkonu motoru
 • nerovnoměrný chod motoru
 • zvýšení teploty výfukového systému, což může vést k poškození katalyzátoru
 • zkrat v systému
 • černý kouř vycházející z výfukového potrubí
 • vysoká koncentrace škodlivých látek ve výfukových plynech zjištěná například při STK

Výměna a kontrola lambda sondy

Průměrná životnost lambda sondy se udává na 50.000 – 80.000 km, nicméně je dobré ji zkontrolovat po každých 30.000 km. V autoservisech se ke kontrole stavu sond používají různé metody. Nejběžnější z nich je vizuální kontrola a kontrola mechanického poškození. Kontrolují se také všechny kontakty a zapojení. Nejlepší metodou je však kontrola pomocí specializovaného diagnostického zařízení.

Emulátor lambda sondy – co to je?

Emulátor je možnost, jak „ošidit“ lambda sondu. Jedná se o malou součástku, namontovanou mezi sací potrubí a druhou sondu. Jejím úkolem je prodloužit vzdálenost mezi snímačem a výfukovými plyny tak, aby jejich koncentrace byla nižší. Tímto řešením je možné zhasnout kontrolku motoru na přístrojové desce, neřeší však problém zvýšených emisí výfukových plynů. Použití emulátoru se z ekologických důvodů nedoporučuje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!