Palivová čerpadla – provoz, opotřebení, diagnostika

4. dubna 2022, 15:14

Palivové čerpadlo v benzinových motorech je v současnosti jednou z nejspolehlivějších součástí vozidla. Možná proto se na něj někdy zapomíná. Firma Airtex upozorňuje na preventivní opatření, na která by měli řidiči a automechanici myslet, a také na příznaky typických závad.

Na úvod je třeba zdůraznit, že vzhledem k velké rozmanitosti technických řešení neexistují univerzální provozní nebo servisní tipy pro všechna čerpadla. Proto jsme se zaměřili na elektricky poháněná nízkotlaká čerpadla pro benzinové motory s vícebodovým nepřímým vstřikováním paliva.

V této skupině modelů rozlišujeme tři typy čerpadel. První z nich jsou externí čerpadla. Druhý typ – čerpadla umístěná v palivové nádrži. Třetí typ – čerpadla umístěná v palivové nádrži s integrovaným palivovým filtrem.

Palivové čerpadlo Airtex

Co jim hrozí?

Externí čerpadla jsou obvykle instalována pod vozem, což znamená, že na ně působí vlhkost a posypová sůl. Prevence v tomto případě spočívá v pravidelné vizuální kontrole čerpadla a přípojek (elektrických a palivových). V případě potřeby je vhodné čerpadlo vyčistit a případně upravit jeho upevnění. Případné známky koroze jsou důvodem k výměně čerpadla, stejně jako známky netěsnosti. Znepokojivým signálem je také hlasitý provoz čerpadla.

Čerpadla umístěná v palivové nádrži jsou chráněna před okolním prostředím. Jediným faktorem, který zkracuje jejich životnost, je častý provoz vozu s nízkou hladinou paliva v nádrži, protože působí jako chladicí kapalina a chrání čerpadlo před vlhkostí. Většina palivových nádrží je samozřejmě konstruována tak, že čerpadlo je umístěno ve speciálně tvarované dutině, která je naplněna palivem v podstatě do posledního litru. Nicméně – čím více paliva, tím lépe, protože odvod tepla je účinnější.

Třetí skupina v podstatě rozvíjí druhou skupinu, což jsou palivová čerpadla integrovaná s filtrem. Mnozí výrobci deklarují, že tyto sady jsou nevyměnitelné a vydrží po celou dobu životnosti vozu. Je však třeba mít na paměti, že u některých společností označuje pojem „doživotní“ 10-15 let. Poté se jednak vyplatí podívat se do nádrže a případně vyměnit celou sadu za novou.

Odborníci společnosti Airtex zdůrazňují, že bez ohledu na typ čerpadla je velmi škodlivé, aby se zvyšoval průtokový odpor. Viníkem může být opotřebovaný palivový filtr, ale nejen ten. Někdy je problémem poškozené (zalomené, ucpané) palivové potrubí.

Čerpadla a znečištění

Formulace „doporučujeme tankovat kvalitní palivo“ je tak banální, že ji zde nemá cenu opakovat. V zásadě každý řidič tankuje pohonné hmoty u čerpacích stanic, které mají příslušné certifikáty, takže se tímto doporučením tak jako tak řídí. Všechny čerpací stanice jsou navrženy tak, aby snižovaly riziko kontaminace produktu. Sedimenty se hromadí na dně nádrží, v tzv. mrtvých zásobách, a palivo je nasáváno do tankovacích pistolí z vyšších, „čistých“ úrovní.

Problém kontaminace paliva může nastat při použití paliva uloženého v náhradních kanystrech. Jde samozřejmě o možné korozní částice z kanystru nebo o to, co se do nádrže dostane při plnění, např. ze znečištěného trychtýře. Tyto nečistoty se zachytí pouze tehdy, pokud je filtr umístěn před čerpadlem, nikoli za ním.

Benzínové čerpadlo a systémy LPG

U vozů se staršími systémy LPG se palivová čerpadla rychle opotřebovávala, když řidič jel s prázdnou nádrží a čerpadlo pracovalo na sucho. Tento problém je již minulostí, protože moderní instalace na čerpadla „pamatují“ a vypínají je, když není vstřikovací systém potřeba.

Příznaky opotřebovaného palivového čerpadla

Nejčastějším příznakem opotřebovaného čerpadla je hlučný provoz. To je obvykle jen předzvěst problémů, takže uživatel/automechanik má čas objednat kvalitní nové čerpadlo.

Dalším častým příznakem je ztráta výkonu při vyšších otáčkách motoru. Důvodem je nedostatečný výkon čerpadla, které je schopno dodávat správné množství paliva při volnoběhu, ale při zvýšení poptávky už to nezvládá.

Odborníci ze společnosti Airtex, výrobce čerpadel pro OE, doporučují, že nejlepším způsobem, jak ověřit stav palivového čerpadla v autoservisu, je zkontrolovat tlak paliva, který je schopno vyvinout. Lze ho měřit pomocí vhodného manometru připojením k instalaci za čerpadlem nebo pomocí konektoru na vstřikovací liště. V závislosti na modelu vozu by měl manometr ukazovat tlak mezi 2,5 a 3,5 baru.

Před výměnou čerpadla byste měli vždy zkontrolovat stav palivového filtru, jehož znečištění může způsobovat stejné příznaky. Stává se také, že viníkem potíží je regulátor tlaku paliva na vstřikovací liště.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!