Rady pro montáž vzduchových pružin

2. května 2022, 14:04

Společnost Arnott se snaží předávat znalosti o svých produktech, aby se automechanici, kteří s nimi pracují, cítili při montáži dobře a sebejistě. Následující text obsahuje řadu tipů a triků, které lze použít při montáži vzduchového odpružení.

Vzduchové pružiny

Při montáži nové vzduchové pružiny vždy zkontrolujte, zda je spodní píst správně nasazen (upevněn) a řádně zajištěn. V opačném případě může dojít k poškození pístu nebo k vyražení měchu z jeho zamýšlené polohy.

U některých měchů se také ujistěte, že je horní píst řádně zajištěn pojistným kolíkem. V opačném případě bude nafouknutý měch tlačit na čep v nesprávném místě a dojde k prasknutí jeho horního uložení. Takový měch pak propouští vzduch.

Voss spojky

Voss spojky jsou na jedno použití! Pokud se pokusíte spoj zašroubovat zpět, můžete snadno poškodit gumové těsnění a způsobit únik vzduchu. V případě potřeby lze spojky tohoto typu utáhnout maximálním utahovacím momentem 2 Nm. Při použití většího krouticího momentu může dojít k poškození vnitřního závitu na měchu a úniku vzduchu.

Vzduchové hadice

Před instalací hadice zkontrolujte, zda není poškozena nebo naříznuta, protože to může způsobit netěsnost. V případě potřeby odřízněte pomocí vhodného nástroje poškozený nebo nerovný konec nebo segment hadice. Opatrně a úplně ji zasuňte do Voss spojky. Poté za hadici mírně zatáhněte, aby se ve spojce utěsnila.

Po upevnění hadice do měchu ji celou zkontrolujte, aby nedošlo k její ohnutí nebo zalomení. V některých případech musí být hadice vedena vhodným výřezem (okem) v obalu měchu. V opačném případě dojde k přiskřípnutí hadice mezi měchem a horní styčnou plochou během nafukování bez možnosti upuštění vzduchu z měchu.

Plnění vzduchových měchů vzduchem

Vzduchové měchy by měly být montovány ve stavu, v jakém byly dodány v balení. Roztahování nebo předfukování před montáží práci neusnadňuje, ale může součástku poškodit v důsledku ohýbání při konečném plnění vzduchem.

Po výměně měchů vozidlo nespouštějte hned a prudce bez pomoci zvedáku. Způsobí to nerovnoměrné rozložení hmotnosti, což může vést k ohnutí měchu v důsledku nadměrného bočního zatížení. V důsledku toho může měch vyklouznout zpod upínací spony.

POZNÁMKA: Jedná se o obecná doporučení pro měchy. Vždy si ověřte montážní postup konkrétního měchu, který právě instalujete.

Závěrečné kroky a testování systému

Při výměně měchu je třeba vzít v úvahu mimo jiné dvě věci. Pokud vyměňujete pouze měch, měli byste nejprve zkontrolovat stav tlumičů, zda nejsou opotřebené a netěsní. Tlumicí síla opotřebovaného tlumiče je výrazně nižší, což znamená dodatečné namáhání vzduchové pružiny, na které nebyla navržena. To může vést k předčasnému opotřebení a nutnosti opakovaných oprav. Za druhé, pokud je měch namontován na tlumič a z tlumiče uniká olej, vede to k rychlé degradaci pryže nového dílu a podstatně to zkrátí jeho životnost.

Pokud zůstane netěsnost měchu dlouho bez povšimnutí, bude mít negativní vliv na kompresor. Jakákoli netěsnost v systému způsobuje přetížení kompresoru a jeho následné přehřátí. Pak není schopen vytvořit dostatečný tlak a zvednout vozidlo do nastavené výšky nebo to trvá mnohem déle. Většina diagnostických přístrojů má možnost otestovat kompresor nebo zkontrolovat jeho maximální výkon. Tím zjistíte, v jakém je stavu, a podle výsledku můžete doporučit výměnu součástky za novou.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!