Důležitost údržby palivového (naftového) filtru v zimě: důvody, příznaky a intervaly údržby

5. února 2024, 17:09

Palivový filtr je klíčovým prvkem pro ochranu motoru a zajištění jeho dobrého výkonu. Představuje ochranu proti nečistotám a zbytkům vody, které by mohly nenávratně poškodit vstřikovače, což by vedlo k vysokým nákladům na opravu. Pravidelná výměna palivového filtru je nezbytným úkonem pro zajištění správné funkce motoru vozidla, především v zimním období.

Existují čtyři dobré důvody pro výměnu palivového filtru v zimě:

 1. Ochrana před extrémními mrazy: v některých klimatických pásmech mohou teploty dosahovat velmi nízkých hodnot a v porovnání s jinými typy paliv je motorová nafta náchylnější k tvorbě krystalických parafínových částic, které by mohly způsobit brzké ucpání filtru. Jeho pravidelná výměna zaručuje bezproblémový průtok paliva i při velmi nízkých teplotách.
 2. Vyšší účinnost motoru: čistý palivový filtr umožňuje efektivnější provoz motoru. Pokud je filtr zanesený, musí motor pracovat více, aby udržel rovnoměrný průtok paliva, což snižuje jeho výkon a zvyšuje spotřebu paliva.
 3. Snížení nákladů: pravidelná údržba palivového filtru může pomoci předejít nákladným opravám motoru. Znečištěný nebo zanesený filtr nafty může vést k vážnému poškození.
 4. Delší životnost motoru: udržování palivového filtru v optimálním stavu pomáhá prodloužit životnost motoru. Znečištěný nebo špatně fungující filtr může totiž vést k vnitřnímu poškození motoru.

Jaké jsou příznaky ucpaného palivového filtru?

 1. Snížení výkonu a účinnosti vozidla, například ztráta výkonu nebo obtížné zrychlování.
 2. Potíže se startováním mohou být známkou zaneseného palivového filtru, protože motor má potíže s přísunem potřebného paliva. Motor se také může zastavit při volnoběhu.
 3. Výstražná kontrolka motoru: pokud palivo neproudí správně do motoru, může se na přístrojové desce rozsvítit výstražná kontrolka (check engine/MIL), která způsobí, že vozidlo přejde do nouzového režimu nebo se zastaví.
 4. Zvýšená spotřeba paliva: u zaneseného palivového filtru potřebuje motor ke správnému chodu více paliva.

Kdy je důležité vyměnit palivový filtr?

Četnost výměny palivového filtru se může lišit v závislosti na vozidle a jízdních podmínkách. Obvykle by se údržba palivového filtru vznětového motoru u osobního nebo lehkého užitkového vozidla měla provádět každých 15.000-30.000 km nebo alespoň jednou ročně. V každém případě se doporučuje řídit se pokyny výrobce vozidla.

Vysoce účinné filtry pro separaci vody

Zejména v zimě je důležitá volba palivového filtru s vysokou schopností odlučování vody, jako jsou filtry z řady UFI Filters. Zbytková voda v palivu může zmrznout a poškodit vstřikovací systém motoru. Vysoce kvalitní filtry UFI Filters jsou vyráběny ze specifických materiálů:

 • Extreme s polymerními vlákny, jako je filtr 60.H2O.00 nebo 26.052.00 pro vozy koncernu Stellantis.
 • H2O s celulózovými vlákny spojenými se syntetickými nebo skleněnými vlákny, jako je filtr 26.038.00 pro oblíbený motor koncernu Volkswagen, modely EA 288 EVO 1,6 a 2,0 litru.
 • Za účelem dalšího zlepšení výkonu FormulaUFI.Extreme se materiály často kombinují v různých vrstvách s hydrofobními bariérami – Stratiflex, jako je řada filtrů 26.H2O.

Skupina UFI Filters je průkopníkem ve vývoji filtrů s vysokou schopností odlučování vody pomocí hloubkových filtračních médií DFM (deep filtration media), které díky hloubkové filtraci na principu koalescence oddělují od motorové nafty nejmenší částice vody o velikosti až 4 mikrony.  Tyto materiály jsou navrženy tak, aby účinně oddělovaly vodu od motorové nafty, zaručují provoz motoru bez ucpávání i při nízkých teplotách, ale především jsou kompatibilní s nejnovějšími bionaftami.  Je velmi důležité, aby filtry byly navrženy tak, aby zaručovaly co největší filtrační výkon i při použití biopaliv. U bionafty rostlinného původu totiž může vyšší podíl vody a bakterií podporovat tvorbu zbytků a gelovitých kalů, které mohou vést k ucpávání.

Přestože je přítomnost vody v motorové naftě regulována evropskou normou EN 590 a nesmí překročit maximální hodnotu 200 ppm (částic na milion), někdy může být množství a velikost částic vody, které je třeba z motorové nafty oddělit, větší. Proto je lepší se vždy spolehnout na ověřeného výrobce.

Díky technologickému vývoji byly do filtru začleněny také různé funkce. Moduly dodávané společností UFI Filters jako originální vybavení mohou obsahovat elektronické senzory, které monitorují teplotu a signalizují přítomnost vody nebo elektrické ohřívače, které pomáhají při studeném startu.

Co se stane, pokud si vyberete nekvalitní filtry?

Na aftermarketu hrozí, že si zákazník koupí nekvalitní nebo dokonce padělané filtry s nevhodnými filtračními médii, které neseparují vodu od nafty nebo to dělají špatně. Filtrační systémy UFI Filters díky zkušenostem z oblasti OE využívají nejmodernější materiály; ty jsou odolné vůči špatnému palivu a bionaftě a jsou vyráběny za použití nejlepších surovin a technologií. Nákup nekvalitního výrobku za účelem úspory peněz může vážně ohrozit systém vstřikování paliva, což vede k riziku prodloužení odstávek vozidla a s tím spojených finančních ztrát, zejména u těch, kteří používají své vozidlo k práci.

Závěrem lze říci, že údržba palivového filtru pro vznětové motory má zásadní význam, a to především v zimním období. Pravidelné výměny pomáhají chránit motor, zvyšují účinnost vozidla a zabraňují nákladným opravám. Výběr vysoce účinných filtrů pro odlučování vody je navíc rozumnou volbou, která pomůže zajistit optimální fungování motoru za všech podmínek. Věnování pozornosti příznakům zaneseného palivového filtru a dodržování doporučení výrobce pro údržbu pomůže udržet vozidlo v optimálním stavu během zimy i po ní.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!