Nekalé obchodní praktiky při prodeji ojetých aut pokračují

22. January 2018, 14:47

Česká obchodní inspekce se i v roce 2017 zaměřila na dodržování povinností při prodeji ojetých automobilů. V období od 22. května do 31. října 2017 uskutečnila 65 kontrol v autobazarech na celém území ČR. Porušení zákona zjistila u 37 z nich, což je téměř 60 procent z celkového počtu provedených kontrol. Situace se oproti roku 2016 nezlepšila. Obchodníci i nadále používají klamavé, nebo jiné nedovolené obchodní praktiky, které zásadním způsobem poškozují spotřebitele.

Česká obchodní inspekce provedla kontrolní akci zaměřenou na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Hlavním cílem bylo ověření, jakým způsobem jsou poskytovány informace o jejich vlastnostech, zejména o počtu najetých kilometrů. Dále se zaměřila na správnost poskytování informací při uzavírání kupních smluv, jako například, počet předchozích majitelů nebo zda bylo vozidlo havarováno.

V rámci kontrolní akce pracovníci České obchodí inspekce vytipovali celkem 27 vozidel, která byla následně posuzována v součinnosti se soudními znalci. Na vozidla, u kterých bylo podezření, že informace o stavu kilometrů nebo jiné informace o vozidle neodpovídají skutečnosti, byly vypracovány znalecké posudky. U 9 posuzovaných vozidel byl podle znaleckých posudků uváděn nižší stav počtu najetých kilometrů oproti stavu skutečnému.

Jednalo se například o Volkswagen Passat 1,9 TDi, kdy v nabídce byl uveden stav tachometru 210.600 km. Dle ukazatele na palubní desce bylo ujeto 210 616 km. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že toto vozidlo mělo již v září 2015 najeto 276.135 km. Stav kilometrů byl snížen nejméně o  65.519 km.

Dalším vozidlem s vyšším rozdílem  ujetých kilometrů byla Škoda Octavia 1,8 combi 4×4. Na vývěsce umístěné ve vozidle byl uveden stav 150.000 km. Na ukazateli palubní desky byl stav 146.545 km. Podle zjištění znalce mělo vozidlo již v dubnu 2016 najeto 200.594 km. Rozdíl v kilometrech tak činil nejméně 50.594 km. V 8 případech pak bylo zjištěno, že byly prováděny rozsáhlejší opravy (např. po havárii). Rovněž ani tato skutečnost nebyla předem spotřebiteli sdělena.

Celkem provedla 65 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 37 kontrolách, což představuje téměř 60,0 %

Zjištěné nedostatky

 Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v 56 případech:

  • v 19 případech prodejce klamal spotřebitele a porušil zákaz užití nekalé obchodní praktiky (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5)
  • v 11 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13)
  • v 9 případech prodávající neinformoval o vlastnostech prodávaných výrobků (§ 9 odst. 1)
  • v 7 případech nebyl spotřebitel informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12)
  • v 6 případech nebyl dodržen správný proces vyřizování reklamací (§ 19)
  • ve 2 případech byly použity jiné nekalé obchodní praktiky (§ 4 odst. 1 a 4)
  • v 1 případě prodávající neprodával výrobky za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nesprávně účtoval (§ 3 odst. 1 písm. c)
  • v 1 případě nebyly informace k výrobku poskytnuty v českém jazyce (§ 11)

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila ve sledovaném období 24 pokut v celkové hodnotě 860.000 Kč.

Závěr

Cílem akce ČOI byla kontrola poskytování podstatných informací, které mají vliv na rozhodování spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy při koupi ojetého vozidla. Za podstatné lze považovat informace o stáří vozidla, jeho stavu, počtu najetých kilometrů a počtu majitelů.

Kontroly byly prováděny ve spolupráci se soudními znalci, kdy jejich služeb využily všechny regionální inspektoráty ČOI. Výsledky znaleckých posudků ve většině případů potvrdily závažné nedostatky při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel.

Prodej ojetých vozidel je stále problematický a dochází při něm k používání nekalých obchodních praktik, kdy spotřebitel není informován vůbec nebo je informován mylně o podstatných údajích, které jsou pro něj podstatné při rozhodování o případné koupi ojetého vozidla.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!