Společnost Continental drží úspěšný kurs: Silný nárůst pokračuje i ve třetím čtvrtletí

27. listopadu 2017, 16:14

Společnost Continental pokračovala úspěšně ve třetím čtvrtletí roku 2017 v dynamickém růstu. Obrat se po devíti měsících zvýšil o 9 % na 32,7 miliard eur, nárůst ve třetím čtvrtletí o 7 % na obrat 10,7 miliard eur.

Obrat a operativní výsledek Continental

Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva Continental vyjádřil nadšení ze silného nárůstu obratu: „U našich technologií pro bezpečnou, efektivní a inteligentní mobilitu vsázíme na správné tahouny. Třetí čtvrtletí jsme uzavřeli s nárůstem obratu 8 % upraveným o změny konsolidace a změny směnného kurzu. Tím jsme opět rostli zřetelně rychleji než naše referenční trhy. Například globální trh pro výrobu osobních a lehkých užitkových vozů vzrostl pouze o 2 %.“

„Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli očištěné operativní marže 10,4 %. To už je pořádný výkon, protože tento úspěch se nám podařil i přes zatížení, která nám letos již vznikla v důsledku stoupajících nákladů surovin,“ zhodnotil člen představenstva pro finance Wolfgang Schäfer vývoj hospodářského výsledku společnosti Continental.

Vzhledem ke srovnání se čtvrtletím loňského roku upozornil W. Schäfer na nízký loňský základ, který byl zatížen různými, na sobě nezávislými jednotlivými výsledky ve výši 450 milionů eur.

S ohledem na potvrzenou prognózu obratu pro hospodářský rok 2017 upřesnil W. Schäfer: „Nadále počítáme s obratem více než 44 miliard eur před vlivem směnného kurzu. Mezitím dokážeme již dobře odhadnout vliv, který mají různé měny na náš celkový roční obrat. Se zahrnutím těchto vlivů směnného kurzu očekáváme obrat přibližně 44 miliard eur.“ Očekávaný obrat před vlivem směnného kurzu za celý rok společnost DAX naposledy zvedla k pololetí.

Dynamika růstu podniku se projevuje zejména na stále rostoucím objemu nových zakázek ve skupině Automotive: „Ve srovnání s loňským obdobím vzrostl objem nových zakázek po prvních devíti měsících o 20 % na celkově více než 30 miliard eur,“ vysvětluje W. Schäfer.

Ve třetím čtvrtletí přispěly zejména produkty z oblasti elektroniky, softwaru a senzoriky k růstu skupiny Automotive. „Podíl neustále roste. Jestliže činil v roce 2012 ještě přibližně 50 % obratu skupiny Automotive, tak dnes je to již více než 60 % – vzestupná tendence,“ uvedl p. Schäfer.

„Skupina Rubber nadále zvýšila obrat ve třetím čtvrtletí, a to i přes slabé tržní prostředí. To je pozoruhodné. Zvýšení cen pneumatik a průmyslových produktů z prvního pololetí dosáhlo kladného účinku. Současně byl výsledek ve třetím čtvrtletí zatížen více než 100 miliony eur v důsledku rostoucích nákladů na suroviny,“ vysvětlil W. Schäfer. Společnost Continental odhaduje zatížení v důsledku rostoucích cen surovin pro skupinu Rubber v hospodářském roce 2017 beze změn na 450 milionů eur. Nejnovější vývoj cen surovin se teprve projeví na hospodářský rok 2018.

„Prodej zimních pneumatik začal dobře,“ informuje W. Schäfer. Aktuální zimní pneumatiky WinterContact TS 860 zavdaly rovněž příležitost k radosti. I tentokrát získaly nejlepší známky v testech všech velkých automobilových klubů v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku.

Společnost Continental dosáhla za první tři čtvrtletí 2017 volných hotovostních prostředků ve výši 472 milionů eur, a tím byla o 712 milionů eur níže než v předchozím roce. „Opětovně potvrzujeme naši prognózu, že ke konci roku dosáhneme volných hotovostních prostředků přibližně 2 miliardy eur před akvizicemi, a to i přes vysoké investice, jimiž zajišťujeme silný růst. Zejména ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme silný úbytek provozního kapitálu (working capital), který se po devíti měsících našeho velmi úspěšného růstu zvýšil v porovnání s loňským rokem o 660 milionů eur,“ dodává W. Schäfer. Přírůstek provozního kapitálu vysvětluje v podstatě pokles volných hotovostních prostředků po devíti měsících.

Co se týče čistého finančního zadlužení, dodal: Po devíti měsících roku 2017 činilo čisté finanční zadlužení koncernu Continental 3,3 miliardy eur. Oproti konci roku 2016 s 2,8 miliardami eur se zvýšilo o 500 milionů eur. Důvod je mimo jiné vyplacení dividend v květnu 2017 ve výši 850 milionů eur za obchodní rok 2016.

Investice do dlouhodobého hmotného majetku a softwaru za prvních devět měsíců roku 2017 se zvýšily ve srovnání s obdobím předchozího roku o 12 % na 1,8 miliard eur. Tím činí investiční kvóta 5,5 procent po 5,3 procentech ve srovnatelném období minulého roku.

Výdaje na výzkum a vývoj se v prvních devíti měsících roku 2017 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily zhruba o 9 procent na téměř 2,4 miliardy eur. Pokud jde o obrat koncernu, vzrostly náklady na výzkum a vývoj v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 7,2 procent.

Stupeň zadluženosti, gearing ratio, se na konci září 2017 snížil na 21 procent (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku: 24 procent). Kvóta vlastního kapitálu činila přibližně 42 procent po 39 procentech minulého roku.

K 30. září 2017 měla společnost Continental k dispozici rezervulikvidity ve výši téměř 5,2 miliard eur, z toho více než 1,5 miliardy eur použitelné platební prostředky, jakož i přislíbené nevyužité úvěrové linky o objemu více než 3,6 miliardy eur.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2017 pracovalo v koncernu více než 233 000 zaměstnankyň a zaměstnanců, tedy zhruba o 13 000 více než na konci roku 2016. Ve skupině Automotive stoupl počet zaměstnanců především v divizích výroby, výzkumu a vývoje. Celkově se počet zaměstnanců zvýšil o více než 7 400. Ve skupině Rubber vedla další výstavba produkčních kapacit a distribučních kanálů jakož i získání skupiny Hornschuch ke zvýšení počtu zaměstnanců o více než 5 700. V porovnání s rozhodným dnem zprávy v minulém roce se počet zaměstnanců koncernu zvýšil o téměř 14 700.

Skupina Automotive dosáhla v prvních devíti měsících tohoto roku obratu 19,8 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 8,2 procent (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku: Obrat 18,1 miliard eur, očištěná marže EBIT na 5,6 procent).

Skupina Rubber po prvních třech čtvrtletích roku 2017 dosáhla celkového obratu 13,0 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 15,1 procent (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku: Obrat 11,9 miliard eur, očištěná marže EBIT na 17,6 procent).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!