ZF Aftermarket zná ten správný způsob výměny pumpy posilovače řízení

4. září 2018, 16:28

Pokud jde obtížně otáčet volantem nebo čerpadlo řízení s posilovačem sníží nebo ztratí schopnost správně cirkulovat tekutinu, bude nutné jej vyměnit. Experti ZF Aftermarket vám vysvětlí jednoduchý postup výměny čerpadla EHPS.

Elektrohydraulické řízení s posilovačem (EHPS) je elektricky řízený systém s posilovačem, který kombinuje výhody elektronického řízení, řízeného na základě požadavků a výkonného hydraulického ovládání. Obsahuje kompaktní motorové čerpadlo a konvenční řídící systém s ozubenými koly. Systém pracuje nezávisle na spalovacím motoru, což pomáhá snížit spotřebu paliva vozidla. Systém řízení TRW také poskytuje větší pohodlí a větší preciznost. Kromě toho ho lze v případě potřeby snadno vyměnit; autoservisy musí pouze zohlednit několik kritérií.

Zf Aftermarket radí při výměně pumpy posilovače řízení

Dílny musí nejprve zajistit, že je vypnuté zapalování motoru, mechanik musí nosit ochranné brýle a oblečení vhodné pro jeho práci. Po přečtení návodu k montáži obsaženého v krabici, musí mechanik porovnat nové čerpadlo s tím již namontovaným na vozidle a zkontrolovat, zda jsou všechna připojení a upevnění shodná.

V závislosti na vozidle může být zapotřebí propojovací kabel, aby se adaptéry konektorů na novém čerpadle přizpůsobily konektorům nacházejících se na starších vozidlech.

ZF Aftermarket doporučuje odstranit co nejvíce použité hydraulické kapaliny z nádržky čerpadla. Odšroubujte spojku vysokotlakového výstupního potrubí a vytáhněte potrubí z čerpadla a veškerou uvolněnou tekutinu otřete látkou nebo ubrouskem pro kontrolu. Pokud tekutina obsahuje nečistoty nebo kovové piliny, systém by měl být zcela propláchnut. Další krok má stejný postup: Odstraňte svorku z vratného potrubí pomocí vhodných kleští a vytáhněte potrubí z nádržky čerpadla. Odšroubujte tři upevňovací šrouby, vyndejte čerpadlo z jeho držáku a odpojte elektrické konektory – čerpadlo lze nyní vyjmout z vozidla. Zkontrolujte konektor kabelového svazku vozidla, aby nedošlo k korozi z důvodu průniku vody.

ZF Aftermarket upozorňuje, že je důležité porovnat elektrickou zásuvku na novém čerpadle se zástrčkou na kabelu vozidla. Pokud jsou stejné, mechanici připojují zástrčku přímo do zásuvky na čerpadle. Novější modely mají odlišnou konfiguraci konektorů a v tomto případě musí být nainstalován propojovací vodič dodaný s čerpadlem. Připojte propojku mezi zásuvku na čerpadle a zástrčku na kabelu a upevněte zemnící kabel k uzemňovacímu bodu v blízkosti instalace čerpadla. Nejprve odstraňte veškerou korozi z uzemňovacího bodu a pomocí nového šroubu zajistěte čistý elektrický kontakt. Když je nové čerpadlo namontováno v jeho držáku a zajištěno pomocí originálních upevňovacích šroubů, mechanici je namontují a dotáhnou podle pokynů od výrobce vozidla. Znovu připojte zpětnou hadici k nádrži čerpadla a upevněte ji, pak připojte vysokotlakovou výtokovou trubku a dotáhněte spojovací matici na předepsaný moment.

Po umístění čerpadla se všemi připojeními může být systém naplněn a odvzdušněn. Mechanici musí odstranit víčko plnicího uzávěru z nádržky čerpadla a doplnit novou hydraulickou kapalinou od výrobce vozidla po doporučenou značku MAX. Poté zdvihnou vozidlo, dokud kola nejsou ve vzduchu, spustí motor a okamžitě zkontrolují hladinu kapaliny v nádrži, protože může rychle klesnout. Při volnoběhu motoru pomalu otáčejte volantem 10-15 krát zleva doprava, aniž byste dosáhli hraniční polohy. Celou dobu kontrolujte hladinu kapaliny, poté ji doplňte po značku MAX a zkontrolujte případně vyměňte víčko nádobky po dokončení nalévání. Nezapomeňte zkontrolovat úniky hydraulického systému. Před kódováním nového čerpadla k vozidlu je důležité vymazat všechny diagnostické chybové kódy. V diagnostické nabídce načtěte a aktivujte mapu odpovídající vozidlu. Nakonec se vozidlem na zkoušku projeďte.

Díky řízením, čerpadlům a sloupkům řízení TRW, které jsou namontovány v jednom ze tří evropských vozidel a čtvrtině vozidel po celém světě, jsou autoservisy v případě potřeby vždy schopny bezpečně vyměnit systém řízení. ZF Aftermarket nabízí široké portfolio výrobků pro nezávislý trh vždy v kombinaci s potřebnými technickými informacemi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!