Organizační změna v SKF

14. October 2019, 9:04

Česká republika, ve které působí společnost SKF CZ, a.s., se nyní stává jednou z klíčových zemí oblasti SKF One East Europe, jež byla Skupinou SKF vytvořena v tomto roce.

Tato nová organizace struktury SKF zabezpečuje, že výhody, které firma přináší zákazníkům v rámci životního cyklu výrobků a výrobních zařízení, budou nyní poskytovány zákazníkům v celé oblasti East Europe efektivněji a přes zjednodušenou organizační strukturu.

SKF logoŘízením oblasti One East Europe je pověřena paní Nadine Korell, která ode dne 30. 9. 2019 přebírá odpovědnost za uvedenou oblast, včetně společnosti SKF.

Pan David Poláček opustil vedení a představenstvo společnosti.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!