Top – značení na těsnění hlavy válců

22. června 2020, 14:10

Určité detaily těsnění hlavy válců, tedy i jejich značení, jsou často a někdy z lhostejnosti přehlíženy. Přitom není důležité, zda se jedná o těsnění hlavy válců kovové kombinované s měkkým materiálem nebo těsnění celokovové vícevrstvé, značení je vždy na vlastnosti materiálu nezávislé.

Nejdůležitější informace, ke které se musí přihlížet před instalací, se vztahuje na montážní polohu. Téměř všechna těsnění hlavy válců Elring k tomu používají upozornění, jež se odlišuje v závislosti na výrobci vozidla, je ale vždy jednoznačné.

Podstatná upozornění

Pro upozornění na montážní polohu používají němečtí výrobci výraz „TOP“ nebo „oben“ (nahoře). Na těsněních hlav válců francouzských výrobců se zpravidla používá pojem „haut“, u italských výrobců většinou „alto“ nebo „top“ a pro populární motory „big block“ ve tvaru písmene V severoamerických výrobců se používá pojem „front“ k naznačení způsobu umístění a montáže těsnění hlavy válců.

Dostatek informací

Kromě toho se občas nabízí také spousta informací jako na zde zobrazeném těsnění hlavy válců, sestávající z kovových vrstev.

značení na těsnění hlavy válců

Rozhodující význam mají TOP a šipka, ukazující směrem k setrvačníku. Číslo výrobku, výrobce, datum a čas výroby jsou potřebné pro vysledovatelnost v případě reklamace. Toto je požadavek z managementu kvality společnosti ElringKlinger. Na základě výrobního procesu se všechny tyto informace vyskytují pouze u celokovových vícevrstvých těsnění hlavy válců.

Na tomto případě lze výstižně ilustrovat následky nesprávného umístění a montování těsnění hlavy válců. Motor nastartuje a běží, třebaže se změněným hlukovým pozadím. Z důvodu nesprávné montáže se maximálně zablokuje průtok tlakového oleje z motorového bloku směrem k hlavě válce pro motorový olej, takže vačkový hřídel včetně ventilového rozvodu budou nedostatečně mazány. Z toho vyplývající škoda tak na sebe nedá dlouho čekat.

Optická kontrola průtoků oleje a chladicí kapaliny jsou někdy rovněž zavádějící. Při výrobě těsnění se někdy potřebují díry v kovových vrstvách proto, aby při koncové montáži bylo možno jednotlivé vrstvy bezpečně polohovat v nástroji. Navíc není každá díra v bloku válců určena pro transport oleje nebo chladicí kapaliny, nýbrž výlučně pro licí a následný čisticí proces.

U většiny motorů se ovšem vyskytují lícovaná pouzdra, takže je prakticky vyloučena nesprávná montáž, přičemž je shora popsaná nesprávná montáž přesto možná.

Značení těsnění dieselových osobních vozů

Výrobci používají různé metody také při identifikaci správné tloušťky těsnění hlavy válců pro Dieselové motory osobních vozů. Obvyklé jsou vruby nebo díry. Někdy se pro těsnění hlavy válců kovová kombinovaná s měkkým materiálem přídavně používají rozdílné barvy pro silikonová těsnění.

Značení na těsněních hlavy válců tedy nejsou druhořadou informací, nýbrž pro profesionální výměnu absolutně nezbytné.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!