LOCTITE: Způsob fungování závitového spoje a faktory, které ovlivňují jeho spolehlivost

31. srpna 2020, 17:13

Při utahování šroubového spoje dochází k pružné deformaci šroubu, k jeho prodlužování, které je nezbytné pro dosažení požadované svěrné síly. Větší utahovací moment vede k větší deformaci, a tedy k větší výsledné svěrné síle. Tato síla, která vyvolává ve spoji tření, je to, co drží sešroubované díly v celku.

U šroubového spoje rozlišujeme tyto tři druhy tření:

  • mezi hlavou šroubu a spojovaným dílem,
  • mezi maticí a spojovaným dílem,
  • mezi závity matice a šroubu.

Loctite zajišťovače závitů

Efekt těchto třecích sil brání povolení šroubu a tím zaručuje pevné a spolehlivé spojení dílů. Ale platí to opravdu ve všech případech?

Šroubové spoje fungují velice spolehlivě, ale jen pokud se jedná o sestavy s čistě statickým zatížením. Často jsou ovšem šroubové spoje vystaveny cyklickému namáhání a vibracím.

Vibrace způsobují relativní pohyb mezi maticí a šroubem, který je možný proto, že závity mezi sebou mají, z důvodu smontovatelnosti, jen omezený kontakt. Je samozřejmě možné přidat mechanický zajišťovací prvek, např. podložku, ale to stále neřeší prázdný prostor mezi závity matice a šroubu. Jakmile vibrační namáhání převýší tření, které drží díly pohromadě, dojde k uvolnění spoje. Obvykle trvá 50–100 cyklů, než k povolení dojde.

Loctite zajišťovač závitů 243

Kromě vibrací může spolehlivost spoje ovlivnit i několik dalších faktorů. Ke ztrátě napětí šroubu může například dojít v důsledku relaxace šroubu nebo tečení materiálu těsnění. V případě spojení různých materiálů může jejich rozdílná teplotní roztažnost negativně ovlivňovat závitový spoje. A konečně, následkem vlhkosti a zvýšených teplot, se nevyhnutelně objevuje všudypřítomná koroze, věčný nepřítel kovových součástek. Koroze má nepříznivý vliv nejen na funkčnost sestavy ale i na případnou demontáž, v případě nutnosti opravy nebo při údržbě.

Naštěstí je možné většinu těchto problémů jednoduše eliminovat vyplněním všech mezer mezi závity. Řešením jsou tekuté zajišťovače závitů, které spolehlivě fungují již téměř 70 let – značka LOCTITE je mezi nimi originálem.

Loctite zajišťovač závitů 243

Výhody používání zajišťovačů závitů LOCTITE dalece přesahují jen „pouhé“ zajišťení spoje proti povolení. Tyto prostředky zároveň chrání před korozí a zadřením, zaručují vynikající chemickou a tepelnou odolnost a v neposlední řadě také usnadňují případnou demontáž. Jedna lahvička o obsahu 50 ml přitom nahradí u běžného rozměru závitu M10 přes 800 standardních podložek.

Samotná červená lahvička LOCTITE je svým způsobem celebritou mezi zajišťovači a je kopírována a napodobována téměř ve stejné míře jako značkové kabelky a oblečení. To je také jeden z důvodů, proč prošla přeměnou – nyní je pro zákazníky mnohem snazší rozpoznat originál od mnoha ostatních výrobků, které se jen jako originál tváří.

Více informací o produktech a technologiích LOCTITE na internetových stránkách Henkel.

Další informace k dispozici v letáku ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!