LOCTITE: Závitové spoje a proč závitové sestavy selhávají

5. října 2020, 12:32

Je normální, že když se řekne závitový spoj, každý si představí spíš spojovací materiál (či jak říkáme hovorově – šrouby, matice, vruty). Zřídkakdy přemýšlíme o tom, jak závity fungují a z jaké příčiny mohou selhat.

Utažením matice na šroubu dojde k pružnému natažení šroubu podobně jako u pružiny. Technicky vzato můžeme říct, že ho prodlužujeme. Prodloužení je nezbytné pro vytvoření svěrné síly, ta nám zabezpečí tření mezi dvěma spojenými díly. Zjednodušeně platí, že větší utahovací moment vede k většímu prodloužení, a tudíž k vytvoření větší svěrné síly.

Jsou tři oblasti, ve kterých tření zabezpečí, že šroub zůstane předepnutý jako pružina:

  • mezi hlavou šroubu a spojeným dílem
  • mezi maticí a dílem
  • mezi závity matice a šroubu

Zajišťovač závitů LOCTITE

Existují případy, kdy spojovací materiály drží pohromadě statické sestavy. A v takových případech bude držet dobře. Obvykle se však stejné prvky používají v sestavách zatížených vibracemi, které vznikají během pracovních cyklů stroje nebo zařízení, jehož je sestava součástí.

Vibrace budou způsobovat příčný pohyb matice a šroubu, což je možné, protože mezi závity je vůle a prostor v závitu není zcela vyplněn (bez ohledu na to, jak těsně se zdají být utažené při pohledu pouhým okem). Jakmile bude vibrační namáhání vyšší než tření držící díly pohromadě, šroub se uvolní. Úplné selhání šroubového spoje obyčejně nastane po 50–100 cyklech.

Kromě vibrací existuje několik dalších faktorů, které mohou ovlivňovat spolehlivost závitového spoje. Může například dojít k uvolnění předpětí ve šroubu z důvodu sesednutí nebo vytlačení těsnění ve spoji. V případě spojení různých materiálů mohou změny provozní teploty způsobovat různou teplotní roztažnost dílů, což také negativně ovlivňuje spolehlivost spojení. A konečně koroze, dobře známý nepřítel kovových spojů, nevyhnutelně vznikne kvůli vlhkosti a vyšším teplotám. Všichni víme, že koroze není dobrá ani z hlediska vlivu na funkčnosti spojení ani kvůli obtížnější demontáži při opravách nebo údržbě.

Naštěstí lze mnoho z těchto problémů vyřešit jednoduše tak, že mezery mezi závity kompletně vyplníme. A tekuté zajišťovače závitů jsou řešení, které existuje již více než 63 let – LOCTITE je mezi nimi originálem.

Zajišťovač závitů LOCTITE

Jak zvolit správný zajišťovač závitů LOCTITE?

Použití kapalného zajišťovače závitů LOCTITE na závitových sestavách zcela jistě zvýší jejich spolehlivost a trvale je zabezpečí proti vibracím. To však nemusí být vždy to, co potřebujete, a proto je důležité pochopit rozdíly mezi různými typy zajišťovačů a možnostmi, které nabízejí.

Nejdříve je nutné si zodpovědět následující tři otázky:

  • Jaký je rozměr závitu?
  • Jaká je požadovaná pevnost?
  • Jak často je třeba provádět demontáž spoje?

Na menších závitových spojích bude obvykle dostačovat produkt s nižší pevností, jako je LOCTITE 222, a to bez ohledu na to, jakému druhu vibračního zatížení bude prvek vystaven. Dále, pokud je nutná častější demontáž spoje, je rovněž vhodnější použít produkt s nižší pevností.

U sestav, u kterých není plánována častá demontáž (a rovněž pro šrouby větší než M6) se doporučuje produkt střední pevnosti – LOCTITE 243. Tento produkt snáší i mírné znečištění povrchu oleji a má vyšší teplotní odolnost než LOCTITE 222 (180 °C oproti 150 °C). U závitových sestav, které jsou rozebírány velmi zřídka, je doporučeným produktem LOCTITE 270. Taktéž je možné zajistit již smontované závitové sestavy. V takovém případě doporučujeme LOCTITE 290, což je produkt, který je vlivem kapilárních sil schopen proniknout do již sestaveného a utaženého závitového spoje.

Nabídka Loctite

QR kodExistuje i několik dalších faktorů, které je třeba vzít v potaz, takže vám rozhodně doporučujeme, abyste se podívali na naše doporučení na webových stránkách www.henkel-adhesives.cz, sekce „Produkty“ – „Zajišťovače závitů“  nebo abyste se v případě pochybností obrátili na naše oddělení technické podpory. Rovněž si můžete vyžádat vzorek LOCTITE 243 pro vlastní testování v oblasti průmyslové aplikace.

Na YOUTUBE.com můžete zhlédnout videa týkající se problematiky zajišťování závitů v českém jazyce – do vyhledávače stačí zadat „Loctite-česká republika“.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!