Společnost Bosch i navzdory koronavirové krizi dosahuje pozitivních výsledků

8. února 2021, 16:46

Navzdory koronavirové krizi a klesající automobilové výrobě dosáhla společnost Bosch ve fiskálním roce 2020 pozitivního výsledku. Podnikání technologické a servisní společnosti se tak vyvíjelo lépe, než se původně očekávalo. Podle předběžných údajů dosáhl zisk před úroky a zdaněním (EBIT) přibližně 1,9 miliardy eur.

Bosch vývoj

Očekává se tedy, že EBIT marže bude pohybovat kolem 2,5 procenta. Po očištění o restrukturalizační výdaje se očekává růst EBIT na přibližně 3,3 miliardy eur nebo přibližně 4,5 procenta obratu. Celkové tržby dosáhly 71,6 miliard eur, a byly tak po očištění o vliv směnných kurzů o 4,4 procenta nižší než v předchozím roce.

„I přes dopady pandemie jsme dosáhli jednoznačně pozitivního výsledku – vděčíme za to především mimořádnému nasazení našich zaměstnanců,“ uvedl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch, na prezentaci předběžných obchodních výsledků. Kromě toho se opět osvědčila široká diverzifikace portfolia.

„Investicemi pro budoucnost důležitých oblastí, jako je udržitelná mobilita, Internet věcí a umělá inteligence, rozšiřujeme naše vedoucí postavení v oblasti inovací.“

Zejména kombinace umělé inteligence (AI) a Internetu věcí (IoT), zkráceně AIoT, slibuje růstové příležitosti pro Bosch na miliardových trzích.

„Chceme se stát přední AIoT společností,“ řekl Denner. „Díky široké škále znalostí na jedné straně a velkou odborností v oblasti elektroniky a softwaru na straně druhé nabízíme více než většina našich konkurentů.“

Udržitelný růst – s klimatickou neutralitou a elektromobilitou

I v době krize společnost Bosch přizpůsobuje svou strategii důležitým budoucím oblastem a zavazuje se k udržitelným obchodním praktikám. Navzdory pandemii dosáhla společnost na jaře 2020 významného milníku: CO2 neutrality ve všech svých 400 pobočkách po celém světě.

„Dodrželi jsme slovo. Podle interních výpočtů je Bosch první globální průmyslovou společností, která je od jara 2020 klimaticky neutrální – a to dříve, lépe a nákladově efektivněji, než bylo plánováno,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch Volkmar Denner. V současné době probíhá nezávislé testování. Potvrdil také další cíl: Bosch plánuje do roku 2030 snížit emise CO2 v celém dodavatelském řetězci o 15 procent.

Díky nově vzniklé společnosti Bosch Climate Solutions předává Bosch své zkušenosti z vlastní klimaticky neutrální pozice dalším společnostem – k zákazníkům patří například společnosti Freudenberg, Hansgrohe a Köhler Papier. „S naší novou poradenskou společností nejen dláždíme cestu klimaticky neutrální ekonomice, ale také otevíráme nové oblasti růstu,“ vysvětlil Denner.

V souvislosti s činností na ochranu klimatu se společnost Bosch spoléhá mimo jiné na nová a dále rozvíjená technická řešení pro budoucnost mobility. Společnost na cestě k udržitelné mobilitě již investovala pět miliard eur do elektrického pohonu. Jen v letošním roce vynakládá 700 milionů eur na vývoj elektrifikovaných řešení mobility včetně palivových článků – o necelých 40 procent více než v předchozím roce.

„Z dlouhodobého hlediska se pro Bosch elektromobilita stane jednou ze stěžejních oblastí podnikání. Naším cílem je být lídrem na trhu v oblasti e-mobility s vozidly poháněnými bateriemi a palivovými články,“ řekl Denner.

„I dnes máme v oblasti elektropohonu a elektromobility širší portfolio než kterákoli jiná společnost – od elektrokol po nákladní automobily.“

Vysoké investice v počátku se firmě již vyplácí: Oblast elektrifikace pohonu Bosche roste dvakrát rychleji než trh a již nyní má hodnotu několik miliard eur, vysvětlil Denner. Od roku 2018 získala společnost 90 projektů elektrifikace pohonu, z toho jen v loňském roce 30, a to v celkové hodnotě 7,5 miliardy eur. V současné době jezdí po celém světě více než 2,5 milionu vozidel, která v sobě mají komponenty elektrického hnacího ústrojí od společnosti Bosch.

Bosch vývoj

Strukturální změna – průmysl potřebuje hladký přechod

S ohledem na strukturální změny a nadcházející nařízení Euro 7 vidí předseda představenstva společnosti Bosch automobilový průmysl v náročné přechodné fázi.  Stejně jako ostatní společnosti potřebuje společnost Bosch co možná nejplynulejší přechod, aby si udržela co nejvíce zaměstnanců.

„Podobně jako elektromobily na elektřinu z obnovitelných zdrojů mohou být provozována také vozidla s naftovým a benzinovým pohonem CO2 neutrálně, a to pomocí syntetických paliv. S nadcházejícím nařízením Euro 7 bychom tuto příležitost k ochraně klimatu neměli promarnit.“

Moderní naftové a benzínové motory již dnes téměř nezhoršují kvalitu ovzduší ve městech.

„Jen proto, že je něco společensky a ekonomicky správné, nemusí to být ekologicky špatné,“ říká Denner. „Musíme udržovat rovnováhu v trojúhelníku ekonomických, ekologických a sociálních aspektů.“

Cílem by mělo být umožnit změnu automobilového průmyslu na mobilitu bez negativních klimatických a environmentálních dopadů a současně zabezpečit pracovní místa.

Rozvoj podnikání v roce 2020 podle oblastí podnikání

Pandemie koronaviru měla negativní dopad na obrat v obchodních jednotkách Bosch; tržby rostly pouze v oblasti obchodu se spotřebním zbožím. Divize Mobility Solutions, která byla obzvláště těžce zasažena propadem automobilového průmyslu, dosáhla obratu 42,3 miliardy eur. S poklesem o 9,5 procenta firma přesto překonala trh, protože výroba automobilů poklesla o 15 procent. Po očištění o vlivy směnných kurzů je výsledkem pokles o 8,1 procenta.

Obrat v divizi Spotřební zboží vzrostl o 5,2 procenta na 18,6 miliardy eur, po očištění o vliv směnných kurzů dokonce o 8,2 procenta. Obchod s domácími spotřebiči a elektrickým nářadím těžil z tendence spotřebitelů soustředit se na domácí sektor.

Divize Průmyslová technika nebyla schopna uniknout dlouhodobému oslabení trhu navzdory od podzimu rostoucím zakázkám. Obrat ve výši 5,1 miliardy eur byl o 16,0 procenta nižší než v předchozím roce, očištěné o vliv směnných kurzů, pod 15,0 procenta.

Divize Energetika a technika budov dosáhla v roce 2016 obratu ve výši 5,4 miliard eur. Zatímco podnikání v oblasti termotechniky se díky dotačním programům vyvíjelo příznivě, mnoho neobvyklých událostí zkomplikovalo obchod se zvukovými a konferenčními technologiemi. Pokles obratu o 3,4 procenta odpovídá poklesu 2,0 procenta po očištění o vliv směnných kurzů.

Výhled 2021: Vyjít z krize silnější

Bosch očekává pomalé oživení světové ekonomiky v roce 2021 s růstem těsně pod 4 procenty – po poklesu o 4,5 procenta v předchozím roce.

Růst bude tlumen nejen nadále vysokými počty nakažených a tím také nezbytnými sociálními a hospodářskými omezeními. Vývoj mohou ovlivnit také politické vlivy, jako je Brexit, a nezměněná strategická konkurenční situace s možnými obchodními omezeními mezi USA a Čínou.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!