Nové webináře Valeo – příčiny netěsnosti hydraulického systému ovládání spojky

15. února 2021, 17:25

Více než 93 % nových vozidel dostupných v Evropě je vybaveno spojkami s hydraulickými systémy. Toto řešení téměř zcela vytlačilo mechanické konstrukce z trhu. Jaké je tajemství popularity této konstrukce nebo jaká je nejčastější příčina špatné funkce systému, se dozvíte v nejnovějších webinářích firmy Valeo, které jsou neomezeně k dispozici 24/7.

Rozdíly v systémech vypínání spojky

Spojka zajišťuje spojení mezi motorem a převodovkou. Rozpojení probíhá prostřednictvím vypínacímu systému, připojeného ke spojkovému pedálu, což umožňuje řazení převodových stupňů. Pokud je spojka zapnutá, je spojková lamela stlačena mezi třecí plochy setrvačníku a přítlačného kotouče. Chcete-li uvolnit tažnou nebo tlačnou spojku, je nutné podle názvu zatlačit nebo potáhnout paprsky talířové pružiny. Lamela se odpojí od setrvačníku a pak se spojka uvolní.

Systém vypínání spojky může být mechanický (s lankem spojky) nebo hydraulický. Mechanický systém se skládá z vypínacího ložiska spojky ovládaného spojkovou vidlicí. Spojková vidlice je spojena s lanovodem nebo s táhlem ovládaným spojkovým pedálem. Jaké jsou nevýhody takového řešení? Vzhledem ke specifičnosti provozu je vyžadován větší zástavbový prostor ve vozidle. Přítlačná síla spojky je závislá pouze na řidiči, a je tak problematická.

Vozidla se stávají lehčí a kompaktnější. S ohledem na zvýšení komfortu vyžadují výrobci vozidel snížení ovládací síly na spojkovém pedálu. V takové situaci je hydraulicky ovládaná spojka považována za povinný prvek, protože kromě výhod podobných těm, které poskytuje manuální systém, se také zvyšuje účinnost procesu zapínání spojky a zároveň se snižuje velikost požadovaného zástavbového prostoru.

hydraulický systému ovládání spojky
Hydraulický ovládací systém

Jak funguje hydraulický systém vypínání spojky?

Hydraulické systémy vypínání spojky pracují na stejném principu jako hydraulické brzdy. Hydraulický systém se skládá z ovládacího prvku (hlavní spojkový válec – CMC (z ang. clutch master cylinder), trubkového vedení a pracovního válce. Hlavní spojkový válec je spojen s kovovým nebo plastovým zásobníkem naplněným hydraulickou kapalinou. Zásobník může být umístěn buď mezi spojkou a CMC nebo samostatně. V závislosti na modelu může být ovládaným mechanismem buď vypínací pracovní spojkový válec – CRC (z angl. clutch release cylinder) (polohydraulický systém) nebo centrální vypínací mechanismus – CSC (z angl. Concentric Slave Cylinder) (plně hydraulický systém).

V polo hydraulickém systému ovládá rameno pedálu spojky píst v hlavním ovládacím spojkovém válci. Výsledkem je, že hydraulická kapalina je tlačena trubkovým vedením do pracovního spojkového válce (CRC), kde další píst ovládá vypínací mechanismus spojky. Pokud je vůz vybaven pracovním spojkovým válcem (CRC), tak je rozhraní mezi hydraulickým systémem a spojkou ovládáno spojkovou vidlicí nebo centrálním vypínacím mechanismem (CSC). Takový systém se používá u tažných i tlačných spojek. V polo hydraulickém systému je pracovní spojkový válec (CRC) umístěn mimo převodovku. Hydraulické komponenty mohou být proto vyměněny bez nutnosti demontáže převodovky.

Polo hydraulický systém spojky

V plně hydraulickém systému je centrální vypínací mechanismus (CSC) spojen trubkovým vedením s hlavním spojkovým válcem (CMC). Centrální vypínací mechanismus (CSC) je hydraulický válec s integrovaným vypínacím ložiskem. Konstrukce ložiska eliminuje použití spojkové vidlice, vypínacího ložiska a vodicího pouzdra. Centrální vypínací mechanismus (CSC) zůstává v přímém kontaktu s membránovou pružinou spojkové lamely, což se projeví lepší účinností hydraulického systému. Funkce samostředění je nezbytným prvkem centrálního vypínacího mechanismu (CSC). Samostředicí mechanismus koriguje posun mezi osou membránové pružiny spojkové lamely a osou ložiska, který vzniká jako výsledek axiální vůle mezi ložiskem a pouzdrem. Díky tomu se ložisko pohybuje směrem k pouzdru a dochází u něj k samostředicímu procesu vůči membránové pružině spojkové lamely přítlačného mechanismu spojky. Takový systém lze použít pouze ve spojkách tlačného typu. S každou výměnou spojky doporučujeme měnit také centrální vypínací mechanismus (CSC).

Plně hydraulický systém spojky

Rozdíly mezi plně hydraulickým a semihydraulickým systémem

Jak je uvedeno výše, nahrazuje CSC (centrální vypínací mechanismus) v hydraulickém systému CRC (pracovní spojkový válec) v polo hydraulickém systému, proto v systému nemusí být spojková vidlice, vypínací ložisko ani vodicí trubka. To se promítá do zvýšení účinnosti spojkového systému, protože je snížena síla působící na pedál a jakékoli deformace způsobené tímto pedálem. Hydraulický systém je mezi výrobci vozidel oblíbenější díky soustřednému umístění centrálního vypínacího mechanismu (CSC) vůči převodovce. To snižuje množství komponentů a minimalizuje riziko selhání systému.

Pokud se chcete dozvědět více o hydraulickém systému ovládání spojky, přihlaste k webináři na toto téma.

Netěsnost hydraulického systému je velmi častou příčinou selhání spojkového systému

Nejčastější příčinou selhání spojky je netěsnost způsobená kontaminací brzdové kapaliny. Víte, co může kontaminaci způsobit? Jak se dá těmto problémům předejít a zajistit tak bezproblémovou funkci ovládání spojky? Připojte se k webináři a vše se dozvíte.

Druhou nejčastější příčinou nefunkční spojky je extrémní zdvih koncentrického spojkového válce. Extrémního zdvihu dosáhne CSC většinou již v průběhu montáže a následuje okamžitá ztráta těsnosti. Víte, jak tento problém vzniká? Jak mu zabránit? Pokud ne, připojte se k tomuto webináři a vše se dozvíte.

Kromě školení o hydraulickém systému ovládání spojky jsou v češtině k dispozici také další webináře. Například o přestavbové spojkové sadě KIT4P, o spojkách S.A.T. a H.E.C, čištění skel nebo o dvouhmotových setrvačnících.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!