Elring: Těsnění víka ventilu z elastomerových materiálů

23. srpna 2021, 13:00

Již dávno se v prvovýbavě nepoužívá těsnění víka ventilu z korku nebo měkkých kovových látek. Již mnoho let se tato těsnění vyrábí z nejrůznějších elastomerů a v dílnách se také používají. Podívejte se na ně blíže s firmou Elring.

021.644 Korkové těsnění víka ventilů
021.644 Korkové těsnění víka ventilů

Černá je dobrá

I když jsou na první pohled skoro všechna elastomerová těsnění černá, bylo by chybné se domnívat, že se u všech používá stejný materiál. Skutečně existují těsnění jak z levného NBR (nitrilový kaučuk), tak také z kvalitního elastomeru FKM (fluorový kaučuk). Kromě těchto dvou materiálových specifikací se používají také těsnění z ACM (polyakrylátový kaučuk) resp. AEM (silikon). Oba tyto materiály tvoří také hlavní podíl používaných elastomerů pro těsnění víka ventilu.

Tyto elastomery se zásadně hodí k použití jako těsnění víka ventilu, protože odolnost proti motorovému oleji je u všech elastomerů velmi dobrá. Výrazným rozdílem mezi materiály je příslušná teplotní odolnost.

Zkratka ACM AEM NBR FKM
Chemické označení polyakrylátový
kaučuk
etylén-akrylátový
kaučuk
nitrilový kaučuk fluorový
kaučuk
Rozsah teplot -30C° až +150C° -35C° až +150C° -30C° až +120C° -25C° až +200C°

U těsnění víka ventilu společnosti Elring – Das Original se zásadně používá stejný materiál jako při sériové dodávce.

V důsledku působení kyslíku, tepla a ozónu na elastomer dochází k procesu stárnutí materiálu a s tím spojenému omezení životnosti. Také UV-záření má negativní vliv na životnost. To je bod, který je důležitý při uskladnění. V motorovém prostoru to není důležité, zde je důležitým faktorem mechanické zatížení. Kromě pokud možno dlouhé životnosti musí těsnění víka ventilu však splňovat ještě další požadavky.

Kromě teplotní odolnosti jsou nejdůležitějšími funkcemi utěsnění proti motorovému oleji zevnitř a stříkající vodě zvenku. Další důležitou funkcí některých těsnění je oddělení víka ventilu od hlavy válců za účelem minimalizace hluku motoru resp. celého vozidla. Víko hlavy válců může mít podíl na celkovém hluku až 15%. K oddělení však přispívají také dělicí prvky ve víku ventilu, které také podléhají procesu stárnutí a opotřebení.

Při zohlednění všech těchto požadavků je jasné, že především na tomto místě v moderních motorech se musí používat technologicky velmi vyvinuté produkty.

To si ukážeme na příkladech některých typických těsnění víka ventilu. Zohledníme také s tím spojený vývoj a neustále rostoucí důležitost vědomostí při odborné instalaci.

Konstrukce a její detaily

Nitrilový kaučuk – NBR

Jednoduché těsnění víka ventilu, které se používá u mnoha modelů Peugeot rok výroby 1993 – 2015. Víko je vyrobeno z kovu a samotné těsnění má tvar písmena U, přičemž profil těsnění obklopuje víko ventilu. Před montáží se musí u kovového víka ventilu zkontrolovat koroze – obzvláště u hran směrem k těsnění. Dále se musí zkontrolovat správný průběh a usazení těsnění kolem víka. Nanesení těsnicí hmoty není nutné.

776.416

Etylén-akrylátový kaučuk – AEM

U tohoto těsnění víka ventilu, které se používá u mnoha modelů Ford rok výroby 1995 až 2012 s motorem Zetec byl použit design ve tvaru písmena I. Těsnicí šňůra je velmi úzká, proto se musí při vkládání do drážky víka ventilu dávat pozor na příslušné usazení v hloubce a ve tvaru podél víka ventilu. U oblouků, tzv. „půlměsíců“ se musí podle údajů výrobce nanášet silikonová těsnicí hmota např. Elring DirkoTM HT.

Kromě toho se musí dávat pozor na to, aby byla drážka zcela vyčištěná a především, aby plastové víko ventilu nebylo poškozené resp. deformované. Těsnění je velmi jemné a proto je při dotažení u šroubů potřeba velké opatrnosti. Bezpodmínečně se musí dodržovat pořadí dotažení a určený utahovací moment. Jinak dojde k přelisování těsnění a s tím spojené netěsnosti. Společnost Elring uvádí tyto pokyny v každém balení.

761.031
Rozdělení tlaku elastomerového těsnění s profilem I v drážce.

Nitrilový kaučuk – NBR

Další design těsnění víka ventilu se mnoho let používal v několika modelech skupiny VW. Toto těsnění je možné označit jako ploché a svou těsnicí funkci jistí pomocí podélných drážek na straně těsnicích ploch. Také v tomto těsnění se nachází „oblouky“, na tyto se však nemusí nanášet těsnicí hmota. Rohy jsou u přechodu příslušně vytvarovány. Pozor je nutné dávat na potřebný utahovací moment, protože v případě příliš vysokého utahovacího momentu dojde k ohnutí podélných drážek a těsnění může být na stranách vytlačeno ven.

567.079

Polyakrylátový kaučuk – ACM

Těsnění víka hlavy válců určené pro motory BMW rok výroby 1995 až 2005 se skládá ze tří těsnění. Jedná se o vlastní těsnění víka ventilu a těsnění stopky svíčky. V případě opravy musí být vyměněna všechna těsnění. K tomu by měla být dále provedena také výměna 15 těsnění u šroubů víka ventilu, protože jsou většinou také porézní a opotřebovaná.

Také toto těsnění víka ventilu má tvar písmena I s těsnicí chlopní, která se směrem dolů zužuje a těsnicí plocha má podélné drážky. Rozhodujíc je přesné zapasování přesahujících profilů u půlměsíců. Především, protože díky vlastní vysoké hmotnosti těsnění mohou tato při montáži lehce vypadávat směrem k mezistěně. Také zde je nutná kontrola víka ventilu z hlediska deformace a poškození. Bezpodmínečně je nutné dodržovat pořadí dotažení a přesné utahovací momenty.

 Těsnění šroubů víka hlavy válců
436.010 ACM Těsnění šroubů víka hlavy válců
326.560

Fluorový kaučuk – FKM

Jedno z mála těsnění víka ventilu z FKM se používá u modelů BMW N42 a N46 rok výroby 2001 až 2012. Všech sedm komponent sady těsnění Elring je vyrobeno z materiálu odolného vysokým teplotám. Při výměně vnějšího rámu je zde potřeba dávat pozor především na to, aby bylo těsnění půlměsíců a oblouku perfektně smontováno s malým silikonovým bodem. Dále je velmi důležité pořadí dotažení a utahovací moment. 10 Nm resp. 15 Nm je u motoru nebo u osobního vozidla velmi málo a často dochází k překročení, pokud se dotahování provádí ručně podle citu.

382.711

A ještě na závěr

Je jedno, který profil nebo elastomer se používá, rozhodující je odborná montáž. K usnadnění práce v dílně jsou zpravidla u produktu na příbalovém letáku těsnění uvedeny příslušné předpisy k dotažení. Tímto společnost Elring v maximální míře plní své nároky jako kvalitní poskytovatel těsnění motoru.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!