ZF urychluje digitální transformaci svých produktů a procesů po celém světě prostřednictvím Microsoft Cloud

18. listopadu 2021, 11:02

ZF vstupuje do další fáze digitalizace rozšířením své strategické spolupráce s Microsoftem. Společnost zabývající se technologií mobility vytvoří ucelenou datovou a integrační platformu ZF Cloud, která digitalizuje všechny průmyslové a provozní výrobní a obchodní procesy ZF na cloudové platformě Microsoft Azure.

Nové kapacity budou zpracovávat obrovský objem dat generovaný vozidly využívajícími technologie ZF, aby dále optimalizovali konektivitu komponent ZF a umožnili i zcela nové funkce vozidla, včetně automatizovaného řízení a autonomní kyvadlové dopravy. Díky využití komplexní sady cloudů společnosti Microsoft, umělé inteligence, internetu věcí a datových technologií se společnost ZF stává poskytovatelem cloudových nativní služeb mobility a poskytuje svým zákazníkům čistá, bezpečná, pohodlná a cenově dostupná řešení mobility. Aby urychlila svou digitální transformaci, společnost ZF investuje v příštích letech miliardy eur do digitální transformace společnosti, z toho významná částka je na spolupráci se Microsoftem.

ZF Cloud

„Data dodávaná produkty ZF a naše obchodní procesy budou integrovány do komplexní cloudové architektury ve všech oblastech. To nám umožňuje výrazně zlepšit naši efektivitu a rychlost. Stále více přemýšlíme a jednáme jako agilní technologická společnost, která umožňuje lepší podporu našim zákazníkům po celém světě. S Microsoftem máme ideální partnerství, které zásadním způsobem přispívá k digitalizaci celé společnosti ZF,“ říká CEO Wolf-Henning Scheider.

„Digitální transformace přetváří dopravní průmysl a umožňuje poskytovatelům služeb mobility posílit postavení zaměstnanců, zvýšit produktivitu a rychleji poskytnout specifická zákaznická řešení,“ řekl Judson Althoff, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Microsoft. „Ve spolupráci se společností Microsoft posouvá ZF své digitální schopnosti na další úroveň a využívá řešení Microsoft Cloud a AI řešení k urychlení poskytování inovací v oblasti mobility a zefektivnění obchodních operací prostřednictvím digitálního pracovního prostředí, které pomáhá jejím zaměstnancům utvářet budoucnost mobility.“

Funkce Cloudů budou přínosem pro všechny strategické technologické oblasti, kde ZF působí.

Jednotná datová platforma kombinuje specifické požadavky zákazníků s průběžnou dlouhodobou prognózou poptávky, což společnosti ZF umožní předvídat interní a externí kapacitní potřeby na základě nového vývoje na trhu. Navíc digitální propojení dodavatelského řetězce ZF se ZF Cloud zajistí bezproblémové zviditelnění koncového dodavatelského řetězce a sledování pohybu materiálu. Plné zviditelnění umožňuje rychlejší reakci na potenciálně náročný vývoj trhu s cílem minimalizovat přerušení dodavatelského řetězce nebo mu zabránit a zajistit včasné dodávky zákazníkům.

Přeměna dat na zkušenosti z automatizované jízdy zaměřené na cestující a energeticky efektivní dopravu

Microsoft Azure cloud, data a strojové učení pomáhají společnosti ZF optimalizovat výměnu dat mezi širokou řadou komponent ZF propojených s cloudem a vytvářejí nové produkty nebo obchodní modely pomocí umělé inteligence (AI). Například pro automatizované a autonomní řízení umožňuje ZF Cloud nepřetržitý tok dat mezi autonomní kyvadlovou dopravou (ZF shuttles) a jejich prostředím. ZF si vizualizuje různé případy použití s přidanou hodnotou zákazníkům ZF a lidem, kteří komunikují s kyvadlovou dopravou. Představte si mobilní aplikace pro kyvadlovou dopravu, využívající aktuální místa pro aktualizace dostupnosti, kapacity a odhadovaného času příjezdu s plánováním trasy v reálném čase, abyste se vyhnuli zácpám a ušetřili čas a energii. Integrace dat od partnerů v oblasti infrastruktury a poskytovatelů služeb smart city může pomoci zpřístupnit autonomní kyvadlovou dopravu většímu počtu lidí a řešit potřeby dopravy do posledního kilometru.

Kromě toho společnost ZF udržuje široké portfolio nabídek, které pomáhají městům a regionům měřit, redukovat a vykazovat emise uhlíku a umožňuje energeticky efektivní dopravu v oblastech automatizovaných autobusových vozových parků, vozových parků sněžných pluhů nebo monitorování stavu silnic a železnic. Společnost ZF, která staví na Azure cloudu a službách AI, poskytuje řešení organizacím veřejného sektoru s cílem snížit provozní náklady a zároveň zlepšit bezpečnost a spokojenost zákazníků pomocí nových digitálních technologií s přidanou hodnotou.

Zjednodušení inženýrské praxe

Digitální produktové a vývojové platformy v rámci výzkumných a vývojových aktivit společnosti ZF mohou být zaměřeny na bezproblémový přenos dat prostřednictvím ZF cloudu. Ve spolupráci se společností Microsoft využívá ZF cloudové služby Azure a vývojářské nástroje a také zkušenosti společnosti Microsoft s vývojem agilního softwaru. Vývojové a provozní nástroje Microsoftu (DevOps) umožňují ZF pomocí agilních metod dále zlepšovat svou multidisciplinární spolupráci v oblasti automatizace, testování, monitorování a nepřetržité dodávky.

Azure navíc pomáhá zpracovávat data z globálně fungujících vozových parků pro simulace propojené se snímačem výšky v podvozku. Toto nové řešení průběžně odesílá data o stavu vozovky do cloudu a používá pokročilý algoritmus, který pomáhá chránit řidiče a ostatní účastníky silničního provozu před nebezpečím.

Zvýšená transparentnost a sledovatelnost napříč provozem a dodavatelským řetězcem

„Standardizovaná datová platforma může být také cenným nástrojem při usnadňování údržby převodovek větrných turbín ZF,“ zdůrazňuje Dr. Jürgen Sturm, Chief Information Officer (CIO) společnosti ZF. „Umožňuje postupnou integraci a transformaci všech interních systémů za účelem implementace konzistentních obchodních procesů po celém světě.“

Komponenty ZF odesílají data do cloudu a generují automatická upozornění při dalším intervalu údržby. V provozech může nová platforma pomoci zvýšit transparentnost výkonu a výsledků výroby od jednotlivých strojů až po celý závod. Dokáže také lépe zmapovat sledovatelnost výrobních procesů, stejně jako analýzu a prognózu produkce nebo kvality výroby. ZF čerpá z cenných zkušeností založených na pokračující spolupráci se společnostmi Microsoft a PwC Germany. Tyto tři společnosti transformují procesy a pracovní postupy pomocí infrastruktury Microsoft Azure, dat a služeb internetu věcí (IoT), aby vytvořily digitální výrobní platformu ZF (Digital Manufacturing Platform – DMP), díky níž je výroba flexibilnější a efektivnější. Projekt umožňuje společnosti ZF snížit náklady na přeměnu, zlepšit zásoby, výkon a kvalitu. Po úspěšném dokončení pilotního projektu DMP v závodě Diepholz v severním Německu plánuje ZF implementovat platformu ve všech asi 200 výrobních závodech ZF po celém světě.

Umožnění nepřetržitého učení a růstu prostřednictvím iniciativy v oblasti digitálních dovedností a digitálního pracovního prostředí

Nová cloudová strategie ZF zahrnuje kulturní transformaci uvnitř společnosti. Společnost ZF zahájí komplexní vzdělávací iniciativu pro zaměstnance, díky které se mohou neustále vzdělávat. Cílem je pomoci všem týmům ZF odemknout nové možnosti datové platformy a rozšířit dovednosti, které jim umožní urychlit vývoj produktů a učinit výrobní a administrativní procesy ještě efektivnějšími a produktivnějšími. Navíc jsou zaměstnanci ZF podporováni digitálním hybridním pracovištěm a dovednostmi. Společnost ZF vybavila přibližně 110.000 pracovníků službami Microsoft 365 a Microsoft Teams, aby zmodernizovala podnikání, zůstala v popředí odvětví mobility a urychlila inovace zaměřené na zákazníky. V reakci na pandemii COVID-19 zaměstnanci společnosti ZF využívali nástroje společnosti Microsoft propojené s cloudem, včetně nástroje Teams, k produktivní a bezpečné práci z domova nebo v případě potřeby z pracovního prostředí spojeného s výrobou v ZF.

Microsoft Teams umožnil zaměstnancům pracujícím z různých míst nahrávat data v reálném čase a rychleji a efektivněji spolupracovat. ZF navíc zaměstnancům umožnila využívat Microsoft Dataverse pro Teams spolu s low-code vývojovými nástroji v Microsoft Power Platform k publikování nových aplikací, které automatizují procesy a analyzují data v rámci Teams. „Citizen“ vývojáři používali Teams a Microsoft Power Platform k rychlému řešení obchodních problémů, čímž šetří čas a snižují náklady.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!