Výročí skupiny Schaeffler – 75 let v pohybu

6. prosince 2021, 15:53

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes slaví 75 let své existence. Základní kámen dnešní skupiny podniků položili v roce 1946 v Herzogenaurachu bratři Dr. Wilhelm Schaeffler a Dr. Ing. h.c. Georg Schaeffler založením společnosti Industrie GmbH.

Šlo o startovní výstřel zahajující činnosti podniku, který dnes zaměstnává více než 83.900 pracovníků na zhruba 200 místech ve více než 50 zemích. Tento globálně působící koncern s vedoucím postavením v oblasti technologií, ale s DNA rodinné firmy, se mj. vyvinul ze tří původně samostatných firem INA, LuK a FAG. Schaeffler dnes slaví 75 let pokroku, technologických inovací a ekonomických úspěchů formou digitálního slavnostního aktu pro všechny spolupracovníky i vybrané hosty z hospodářského a politického života.

Úspěch vycházející z průkopnického ducha, inovací a strategických akvizic

Rapidní růst firmy od roku 1950 byl možný díky jehlovému ložisku vedenému klecí – geniálnímu vynálezu Dr. Ing. h.c. Georga Schaefflera, který změnil revolučním způsobem podobu pohybu a mobility, a to jak v oblasti výroby automobilů, tak i v průmyslovém sektoru.

Tento vynález představoval základní kámen přetrvávajícího celosvětového úspěchu. V roce 1964 se bratři Schaefflerové rozhodli investovat do společnosti LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH v bádenském Bühlu, kde dnes sídlí divize Automotive Technologies. Jako příklady inovativních výrobků, kterými se podnik zařadil mezi technologickou špičku, lze uvést spojku s talířovou pružinou, dvojhmotový setrvačník a různé díly motorů. Od roku 1999 je společnost LuK zcela začleněna do skupiny Schaeffler.

V roce 2001 převzala skupina Schaeffler společnost FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG ve Schweinfurtu. Schaeffler se tak stal druhým největším výrobcem valivých ložisek na světě. V roce 2015 následovalo úspěšné uvedení společnosti Schaeffler AG na burzu. Dnes jsou tři produktové značky – INA, LuK, a FAG – spojeny pod silnou podnikovou značkou Schaeffler.

Transparentní a vědecké zpracování historie podniku a toho, co předcházelo jeho vzniku

K příležitosti založení firmy iniciovala rodina Schaefflerů systematický výzkum své historie, která je neoddělitelně spjata s tímto podnikem. K práci na tomto projektu se podařilo získat renomovaného historika, prof. Dr. Gregora Schöllgena. Výsledky jeho bádání, které se týkalo i doby před založením firmy v roce 1946, Schaeffler v rámci oslav výročí prezentuje na nově vytvořené webové stránce, přibližující nejen samotnou historii firmy, ale i osoby a technologické inovace, které za ní stojí.

Schaeffler se odjakživa vyznačuje mimořádným novátorstvím a vysokou mírou sociálních kompetencí,“ uvádí prof. Dr. Schöllgen: „Zvídavost a zaměření na budoucnost, vlastní už oběma bratrům-zakladatelům, patří dodnes k silným stránkám tohoto rodinného podniku, který si je vědom svých tradic.“

S ohledem na budoucnost zaujala skupina Schaeffler jasnou strategickou pozici přijetím plánu Roadmap 2025. Tento plán podnik a jeho tři divize důsledně směřuje k transformaci v deseti zákaznických sektorech, aby pro zákazníky i v budoucnu představoval preferovaného technologického partnera. V centru pozornosti jsou přitom trvalá udržitelnost a digitalizace, které doplňuje pět klíčových oblastí, týkajících se například pohonů efektivních z hlediska emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů energie.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!