Jak zabránit opakovaným návštěvám zákazníků po opravě brzd? Tipy od Delphi Technologies

14. března 2022, 8:51

Poslední věc, kterou očekáváte po jednoduché opravě brzd, je, že se zákazník vrátí s reklamací. Bohužel brzdy jsou v mnoha servisech jedním z největších zdrojů nespokojenosti zákazníků. Nemusí to tak být! Zatímco některé problémy nemůže mechanik ovlivnit, jiným lze předejít hned na začátku opravy. Dodržováním několika jednoduchých a osvědčených postupů můžete zajistit tichý provoz brzd bez vibrací a výrazně tak snížit možnost vzniku problémů s brzdami.

Servis brzd

Kontrola

Před výměnou jakýchkoli dílů proveďte důkladnou kontrolu brzdového systému, včetně stavu brzdových destiček, kotoučů, třmenů, upevňovacích dílů, brzdových lanek, brzdové kapaliny atd. Zvláštní pozornost věnujte způsobu opotřebení brzdových destiček, protože to může pomoci určit možné příčiny problémů. Vyplatí se také zkontrolovat ostatní součásti vozidla, protože některé potíže, jako například hlučné brzdy, mohou zesilovat, napodobovat nebo dokonce způsobovat jiné systémy. Přehlédnutí některých příznaků v této fázi může vést k tomu, že se zákazník později vrátí.

Čistota

Před montáží brzdového kotouče se ujistěte, že náboj a montážní plochy kotouče byly důkladně vyčištěny a nejsou zrezivělé, znečištěné nebo zamaštěné, což by mohlo způsobit házení. Znečištění, které zůstane na povrchu kotouče, se může přenést i na brzdové destičky a snížit jejich koeficient tření. Tento proces je bohužel často opomíjen. K čištění kotouče použijte hadřík a vhodné rozpouštědlo, k čištění náboje drátěný kartáč. Při montáži používejte čisté latexové rukavice, abyste zabránili dalšímu přenosu mastných nečistot na povrch kotouče a destiček.

Dále zkontrolujte brzdový třmen a jeho uchycení a ujistěte se, že jsou odstraněny všechny stopy koroze, nahromaděné nečistoty a brzdový prach, protože mohou ovlivnit uložení a pohyb třmenu. Znovu použijte drátěný kartáč k odstranění rzi nebo nečistot z vodítek třmenů, vyčistěte nebo vyměňte příslušenství a očistěte všechny kontaktní body brzdových destiček. Nedodržení těchto pokynů při údržbě brzd může mít za následek zadřené/zaseknuté destičky, hluk a předčasné opotřebení brzd.

Měření

Před montáží zkontrolujte, zda brzdový kotouč nevykazuje odchylky v tloušťce. Pomocí mikrometru změřte tloušťku kotouče v šesti až osmi stejně vzdálených bodech po jeho obvodu, nikdy ne ve stejném místě a zhruba 10 mm od okraje. Porovnejte výsledky s technickými údaji. Pokud je kotouč mimo toleranci výrobce, nelze jej opravit a musí se vyměnit. Maximální přípustná odchylka tloušťky kotouče je zpravidla přibližně 0,015 mm.

Pomocí číselníkového úchylkoměru zkontrolujte axiální házivost brzdového kotouče před a po montáži na náboj. Kotouč musí být dobře upevněný a rovnoměrně přišroubovaný a přístroj musí být řádně připevněný k nepohyblivému dílů. Umístěte hrot snímače přibližně 10 mm od vnějšího okraje kotouče pod úhlem 90°, vynulujte měřidlo a pomalu otáčejte kotoučem o 360°, přičemž zaznamenávejte maximální a minimální vychýlení hrotu snímače a polohu kotouče na náboji. Ačkoli se tolerance u jednotlivých modelů liší, maximální limit házivosti je méně než 0,05 až 0,10 mm. Pokud je házivost mimo toleranci, překontrolujte uložení kotouče na náboji. Pokud je správně, demontujte kotouč a změřte házivost přímo na ložisku/náboji. Házení kotouče může, ale nemusí být způsobeno změnou tloušťky kotouče. Pokud tedy není patrná změna tloušťky kotouče, může se kotouč otáčet mimo svou pravou osu v důsledku jiného poškození nebo znečištění styčné plochy náboje. V každém případě nadměrné házení nakonec vede ke změně tloušťky kotouče a k vibracím/pulsování brzdového pedálu. Proto je důležité identifikovat a odstranit příčinu.

Mazání

Naneste vysoce účinné brzdové mazivo na všechna kontaktní místa kov-kov mezi brzdovou destičkou a třmenem. Nikdy nenanášejte mazivo na třecí materiál, ani na povrch kotouče nebo gumové díly/podložky.

Příslušenství

Při montáži nových brzdových destiček vždy vyměňte součástky, které upevňují destičky ke třmenu, tj. antivibrační díly, vymezovací pružinky a čepy. Ty jsou vystaveny stejnému teplu, vlhkosti a korozi jako destičky a kotouče, postupně ztrácejí napětí a přenášejí nežádoucí vibrace a pohyb mezi destičkami a třmenem, které mohou způsobovat a zesilovat hluk. Příslušenství brzdových destiček není drahé. Pokud je nevyměníte za nové, může to mít za následek nepříjemný hluk a zhoršení brzdného výkonu a životnosti. Je důležité si uvědomit, že společnost Delphi Technologies nabízí kompletní sady se všemi potřebnými komponenty pro správnou instalaci kotoučů a destiček.

Destičky s podložkami

Podložky poskytují další izolaci proti vibracím i teplu a nikdy by neměly být opomíjeny. Vysoce kvalitní brzdové destičky, například od Delphi Technologies, se dodávají s originálními podložkami, které jsou buď předinstalované, nebo jsou součástí balení jako u originálních dílů. Pokud nebudou k destičce přilepené, nezapomeňte je před montáží správně umístit na zadní stranu destičky, jinak mohou vydávat více hluku, než pohlcují. Nejdůležitější pravidlo: podložky nepoužívejte opakovaně! Při každém použití brzd jsou vystaveny značné síle a časem ztrácejí svou pružnost a tlumicí schopnost. Jedinou výjimkou jsou podložky z nerezové oceli, pokud jsou čisté a nejsou zkorodované nebo ohnuté.

Utahovací moment

Při opětovné montáži musí být brzdové komponenty a kola správně dotaženy. Nerovnoměrně utažená nebo příliš utažená kola mohou vést k deformaci kotoučů, zejména u tenkých kotoučů, zatímco nadměrné utažení polohovacích šroubů kotouče může narušit styčnou plochu s nábojem. V obou případech to může způsobit pulzování brzdového pedálu. Správný utahovací moment naleznete v manuálu k vozidlu.

Zkušební jízda

Nakonec proveďte kompletní zkušební jízdu. Aby se destičky a kotouče správně zajely, proveďte jízdu s 10 zastaveními při 60 % brzdném výkonu z rychlosti 100 km/h na 30 km/h. Během tohoto postupu se snažte vyhnout prudkému brzdění při užití 100% síly nebo a aktivací ABS. To umožní oběma styčným plochám destiček a kotoučů vzájemně přenést na sebe vrstvu materiálu. Z destičky na kotouč a z kotouče na destičku, čímž se spojí a zajistí se optimální brzdný výkon od samého počátku.

Dodržováním osvědčených postupů jako jsou správné očištění, proměření a namazání, a především montáží pouze kvalitních dílů s novým příslušenstvím, lze problémům s brzdami snadno předejít. Při výměně brzdových kotoučů nezapomeňte vyměnit také brzdové destičky, protože povrch již použitých destiček odpovídá povrchu předchozího kotouče. To znamená, že použité destičky plně nepřilnou k novému kotouči, což vede k tomu, že se nelze docílit maximální brzdné síly.

Pokud jde o servis a údržbu brzdových systémů, je společnost Delphi Technologies Aftermarket dodavatelem, kterému můžete důvěřovat, protože dodává na trh brzdové destičky i pro ty nejnovější modely aut. Program Rapid Braking společnosti je velkým přínosem pro zákazníky na aftermarketu, protože umožňuje autoservisům generovat dodatečné příjmy díky rychlejšímu přístupu k opravám těchto novějších vozidel, což zvyšuje jejich ziskovost i schopnost přilákat a udržet si nové zákazníky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!