Společnost ZF splnila roční cíle v oblasti výnosů a tržeb

18. března 2022, 10:14

Technologická skupina ZF dosáhla v loňském roce svých finančních cílů i přes trvající náročnost podnikatelského prostředí. Tržby ve výši 38,3 mld. eur představovaly meziroční zvýšení o 17,5 % a výrazně překonaly hodnotu tržeb z roku 2020 (32,6 mld. eur) i z roku 2019 (36,5 mld. eur). Upravený EBIT činil 1,9 mld. eur (2020: 1,0 mld. eur), zatímco upravená EBIT marže dosáhla 5 % (2020: 3,2 %). Společnost ZF zároveň pokračovala ve svém strategickém zaměření na budoucnost mobility a zajistila významné nové kontrakty se zákazníky ve třech klíčových oblastech – elektrická mobilita, autonomní řízení a vývoj softwaru.

„Navzdory dopadu silných negativních faktorů jsme během roku dokázali udržet náš směr a podařilo se nám dosáhnout cílů, které jsme si stanovili na jeho začátku,“ uvedl CEO společnosti ZF Wolf-Henning Scheider při čtvrteční prezentaci finančních výsledků skupiny. „Díky nasazení, odhodlání a týmovému duchu sehráli naši zaměstnanci rozhodující roli při úspěšném řešení problémů této mimořádné doby. Novému normálu jsme se přizpůsobili a stali jsme se mnohem agilnějšími, flexibilnějšími a digitálnějšími.“

Zejména druhé pololetí si vyžádalo výjimečně vysokou míru flexibility ve výrobě a materiálovém hospodářství v důsledku přerušení globálního dodavatelského řetězce a změn objednávek na základě rámcových smluv na poslední chvíli. To vše se samozřejmě odehrávalo na pozadí probíhající globální pandemie.

Klíčové údaje roku 2021: Cíle dosaženy

Za celý rok vygenerovala ZF celoskupinové tržby v celkové výši 38,3 mld. eur (2020: 32,6 mld. eur), což představuje meziroční nárůst o 17,5 procenta. Upravený EBIT činil 1.910 mil. eur (2020: 1.047 mil. eur), zatímco upravená EBIT marže vzrostla na 5,0 % (2020: 3,2 %). Volný peněžní tok upravený o fúze a akvizice činil 991 mil. eur (2020: 994 mil. eur).

Hrubý dluh se během roku snížil o 752 mil. eur na 12,5 mld. eur. Na konci roku 2021 činil poměr vlastního kapitálu kolem 19 % (2020: 12,1 %).

Společnost ZF dále rozšířila své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (R&D). V loňském roce činil podíl výzkumu a vývoje 8 % (2020: 7,7 %) odpovídající výdajům na výzkum a vývoj ve výši 3,1 mld. eur (2020: 2,5 mld. eur), což je vůbec nejvyšší hodnota v historii společnosti ZF. Investice do stálých aktiv činily 1,6 mld. eur (2020: 1,4 mld. eur) s výsledným 4,2% podílem investic (2020: 4,4 %).

Udržitelnost: Na cestě ke klimatické neutralitě do roku 2040

Společnost ZF se snaží stát se do roku 2040 klimaticky neutrální. Aby toho dosáhla, činí kroky v mnoha různých oblastech. Například prostřednictvím smluv o dodávkách uzavřených v roce 2021 s výrobci větrné a solární energie budou elektrárny společnosti ZF v Německu zásobovány až 210 gigawatthodinami zelené elektřiny po všechny roky 2022 až 2025. Dohodnuté objemy, které odpovídají spotřebě elektřiny 72.000 domácností, sníží emise CO2 o 80.000 tun ročně.

V rámci své strategie udržitelnosti byla společnost ZF také prvním dodavatelem pro automobilový průmysl v Německu, který v roce 2021 vydal první dva zelené dluhopisy v celkové výši 1 mld. eur. Základem je Green Finance Framework, v rámci které společnost ZF rozvrhla své struktury a kritéria pro udržitelné financování. Výnosy z dluhopisů plynou do divize Wind Power (větrné energie) a do elektrické mobility. „Naše zelené dluhopisy nám umožňují rozšířit okruh našich investorů a uvést naše financování do souladu s našimi cíli udržitelnosti a naší strategií ‚Next Generation Mobility‘,“ zmínil finanční ředitel Sauer.

Výhled s upozorněním: Rok 2022 zůstává náročný

Po pozitivním vývoji trhu v roce 2021 zůstávají obchodní podmínky velmi náročné a nestálé. I když se očekává, že se nabídka polovodičů ve druhé polovině roku 2022 zlepší, pokračující pandemie Covid-19, obecně zúžené dodávky a rostoucí inflace ztěžují výhled na současný rok. Válka na Ukrajině a její negativní mezinárodní dopad tuto situaci ještě zhoršuje. Narušení dodavatelských řetězců výrobců osobních i užitkových vozidel již způsobilo první zastavení výroby. Přestože společnost ZF není v současnosti výrazně ovlivněna problémy s dodavatelským řetězcem souvisejícím s válkou, výpadky u našich zákazníků vedly k menšímu počtu odvolávek ve společnosti ZF. Do jaké míry ovlivní případná další eskalace války na Ukrajině globální ekonomiku a růst průmyslu ve fiskálním roce 2022, nelze v současné době odhadnout.

Z těchto důvodů náš výhled výslovně přichází s upozorněním: ZF očekává mírný růst tržeb skupiny na objem více než 40 mld. eur v roce 2022. Očekává se, že tento růst tržeb povede k upravené marži EBIT v rozmezí 4,5 až 5,5 procenta. Očekává se, že upravený volný peněžní tok bude mezi 1,0 mld. eur a 1,5 mld. eur.

Klíčové údaje ve stručnosti

  2021 2020
Tržby 38,3 mld. eur 32,6 mld. eur
Zaměstnanci celosvětově 157 549 153 522
EBIT (upravený) 1 910 mil. eur 1 047 mil. eur
EBIT marže (upravená) 5,0 % 3,2 %
Čistý zisk nebo ztráta po zdanění 783 mil. eur -741 mil. eur
Výdaje na výzkum a vývoj 3,1 mld. eur 2,5 mld. eur
Investice do pozemků, budov a zařízení 1,6 mld. eur 1,4 mld. eur
Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 18,6 % 12,1 %
Volný peněžní tok (upravený) 991 mil. eur 994 mil. eur
Tržby Evropa 17,3 mld. eur 14,8 mld. eur
– z toho Německo 7,4 mld. eur 6,4 mld. eur
Tržby Severní Amerika 10,2 mld. eur 8,6 mld. eur
– z toho USA 8,9 mld. eur 7,3 mld. eur
Tržby Jižní Amerika 1,1 mld. eur 752 mil. eur
Tržby Asie-Tichomoří a Indie 9,4 mld. eur 8,1 mld. eur
– z toho Čína 7,0 mld. eur 6,4 mld. eur
Tržby Afrika 373 mil. eur 315 mil. eur

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!