První AKF čerpadlo dostupné na aftermarketu

22. září 2022, 18:18

MS Motorservice nabízí jako první na aftermarketu elektrické čerpadlo k proplachování filtrů s aktivním uhlím (AKF). AKF čerpadlo 7.11390.00.0 bylo vyvinuto německou firmou Pierburg a v roce 2018 bylo uvedeno na trh jako světová novinka.

AKF čerpadlo 7.11390.00.0

Od té doby nachází rostoucí použití v sériové výrobě mnoha významných výrobců automobilů, a díky tomu má pozoruhodný potenciál na trhu s autopříslušenstvím. Čerpadlo přivádí výpary paliva v AKF do spalování, a snižuje tak emise škodlivin vozidla.

Obsahuje elektrické odstředivé čerpadlo plynu, poháněné jednofázovým motorem, s výkonem až 50 litrů za minutu při současném tlaku pouze 0,1 baru. Tepelná odolnost byla zvýšena inovativním aktivním chlazením elektroniky. Tím je zajištěno, že čerpadlo odolává i náročným provozním podmínkám v motorovém prostoru: Okolní teploty od -10 stupňů do +105 stupňů tak nepředstavují žádný problém. Čerpadlo je navíc vybaveno integrovaným snímačem tlaku, který hlásí systémový tlak řídicí jednotce vozidla.

Funkce AKF čerpadla

V nádrži se tvoří zdraví škodlivé výpary těkavých uhlovodíků. Aby se zamezilo jejich úniku do okolního prostředí, jsou výpary paliva odváděny odvzdušňovacím systémem nádrže do filtru s aktivním uhlím (AFK). Odvzdušňovací systém navíc odvzdušňuje palivovou nádrž, aby odběrem paliva, tankováním nebo změnami venkovní teploty nevznikal v nádrži žádný přetlak nebo podtlak.

Protože je kapacita filtru s aktivním uhlím omezená, je třeba filtr pravidelně „regenerovat“, aby se zamezilo jeho přesycení. V provozních režimech, kdy lze dodatečné množství paliva pro motor a spalovací proces tolerovat, jsou výpary paliva z filtru s aktivním uhlím přimíchány do nasávaného vzduchu. Pro tento účel jsou výpary paliva pomocí AFK čerpadla odsávány z filtru s aktivním uhlím a přes vyplachovací ventil přiváděny do procesu spalování. Aby během regenerace nevznikl ve filtru s aktivním uhlím žádný podtlak, je odvzdušňován otevřeným odvzdušňovacím ventilem. Filtr s aktivním uhlím je proplachován přiváděným čerstvým vzduchem.

V minulosti byl podtlak v sacím potrubí dostatečný pro nasávání výparů paliva do motoru a současný přívod čerstvého vzduchu do filtru s aktivním uhlím. U moderní generace motorů však v sacím potrubí nevzniká prakticky žádný podtlak. Kvůli předpisům pro ochranu životního prostředí je časové okno pro regeneraci filtru omezené. Proto je v tomto případě pro aktivní regeneraci filtru s aktivním uhlím použito AFK čerpadlo.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!