DENSO: Jak hledat závady u žhavicích svíček a jejich instalace

28. listopadu 2022, 10:33

Kvalita originálního vybavení (OE) a správně fungující žhavicí svíčky jsou nezbytné, pokud mají zachovat výkonnostní parametry výrobce vozidla, emise výfukových plynů a spotřebu paliva v rámci jejich tolerancí. Nicméně jako součástka podléhající běžnému opotřebení i ty nejlepší svíčky, jako jsou ty od společnosti DENSO, dosáhnou konce své životnosti a je třeba je vyměnit. Jak tedy identifikovat vadnou žhavicí svíčku a jak správně nainstalovat její náhradu?

Hledání závady

Obecně platí, že většina poruch žhavicích svíček je způsobena nadměrným napětím a/nebo teplem. Ačkoli je žhavicí svíčka konstruována pro provoz v rozmezí 850 až 1 100 °C, pokud je elektrický proud do žhavicí svíčky posílán příliš dlouho, může v důsledku vadného relé a/nebo řídicí jednotky dojít k přehřátí, které způsobí nabobtnání, rozdělení nebo prasknutí žhavicí svíčky a okamžitou poruchu. Proto se před výměnou porouchané žhavicí svíčky doporučuje zkontrolovat celý elektrický zapalovací systém, aby se zjistila hlavní závada. Příliš brzké časování vstřikování, netěsné vstřikovače nebo nafta v motoru způsobí přílišné zvýšení teploty spalování, což může rovněž poškodit žhavicí svíčky. Rychlé zjištění závady tedy pomůže minimalizovat poškození motoru.

Jaké jsou nejčastější příznaky poruchy žhavicí svíčky?

 • Výstražná kontrolka motoru je prvním indikátorem možné závady na žhavicí svíčce nebo snímači teplot.
 • Potíže se startováním motoru, zejména za chladných podmínek, jsou známkou toho, že se žhavicí svíčky nezahřívají dostatečně rychle.
 • Pokud motor začne špatně startovat, je to známkou toho, že spalovací proces nefunguje správně, což může znamenat závadu na žhavicí svíčce nebo systému vstřikování paliva.
 • Pokud motor začne při volnoběhu produkovat bílý kouř z výfuku, může to znamenat, že žhavicí svíčky vyhořely.
 • I černý kouř z výfuku nebo zvýšená spotřeba paliva mohou být také indikátory závady žhavicích svíček.

Jaké jsou nejčastější závady žhavicích svíček?

Poškození svíčekZvětšené špičky způsobené nadměrným napětím procházejícím svíčkou.

Nalomené špičky, rovněž způsobené nadměrným napětím.

Nabobtnalé špičky způsobené olejem ve spalovacím prostoru, obvykle v důsledku opotřebení motoru.

Díry, praskliny nebo roztavení, které mohou být způsobeny různými problémy, včetně poruchy zapalovací jednotky.

Karbon na špičce, obvykle způsobený nespáleným palivem, který vede k hromadění karbonu na špičce/těle žhavicí svíčky.

Chybějící špička způsobená poruchou relé žhavicí svíčky nebo nedostatečně utaženou žhavicí svíčkou při instalaci.

Ohnutá nebo zlomená napájecí svorka způsobená přílišným utažením při instalaci.

Porucha relé žhavicí svíčky může vést k nadměrnému napětí na žhavicí svíčce, a tím k jejímu přehřátí a vzniku trhlin.

Instalace

Jak již bylo řečeno, identifikace a odstranění případných závad před správnou instalací náhradní žhavicí svíčky přispěje k zachování jejího výkonu po delší dobu životnosti.

Jaký je správný způsob instalace žhavicích svíček DENSO?

 1. Použijte vhodný klíč a nástrčku pro žhavicí svíčku a svorku.
 2. Při výměně žhavicí svíčky dbejte na to, aby se do válce nedostal žádný olej, nečistoty nebo úlomky apod. podél vnější strany staré žhavicí svíčky.
 3. Před zasunutím nové žhavicí svíčky očistěte přírubu na straně motoru a horní část závitu na hlavě válce a poté, jakmile jsou oba závity šroubu správně v jedné linii, utáhněte ji rukou, dokud ji nelze více dotáhnout.
 4. Nakonec svíčku pomocí momentového klíče přesně utáhněte na moment předepsaný výrobcem vozidla.

Další rady pro instalaci

 • NEPOUŽÍVEJTE MAZIVO NA ZÁVITY! Pokud se na závit nanese mazivo, např. tuk, sníží se odpor mezi žhavicí svíčkou a hlavou válce, což bude mít za následek přílišné utažení.
 • Utahování nad stanovenou hodnotu utahovacího momentu může snadno poškodit žhavicí svíčku, nebo ještě hůře hlavu válců, což bude mít za následek nákladnou opravu motoru.

Rozsah a dostupnost

Žhavicí svíčky v OE kvalitě z řady DENSO Aftermarket poskytují nezávislým servisům komplexní nabídku náhradních svíček pro naprostou většinu evropských vozidel a jsou široce dostupné u distribučních partnerů v celé Evropě.

Další podrobnosti o programu DENSO Aftermarket jsou k dispozici online na adrese: denso-am.eu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!