Nové snímače tlaku a teploty v nabídce Nissens

20. března 2023, 11:56

Společnost Nissens rozšiřuje svou nabídku o nové snímače tlaku a teploty.

Senzory usnadňují udržování správných hodnot v tepelných systémech, např. monitorování a kontrola tlaku chladiva v klimatizačním systému nebo monitorování a kontrola teploty chladiva a oleje v systému EC.

snímače tlaku a teploty Nissens

Vzhledem k tomu, že správné parametry chladicího média jsou pro fungování celého systému klíčové, je úloha snímačů velmi důležitá. Jejich bezvadná funkčnost ovlivňuje chod vozidla, navíc je nezbytná pro dlouhou životnost ostatních pokročilých součástí systému, například kompresoru klimatizace, ventilátoru chladiče nebo vnitřního ventilátoru.

Nové produkty Nissens:

 • 40 snímačů tlaku klimatizace (AC)
 • 48 snímačů teploty chlazení motoru (EC)

Vhodné pro:

 • osobní vozy
 • lehká užitková vozidla
 • nákladní vozy

Nissens senzory

Je dobré vědět o snímačích tlaku:

 • Porucha snímače vede ke zhoršení výkonu klimatizačního systému a vystavuje kompresor a ventilátor nesprávnému spouštění a tím i rychlejšímu opotřebení.
 • Snímač měří tlak v určitém místě smyčky klimatizace. Odečtenou hodnotu využívají řídicí jednotky ke spínání spojky kompresoru (zapnutí/vypnutí), k ovládání variabilního kompresoru nebo ke spínání přídavných ventilátorů chlazení.

Je dobré vědět o snímačích teploty:

 • Porucha snímače vede ke zhoršení výkonu chladicího systému. Může také vystavit ventilátor chlazení rychlejšímu opotřebení v důsledku nesprávného spouštění.
 • Signál snímače využívá především řídicí jednotka ECU ( Engine Control Unit) k řízení chodu ventilátoru chlazení chladiče.
 • V moderních motorech je signál využíván také např. k:
  • nastavení vstřikování paliva,
  • regulaci plnicího tlaku,
  • nastavení recirkulace výfukových plynů,
  • přepínání mezi chladicími okruhy,
  • ovládání vodního čerpadla,
  • aktivaci/deaktivaci systému start-stop.
 • Signál se používá pro ukazatel teploty motoru na přístrojové desce.
 • Kromě toho může být signál využit jinou jednotkou, např. řídicí jednotkou HVAC.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!