Společnost ZF získá ocenění German Sustainability Award

10. listopadu 2023, 18:17

Společnost ZF obdrží na konci listopadu German Sustainability Award v kategorii automobilový průmysl. Oznámila to nadace Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (German Sustainability Award), která ve spolupráci s německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, DIHK (Německou průmyslovou a obchodní komorou) a dalšími partnery vybrala vítěze pro jednotlivá odvětví. Odborná porota ocenila především dalekosáhlý závazek společnosti ZF v oblasti udržitelného řízení recyklace. V čele stojí závod Remanufacturing v Bielefeldu, který se specializuje na repasování modulů hnacích ústrojí pro výrobce vozidel a pro globální aftermarket.

„Podpora efektivního systému oběhového hospodářství je klíčovým nástrojem k dosažení cíle, který jsme si stanovili: úplná klimatická neutralita do roku 2040,“ řekl Dr. Michael Karrer, který je ve společnosti ZF zodpovědný za udržitelnost, environmentální řízení a bezpečnost práce.

Mezi další klíčová východiska technologické společnosti patří snižování emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů pro spotřebu energie. ZF nabízí také inovativní produkty, které snižují emise v silniční dopravě – například řešení pro elektromobilitu – zatímco převodovky ZF pro větrné elektrárny přispívají k udržitelné výrobě energie.

Společnost ZF již nyní významně přispívá k ochraně zdrojů tím, že zvyšuje podíl recyklovaných materiálů ve výrobcích. Například většina skříní převodovek ZF je vyrobena z recyklovaného hliníku. Důležitým faktorem pro úsporu primárních materiálů je také delší fáze využití díky recyklaci. V 25 závodech na repasování po celém světě připravuje technologický koncern použité díly pro „druhý život“ v průmyslovém měřítku – závod ZF v Bielefeldu je ostatně v čele tohoto úsilí již od roku 1963. Denně zde zpracuje přibližně 200 zaměstnanců 40 až 50 tun použitých výrobků. Vyrábějí se zde přítlačné talíře spojky, spojkové lamely, vypínací systémy, dvouhmotové setrvačníky a měniče točivého momentu.

V porovnání s novým dílem ušetří repasované výrobky více než 90 % materiálu a energie. Úspora emisí CO2 činí více než 80 procent.

„To nám pomáhá dosáhnout našich cílů v oblasti ochrany klimatu a oddělit spotřebu zdrojů od růstu,“ zdůraznil Jörg Witthöft, vedoucí závodu ZF v Bielefeldu.

Kromě toho závod od roku 2018 pokrývá 100 procent své potřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Navíc je přibližně 95 procent sortimentu výrobků certifikováno podle normy „Cradle to Cradle“ pro důsledné oběhové hospodářství. Od roku 2019 se také podařilo snížit množství odpadu v závodě o přibližně 40 procent. Například 100 tun starých ochranných obalů již nebylo likvidováno termicky, ale kvůli vysokému obsahu mědi byly rozdrceny a znovu zpracovány.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!