Společnost ZF představila technologii inteligentních bezpečnostních pásů

2. února 2024, 9:34

S novým systémem bezpečnostních pásů umožní společnost ZF Passive Safety Systems v budoucnu výrazně lepší přizpůsobení síly pásu podle velikosti a tělesné hmotnosti cestujících ve vozidle. Za individuální nastavení systému je zodpovědný především vícestupňový omezovač zatížení (MSLL). Pomáhá snižovat následky nehod pro všechny cestující a umožňuje výrobcům automobilů splnit zvýšené požadavky plánu NCAP do roku 2030.

Inovativní přístup této technologie spočívá nejen v individuálních možnostech ovládání samotného komponentu, ale také v rozšířených možnostech interakce s dalšími bezpečnostními systémy. Bezpečnostní pás s přepínatelným omezovačem síly MSLL se tak stává inteligentním, flexibilně ovladatelným bezpečnostním zařízením.

Moderní zádržné systémy zasahují při nehodách včas. V případě nevyhnutelné nehody se pás před nárazem napne kolem těla (předpínání), aby se snížila vůle pásu a po nárazu se kontrolovaně zpomalí, a nakonec se přenese dopředu do airbagu. Systémy jsou založeny na reprezentativních, standardizovaných zkušebních subjektech (figurínách). V budoucnu budou crash testy NCAP vyžadovat ještě lepší ochranu jednotlivých cestujících ve vozidle.

„Nároky na adaptabilitu bezpečnostních systémů se zvyšují – jak v očekáváních koncových zákazníků, tak v kritériích testů NCAP. Náš nový systém pásů usnadňuje výrobcům vozidel splnit zvýšené požadavky a konkrétně snižuje následky nehod tím, že se ještě lépe přizpůsobuje cestujícímu,“ říká Rudolf Stark, vedoucí divize pasivní bezpečnostní techniky společnosti ZF.  

Za účelem snížení sil působících na tělo v případě nehody je již mnoho systémů bezpečnostních pásů vybaveno dvoustupňovým regulovatelným omezovačem zatížení (SLL). To byl důležitý krok k adaptivitě. Pro zajištění ještě větší flexibility nyní společnost ZF nabízí svůj systém napínání pásů s vícenásobně přepínatelným omezovačem zatížení (MSLL). Má vícestupňovou konstrukci a dokáže ještě lépe měnit zádržné síly během nehody. Systém umožňuje individuálně reagovat na osoby různé postavy a vhodně regulovat síly v pásech.

V budoucnu povede cesta k větší variabilitě sil v pásech přes senzorický záznam interiéru, aby bylo možné ještě lépe rozpoznat, které osoby kde sedí a jaké síly v pásech mají být v případě vážné nebo menší srážky použity. K tomu budou využity různé zdroje: Kromě kamer v interiéru, které například zaznamenají, když řidič ovládá infotainment pravou rukou nebo otočí hlavu směrem k cestujícím vzadu, může cenné informace poskytnout i samotný systém bezpečnostních pásů. Senzory v pásu totiž mohou měřit délku vytažení pásu a umožňují tak vyvozovat závěry o obvodu těla, a tedy i o postavě a hmotnosti. Kromě toho existuje propojení se systémy aktivní bezpečnosti a jejich snímači vně vozidla – od kamery po radar.

Pro síťový zádržný systém je například důležité vědět, z jakého směru přichází náraz. Tímto způsobem může systém MSLL nabídnout malým a lehkým osobám lépe přizpůsobenou individuální ochranu v případě středně těžkých nehod (s rychlostí nárazu do 35 km/h). To platí například pro děti na zadních sedadlech. Výhodu mohou mít i starší osoby, u nichž je riziko zranění vyšší v důsledku změněné stavby kostry závislé na věku. Kromě toho systém potenciálně zvyšuje bezpečnost cestujících také u fyzicky těžších osob při nehodách s přetížením (při nárazových rychlostech nad 56 km/h).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!